Evolution 1.4 gal, gnome-spell, gtkhtml

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2003-09-08 11:23:43

Hej!

Översättningen av gal, gnome-spell, gtkhtml är aktuell för granskning 
(de är bifogade). Jag har tittat på dem och har följande ändringsförslag 
för gal och gtkhtml. Eftersom jag ska göra ändringarna och leverera 
filerna i slutet av den här veckan, behöver jag veta om de här förslagen 
accepteras senast onsdag.

#: gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
msgid "Unsort"
msgstr "Osortera"
Förslag: Ta bort sortering
Kommentar: Jämför med översättningen av "Unident" i gtkhtml - Ta bort indragning


#: gal/e-table/e-table-header-item.c:1476
msgid "Group By Box"
msgstr "Gruppera efter box"
Förslag: Gruppera efter ruta


#: gal/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.glade.h:3
msgid ""
"The current view will replace the given view.  Any folders\n"
"set to this view wil be replaced with the current view."
msgstr ""
"Den aktuella vyn kommer att ersätta den angivna vyn. Alla\n"
"mappar som är satta till denna vy kommer att ersättas med\n"
"den angivna vyn."
Förslag: Den aktuella vyn kommer att ersätta den angivna vyn. Alla\n
mappar som är satta till denna vy kommer att ersättas med\n
den aktuella vyn.
Kommentar: "current view" bör översättas likadant båda gångerna för att undvika missförstånd


#: gal/e-text/e-text.c:3556 gal/e-text/e-text.c:3557
msgid "Allow newlines"
msgstr "Tillåt nyrader"
Förslag: Tillåt nyradstecken


#: components/html-editor/rule.c:422
msgid ""
"The editted rule was removed from the document.\n"
"Cannot apply your changes."
msgstr ""
"Den redigerade linjalen har tagits bort från dokumentet.\n"
"Kan inte verkställa dina ändringar."
Förslag: Den redigerade linjen har tagits bort från dokumentet.\n
Kan inte verkställa din ändringar.
Kommentar: "rule" har annars översatts med "linje" i den här filen


#: components/html-editor/toolbar.c:509
msgid "Left align"
msgstr "Vänsterställ"
Förslag: Vänsterjustera


#: components/html-editor/toolbar.c:509
msgid "Left justifies the paragraphs"
msgstr "Vänsterställer styckena"
Förslag: Vänsterjusterar styckena


#: components/html-editor/toolbar.c:513
msgid "Right align"
msgstr "Högerställ"
Förslag: Högerjustera


#: components/html-editor/toolbar.c:513
msgid "Right justifies the paragraphs"
msgstr "Högerställer styckena"
Förslag: Högerjusterar styckena


#: components/html-editor/toolbar.c:537
msgid "Indents the paragraphs less"
msgstr "Gör styckena mindre indragna"
Förslag: Drar in styckena mindre
Kommentar: Jämför med översättningen av "Indents the paragraphs more" - "Drar in styckena mer" En annan lösning kunde vara:
"Minskar styckenas indrag" och "Ökar styckenas indrag"


#: src/gtkhtml.c:2627
msgid "The color of the spelling error markers"
msgstr "Färgen på markörerna för stavfel"
Förslag: Färgen på markeringarna för stavfel
Kommentar: Jag tycker att markör kanske ger lite fel association (cursor).


#. TODO2 dialog instead of warning
#: src/htmlengine-print.c:193
msgid "Cannot allocate default font for printing\n"
msgstr "Kan inte allokera standardtypsnitt för utskrift\n"
Förslag: Kan inte tilldela standardtypsnitt för utskrift\n


Hälsningar
Sofia

-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com
_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.