Re: e2fsprogs

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-13 22:54:08

sön 2003-07-20 klockan 12.02 skrev Göran Uddeborg:
> # Swedish messages for e2fsprogs
> # Copyright © 2003 Theodore Tso

Det funkar inte med FSF?


> #: e2fsck/badblocks.c:22 misc/mke2fs.c:191
> #, c-format
> msgid "Bad block %u out of range; ignored.\n"
> msgstr "Dåligt block %u utanför giltigt intervall; ignoreras.\n"

Snarare kanske "felaktigt" ist för dåligt. Gäller fler ställen.


> #: e2fsck/badblocks.c:82
> #, c-format
> msgid "while trying popen '%s'"
> msgstr "vid försök att popen (öppna process) \"%s\""

"vid försök att använda popen" kanske


> #: e2fsck/emptydir.c:61
> msgid "empty dir map"
> msgstr "tom katalogkarta"

ev. "tabell" istället för karta. Jag tänker iaf på en geografisk karta
när jag hör karta. Gäller fler ställen.


> #: e2fsck/flushb.c:63
> msgid "BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.\n"
> msgstr "BLKFLSBUF ioctl stöds inte! Kan inte tömma buffertar.\n"

bindestreck i BLKFLSBUF-ioctl ?


> #: e2fsck/iscan.c:46
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device\n"
> msgstr "Användning: %s [-F] [-I inod_buffert_block] enhet\n"

Kanske hellre sammanskrivning än understreck på svenska


> #: e2fsck/iscan.c:83 e2fsck/unix.c:689 resize/main.c:182
> #, c-format
> msgid "while opening %s for flushing"
> msgstr "vid öppning av %s för utskrivning"
> 
> #: e2fsck/iscan.c:88 e2fsck/unix.c:695 resize/main.c:189
> #, c-format
> msgid "while trying to flush %s"
> msgstr "vid försök att skriva ut %s"

"flush" skulle jag översatt med "tömma" eller "spola". Är det verkligen
"skriva ut"? Gäller fler ställen tror jag.


> #: e2fsck/iscan.c:138
> #, c-format
> msgid "%d inodes scanned.\n"
> msgstr "%d inoder avsökta.\n"

brukar man inte säga "genomsöka"?


> #: e2fsck/journal.c:758
> #, c-format
> msgid "%s: recovering journal\n"
> msgstr "%s: återvinner journalen\n"

eller återställer? återvinner låter som om man kastar den, vilket väl är
precis motsatt mot vad man gör här. Gäller fler ställen.


> #: e2fsck/journal.c:760
> #, c-format
> msgid "%s: won't do journal recovery while read-only\n"
> msgstr "%s: återvinner inte journalen i enbart läsläge\n"

skrivskyddat?


> # Första bokstaven i detta och följande meddelanden är ett index som
> # används som en förkortning i andra meddelanden, och inte skrivs ut.
> # Uppslagningen sker på det ursprungliga meddelandet, så det spelar
> # egentligen ingen roll vilket tecken som står först i den översatta
> # strängen. Det viktiga är att det står någon platshållare där, första
> # tecknet skrivs inte ut, vare sig i orginalsträngen eller den översatta
> # strängen. Jag tyckte det var bäst att behålla orginaltecknet.
> #
> # Jag har felrapporterat hela idén. Det innebär ju att man bygger ihop
> # meningar från delar, och det brukar ju gå sönder i översättningar med
> # olika genus och dylikt. Men författaren har en del bra argument om
> # att förkortningssystemet är en fördel när man skall få plats med så
> # mycket som möjligt på en räddningsdiskett. I det fallet är ändå
> # knappast översättningar med. Så den bästa lösningen är nog att låta
> # systemet som sådant finnas kvar, men inte använda det alls i översatta
> # meddelanden.
> #: e2fsck/message.c:105
> msgid "aextended attribute"
> msgstr "autökat attribut"

Stå på dig, det här verkar ju helsjukt. Om det är av utrymmesskäl som
han klipper och klistrar i sitt språkbruk bör han väl inte ha
översättningar alls.


> #: e2fsck/message.c:108
> msgid "Bbitmap"
> msgstr "Bbitmap"

"bitmapp" brukar jag kalla det


> #: e2fsck/message.c:111
> msgid "iinode"
> msgstr "iinode"

inod? utan e?


> #: e2fsck/message.c:114
> msgid "Ddeleted"
> msgstr "Draderad"

eller borttagen


> #: e2fsck/message.c:122
> msgid "llost+found"
> msgstr "llost+found"

förlorade+hittade?


> #: e2fsck/message.c:126
> msgid "rroot @i"
> msgstr "rrootinod"

"rot" brukar vi väl använda om sådant som rör träd och inte superanvändaren.


> #: e2fsck/message.c:142
> msgid "<The NULL inode>"
> msgstr "<Inod noll>"

NULL ska man kanske inte översätta. NULL-inoden hade jag sagt.


