Re: Evolution 1.4 gal, gnome-spell, gtkhtml

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-09-08 12:46:45

 > #: gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
 > msgid "Unsort"
 > msgstr "Osortera"
 > Förslag: Ta bort sortering

Låter utmärkt tycker jag. Jag kommenterar inte de övriga jag håller med om.

 > #: gal/e-table/e-table-header-item.c:1476
 > msgid "Group By Box"
 > msgstr "Gruppera efter box"
 > Förslag: Gruppera efter ruta

Nu känner jag inte till sammanhanget, men hade inte "gruppera inom ruta" 
eller "gruppera i ruta" kunnat vara ett alternativ?

 > #: gal/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.glade.h:3
 > msgid ""
 > "The current view will replace the given view.  Any folders\n"
 > "set to this view wil be replaced with the current view."
 > msgstr ""
 > "Den aktuella vyn kommer att ersätta den angivna vyn. Alla\n"
 > "mappar som är satta till denna vy kommer att ersättas med\n"
 > "den angivna vyn."
 > Förslag: Den aktuella vyn kommer att ersätta den angivna vyn. Alla\n
 > mappar som är satta till denna vy kommer att ersättas med\n
 > den aktuella vyn.
 > Kommentar: "current view" bör översättas likadant båda gångerna
 >  för att undvika missförstånd

Kan inte annat än instämma i det. Men kommer verkligen mapparna att ersättas?

Åter igen utan att känna till sammanhanget får jag intrycket att det är någon 
sorts vy man har på mappar, och när man utför operationen i fråga så ändras 
alla mappar som har denna vy till att ha den nya vyn.

Så kanske detta är mer korrekt:

"Den aktuella vyn kommer att ersätta den angivna vyn. Alla mappar med denna 
vy kommer att få den nya vyn i stället."

Eventuellt "den aktuella vyn" på slutet i stället för "den nya vyn", men jag 
tycker detta låter bättre.

 > #: components/html-editor/rule.c:422
 > msgid ""
 > "The editted rule was removed from the document.\n"
 > "Cannot apply your changes."

Eh, det heter "edited" inte "editted", men det är en annan historia :)

 > #: components/html-editor/toolbar.c:537
 > msgid "Indents the paragraphs less"
 > msgstr "Gör styckena mindre indragna"
 > Förslag: Drar in styckena mindre
 > Kommentar: Jämför med översättningen av "Indents the paragraphs more"
 > - "Drar in styckena mer" En annan lösning kunde vara:
 > "Minskar styckenas indrag" och "Ökar styckenas indrag"

Nej, jag vill ha "minskar styckenas indragning" resp. "ökar styckenas 
indragning". "Indrag" är ingen lyckad substantivisering.

 > #: src/gtkhtml.c:2627
 > msgid "The color of the spelling error markers"
 > msgstr "Färgen på markörerna för stavfel"
 > Förslag: Färgen på markeringarna för stavfel
 > Kommentar: Jag tycker att markör kanske ger lite fel association
 > (cursor).

Ja, det håller jag med om. Men jag tycker inte om ditt förslag heller,
syntaxen känns osvensk.

Jag föreslår: "färgen på stavfelsmarkeringarna".

 > #. TODO2 dialog instead of warning
 > #: src/htmlengine-print.c:193
 > msgid "Cannot allocate default font for printing\n"
 > msgstr "Kan inte allokera standardtypsnitt för utskrift\n"
 > Förslag: Kan inte tilldela standardtypsnitt för utskrift\n

Jag har inga problem med varken allokera eller tilldela, men är det verkligen 
det som avses i detta sammanhang?

Apropå sammanhang, vilket är egentligen sammanhanget? Är detta det fel 
användaren får när han försöker välja standardtypsnitt, eller är det - vilket 
jag misstänker - det fel han får vid utskrift när det standardtypsnitt han 
har valt visar sig vara oanvändbart av någon anledning.

I det senare fallet kanske detta alternativ hade fungerat bättre:

Kan inte använda standardtypsnittet för utskrift

Observera dessutom bestämd form, som jag anser att det ska vara oavsett 
vilket verb som väljs!

I det förra fallet bör det förstås bli "... ett standardtypsnitt...", men jag 
tror som sagt inte att det är det sammanhanget det handlar om.

/tg

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.