Re: Programmet CD-egenskaper

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-13 23:17:02

ons 2003-08-13 klockan 22.40 skrev Göran Uddeborg:
> > Jag förstår ditt resonemang men tycker inte att andra tänkbara
> > alternativ som:
> > 
> > "_Montera cd automatiskt när dylik sätts i"
> > 
> > "_Montera cd automatiskt när en sådan sätts i"
> > 
> > känns tillräckligt attraktiva. Vad har andra för åsikt?
> 
> Ett förslag till: "Montera cd automatiskt när en sätts i".  Kan det
> vara något?

Ok, jag ändrar.
Tack.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.