Re: Lynx, del 1 av flera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 01:35:57

peter karlsson wrote:
> Eftersom jag inte hinner göra klart allt idag, så skickar jag det jag
> översatt hittills, och ber om kommentarer:

Du går in hårt!

Korta kommentarer:

* Många översatta meddelanden är fler än 80 tecken. Får de plats?

* Förslag till alternativa översättningar (dvs de jag skulle använt):

	org		ditt			mitt
	
	submit		sänd in		->	skicka
	URLs		webbadresser	->	URL:er
	tab		tabbsteg	->	tabb
	editor		textredigerare	->	editor
(jag tycker inte att textredigerare är fel, men editor är kortare och
gör på en del ställen att meddelanden får plats)

* Ibland har du extra blanksteg som förvisso finns i originalet men jag
misstänker inte behöver vara där. Exempel:

> #. #define FORM_LINK_RADIO_MESSAGE
> #: LYMessages.c:109
> msgid "(Radio Button)  Use right-arrow or <return> to toggle."
> msgstr "(Radioknapp)  Använd högerpil eller <Enter> för att ställa om."

            ^^

Christian


#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.