system-config-lvm (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-16 23:04:57

Christian Rose writes:
> Det rör sig bland annat om:
> 
>     stripe
>     stripes
>     striping
>     striped

Jag håller med Tomas G. här, "strimla" är vad jag säger på svenska.

> #. ## gettext first, then import gtk (exception prints gettext "_") ###
> #: src/InputController.py:24 src/Properties_Renderer.py:26 src/renderer.py:33
> #: src/Volume_Tab_View.py:28
> #, python-format
> msgid ""
> "\n"
> " Unable to initialize graphical environment. Most likely cause of failure\n"
> " is that the tool was not run using a graphical environment. Please either\n"
> " start your graphical user interface or set your DISPLAY variable.\n"
> "                                        \n"
> " Caught exception: %s\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " Kan inte initiera grafisk miljö. Den troligaste orsaken till felet är att\n"
> " verktyget inte kördes i en grafisk miljö. Starta antingen ditt grafiska\n"
> " gränssnitt eller ställ in din DISPLAY-variabel.\n"
> "                                        \n"
> " Fångade undantag: %s\n"

Det är singular på slutet (inget s i exception), så det bör vara
"Fångat undantag".

> #: src/InputController.py:126
> #, python-format
> msgid ""
> "Are you quite certain that you wish to remove %s from Logical Volume "
> "Management?"
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill ta bort %s från hanteringen av logiska volymer?"

Orginalfrågan är egentligen lite starkare. Kanske "Är du riktigt
säker ..." eller "Är du helt säker ...".

> #: src/InputController.py:129
> #, python-format
> msgid "Are you quite certain that you wish to remove the Logical Volume %s?"
> msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den logiska volymen %s?"

Motsvarande.

> #: src/lvui.glade.h:64
> msgid "Select a Volume Group to add this PV to:"
> msgstr "Välj en volymgrupp att lägga till denna PV i:"

PV är väl "Physical Volume" antar jag, så det borde bli FV översatt.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.