Re: Lynx, del 1 av flera

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-09-29 10:45:12

Fri, Sep 29, 2000 at 10:19:36AM +0200, peter karlsson ->
> > 	URLs		webbadresser	->	URL:er
> 
> Nej.

Jo :)
En URL är inte samma sak som en webbadress. En URL i lynx kan vara till
exempel:

ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/

vilket fungerar utmärkt i lynx, men inte är en webbadress. Eller du
kanske räknar ftp till webben?

I så fall kan jag hjälpa dig med en annan URL:

mailto:d95mback@dtek.chalmers.se

som också funkar i lynx. Detta är väl ändå ingen webbadress?

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.