Re: system-config-lvm (Red Hat)

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-17 11:24:15

Christian Rose skrev:
> #. ##TRANSLATOR: The string below is seen when adding a new Physical
> #. ##Volume to an existing Volume Group.
> #. #####################################################
> #. #Note: the enum below and the list that follows MUST#
> #. #remain related. A  chhange in one requires a change#

Inte ett fel i översättningen, men jag råkade se det: chhange


> #: src/InputController.py:95
> #, python-format
> msgid ""
> "A Logical Volume with the name %s already exists in this Volume Group. "
> "Please choose a unique name."
> msgstr ""
> "Det finns redan en logisk volym med namnet %s i denna volymgrupp. Välj ett "
> "unikt namn."
> 
> #: src/InputController.py:97
> #, python-format
> msgid ""
> "A Volume Group with the name %s already exists. Please choose a unique name."
> msgstr "Det finns redan en volymgrupp med namnet %s. Välj ett unikt namn."

En svensk variant på "med namnet %s", som saknas i engelskan,
är "som heter %s".


> #: src/InputController.py:115
> #, python-format
> msgid ""
> "The size requested for the new Logical Volume exceeds the available free "
> "space on Volume Group %s. The available space is: "
> msgstr ""
> "Den begärda storleken på den nya volymgruppen överstiger det tillgängliga "
> "lediga utrymmet på volymgruppen %s. Det tillgängliga utrymmet är: "
>
> msgid ""
> "The size requested for the new Logical Volume exceeds the available free "
> "space on Volume Group %s. The available space is:"
> msgstr ""
> "Den begärda storleken på den nya volymgruppen överstiger det tillgängliga "
> "lediga utrymmet på volymgruppen %s. Det tillgängliga utrymmet är:"

Det står "Logical Volume" på engelska, men "volymgrupp"
på svenska.  Ska det vara så?


> #: src/lvui.glade.h:17
> msgid "Check here if you would like an entry to be made in /etc/fstab"
> msgstr "Kryssa för detta om du vill att en post ska skapas i /etc/fstab"

En variant av översättning på 'entry' som jag tycker passar
här är: "... om du vill ha en notering i /etc/fstab".


> #: src/lvui.glade.h:63
> msgid "Resizable?"
> msgstr "Storleken ändringsbar?"
>
> msgid "Resizable"
> msgstr "Storleken ändringsbar"

Eller kanske "Inställningsbar storlek", eller "förändringsbar
storlek".


> #. Translator - Linear mapping is another way of saying 'Not Striped' :-)
> #: src/lvm_model.py:40
> msgid "Linear Mapping"
> msgstr "Linjär mappning"

Är 'mappning' den vedertagna svenska översättningen?
Jag tycker det låter konstigt för jag tänker på de där
små katalogikonerna (på svenska).  'Avbildning' tycker jag
är bättre.


> #: src/lvm_model.py:81
> msgid "Physical Volume Name:   "
> msgstr "Namn på logisk volym:   "
>
> msgid "Physical Volume Name:"
> msgstr "Namn på logisk volym:"

'logisk' ska vara 'fysisk'.


> msgid ""
> "Are you certain that you wish to initialize disk entity %s? All data will be "
> "lost on this device/partition."
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill initiera diskentiteten %s? Alla data kommer att "
> "gå förlorade på denna enhet/partition."

Jag är mer van vid "All data kommer att gå förlorad", men
jag tycker inte det är dåligt som det är.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.