> #: e2fsck/message.c:147
> msgid "<The boot loader inode>"
> msgstr "<Uppstartsladdarinoden>"

"boot loader" brukar jag översätta med "startprogram".


> #: e2fsck/pass1b.c:195
> msgid "multiply claimed inode map"
> msgstr "flerfaldigt i anspråkstagen inodkarta"

ovanlig ordföljd här


> #: e2fsck/pass1.c:905
> msgid "multiply claimed block map"
> msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna block"

denna ordföljd verkar bättre


> #: e2fsck/pass3.c:90
> msgid "Peak memory"
> msgstr "Topp minne"

Särskrivning?


> #: e2fsck/problem.c:77
> msgid "FIXED"
> msgstr "FIXAT"
> 
> #: e2fsck/problem.c:78
> msgid "CLEARED"
> msgstr "TÖMD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:79
> msgid "RELOCATED"
> msgstr "RELOKERAT"
> 
> #: e2fsck/problem.c:80
> msgid "ALLOCATED"
> msgstr "ALLOKERAT"
> 
> #: e2fsck/problem.c:81
> msgid "EXPANDED"
> msgstr "EXPANDERAD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:82
> msgid "RECONNECTED"
> msgstr "ÅTERKOPPLAD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:83
> msgid "CREATED"
> msgstr "SKAPAD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:84
> msgid "SALVAGED"
> msgstr "RÄDDAD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:85
> msgid "TRUNCATED"
> msgstr "KAPAT"

Du byter genus här lite omvartannat. Ska det vara RÄDDAD eller RÄDDAT,
eller KAPAD eller KAPAT? Inte vet jag, men det kanske ska vara samma
genus.


> #: e2fsck/problem.c:86
> msgid "INODE CLEARED"
> msgstr "INOD TÖMD"
> 
> #: e2fsck/problem.c:87
> msgid "ABORTED"
> msgstr "AVBRUTET"
> 
> #: e2fsck/problem.c:88
> msgid "SPLIT"
> msgstr "DELAD"

Dito.


> #: e2fsck/problem.c:93
> msgid "UNLINKED"
> msgstr "AVLÄNKAD"

Dito.


> #: e2fsck/problem.c:118
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "The @S could not be read or does not describe a correct ext2\n"
> "@f. If the @v is valid and it really contains an ext2\n"
> "@f (and not swap or ufs or something else), then the @S\n"
> "is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate @S:\n"
> "  e2fsck -b %S <@v>\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Superblocket kunde inte läsas eller beskriver inte ett korrext\n"
> "ext2-filsystem. Om enheten är giltig och den verkligen innehåller ett\n"
> "ext2-filsystem (och inte växlingsutrymme eller ufs eller något annat),\n"
> "då är superblocket trasigt, och du kan försöka sökra köra med ett\n"
> "alternativt superblock:\n"
> "  e2fsck -b %S <enhet>\n"
> "\n"

korreKt
Konstruktionen ", då" tycker jag du kan hoppa över helt


> #: e2fsck/problem.c:127
> msgid ""
> "The @f size (according to the @S) is %b @bs\n"
> "The physical size of the @v is %c @bs\n"
> "Either the @S or the partition table is likely to be corrupt!\n"
> msgstr ""
> "Filsystemstorleken (enligt superblocket) är %b block\n"
> "Den fysiska storleken på enheten är %c block\n"
> "Superblocket eller partitionstabellen är förmodligen trasig!\n"

filsystemSstorleken tycker jag


> #: e2fsck/problem.c:151
> msgid ""
> "@f did not have a UUID; generating one.\n"
> "\n"
> msgstr "filsystemet hade ingen UUID; genererar en.\n"

"ett" UUID kanske?


> #: e2fsck/problem.c:156
> #, c-format
> msgid ""
> "Note: if there is several inode or block bitmap blocks\n"
> "which require relocation, or one part of the inode table\n"
> "which must be moved, you may wish to try running e2fsck\n"
> "with the '-b %S' option first. The problem may lie only\n"
> "with the primary block group descriptor, and the backup\n"
> "block group descriptor may be OK.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Observera: om det är flera inod- eller blockbitkarteblock som behöver\n"
> "relokeras, eller ett är en del av inodstabellen som måste flyttas,\n"
> "kanske du vill köra e2fsk med flaggan \"-b %S\" först. Problemet kan\n"
> "ligga bara i den primära blockgruppbeskrivaren, och\n"
> "reservblockgruppbeskrivaren kan vara OK.\n"
> "\n"

e2fsCk


> #: e2fsck/problem.c:180
> msgid "The Hurd does not support the filetype feature.\n"
> msgstr "Hurd stödjer inte finessen filtyp.\n"

jag gillar "stöder" utan j bättre :) Gäller fler ställen.
"feature" brukar vi väl översätta med "funktion"? filtypsfunktionen


> #: e2fsck/problem.c:288
> msgid "Ext3 @j @S has an unknown incompatible feature flag set.\n"
> msgstr "Ext3-journalsuperblock ahr okänd inkompatible finessflagga satt.\n"

ahr?


