Re: Lynx, del 1 av flera

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-29 10:19:36

Christian Rose:

> * Många översatta meddelanden är fler än 80 tecken. Får de plats?

Jag tänkte gå igenom det efteråt, men eftersom jag kör med 100x40 i
konsolen, och det är där jag kör Lynx, så ser jag inte det.

> 	submit		sänd in		->	skicka

Hmm, problemet är sammanblandningen mellan det och att skicka e-post.

> 	URLs		webbadresser	->	URL:er

Nej.

> 	tab		tabbsteg	->	tabb

Standardöversättning.

> 	editor		textredigerare	->	editor
> (jag tycker inte att textredigerare är fel, men editor är kortare och
> gör på en del ställen att meddelanden får plats)

Jag vägrar skriva "editor" på svenska.

> * Ibland har du extra blanksteg som förvisso finns i originalet men jag
> misstänker inte behöver vara där. Exempel:

Jo, jag vet. Jag är lite osäker på om de används för att ställa saker i
bredd med varandra eller inte. Jag skall gå igenom det efteråt.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.