Re: ärende

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 00:57:42

Martin Norbäck wrote:
> Alltså, båda orden är bra, men ämne är lite bättre därför att ett ebrev

Menar du inte e-brev? ;-P


> motsvarar inte alltid ett ärende, utan kan vara ett diskussionsinlägg,
> ett felmeddelande från en epostserver, osv.
> 
> Dock handlar ett ebrev alltid om nånting, det har ett ämne. På engelska
> betyder subject just ämne.

Jo, låter vettigt.
Jag ska ändra tillbaka nästa gång jag tittar på de paketen (dvs
imorgon).


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.