Re: ärende

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-09-29 00:16:19

Thu, Sep 28, 2000 at 11:47:14PM +0200, Christian Rose ->
> Jag uppdaterade innan idag två paket (balsa,evolution) till att ha
> "ärende" överallt.
> 
> Innan jag ändrar tillbaks till "ämne", skulle man kunna få en
> argumentering varför ämne är bättre?

Alltså, båda orden är bra, men ämne är lite bättre därför att ett ebrev
motsvarar inte alltid ett ärende, utan kan vara ett diskussionsinlägg,
ett felmeddelande från en epostserver, osv.

Dock handlar ett ebrev alltid om nånting, det har ett ämne. På engelska
betyder subject just ämne.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.