> #: e2fsck/problem.c:293
> msgid "@j version not supported by this e2fsck.\n"
> msgstr "Journalversion inte stödd av denna e2fsck.\n"

"stöds inte" gillar jag bättre än "inte stödd"


> #: e2fsck/problem.c:298
> #, c-format
> msgid ""
> "Moving @j from /%s to hidden inode.\n"
> "\n"
> msgstr "Flyttar journal från /%s till gömd inod.\n\n"

kanske "dold"?


> #: e2fsck/problem.c:345
> #, c-format
> msgid "@i %i is a @z @d. "
> msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "

särskrivning?> #: e2fsck/problem.c:425
> msgid ""
> "\n"
> "This inconsistency can not be fixed with e2fsck; to fix it, use\n"
> "dumpe2fs -b to dump out the bad @b list and e2fsck -L filename\n"
> "to read it back in again.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Denna inkonsistens kan inte avhjälpas med e2fsck; för att laga den,\n"
> "använd dumpe2fs -b för att skriva ut listan över dåliga block, och\n"
> "e2fsck -L filnamn för att läsa tillbaka den in igen.\n"

inKONSEKVENS tycker jag
jag skulle ersatt semikolonet med ny mening på svenska.


> #: e2fsck/problem.c:513
> #, c-format
> msgid "@A icount link information: %m\n"
> msgstr "Fel vid allokering av icount länkinformation: %m\n"

särskrivning? bindestreck tycker jag är på sin plats.


> #: e2fsck/problem.c:604
> msgid "Error reading @a @b %b for @i %i. "
> msgstr "Fel vid läsning utökade attributs-block %b för inod %i. "

konstig mening, ett "av" saknas kanske? kanske ska vara "utökade
attribut-block" som på andra ställen


> #: e2fsck/problem.c:609
> msgid "@i %i has a bad @a @b %b. "
> msgstr "Inod %i har ett felaktigt utökade attribut-block %b. "

som här


> #: e2fsck/problem.c:614
> msgid "Error reading @a @b %b (%m). "
> msgstr "Fel vid läsning av utökade attributs-block %b (%m). "
> 
> #: e2fsck/problem.c:619
> msgid "@a @b %b has reference count %B, should be %N. "
> msgstr "Utökade attributs-block %b har referensräknare %B, skall vara %N. "

du växlar friskt :)


> #: e2fsck/problem.c:624
> msgid "Error writing @a @b %b (%m). "
> msgstr "Fel vid skrivning av utökade attribut-block %b (%m). "

jajamän


> #: e2fsck/problem.c:644
> msgid "@a @b %b is corrupt (invalid name). "
> msgstr "Utökade attribug-block %b är trasigt (ogiltigt namn). "

attribuT


> #: e2fsck/problem.c:658
> msgid "@b #%B (%b) causes @d to be too big. "
> msgstr "Block nr. %B (%b) får katalog att bli för stor. "
> 
> #: e2fsck/problem.c:663
> msgid "@b #%B (%b) causes file to be too big. "
> msgstr "Block nr. %B (%b) får fil att bli för stor. "
> 
> #: e2fsck/problem.c:668
> msgid "@b #%B (%b) causes symlink to be too big. "
> msgstr "Block nr. %B (%b) får symlänk att bli för stor. "

tror inte du har punkt efter nr på andra ställen


> #: e2fsck/problem.c:683
> #, c-format
> msgid "@h %i has an invalid root node.\n"
> msgstr "HTREE kataloginod %i har en ogiltig rotnod.\n"
> 
> #: e2fsck/problem.c:688
> msgid "@h %i has an unsupported hash version (%N)\n"
> msgstr "HTREE kataloginod %i har en hashversion som inte stöds (%N)\n"

särskrivning, använd bindestreck


> #: e2fsck/problem.c:693
> #, c-format
> msgid "@h %i uses an incompatible htree root node flag.\n"
> msgstr "HTREE kataloginod %i använder en inkompatibel htree rotnodsflagga.\n"

Dito ×2


> #: e2fsck/problem.c:698
> msgid "@h %i has a tree depth (%N) which is too big\n"
> msgstr "HTREE kataloginod %i har ett träddjup (%N) som är för stort\n"

dito igen


> #: e2fsck/problem.c:843
> #, c-format
> msgid "Missing '.' in @d @i %i.\n"
> msgstr "\".\" fattas i kataloginod %i.\n"
> 
> #: e2fsck/problem.c:848
> #, c-format
> msgid "Missing '..' in @d @i %i.\n"
> msgstr "\"..\" fattas i kataloginod %i.\n"

eller "saknas" tror jag är vanligare


> #: e2fsck/problem.c:908
> #, c-format
> msgid "'.' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
> msgstr "\".\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
> 
> #: e2fsck/problem.c:913
> #, c-format
> msgid "'..' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
> msgstr "\"..\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"

det där om NULL igen - det är ju inte tecknet 0, och jag tror din
översättning kan förväxlas. Kan gälla fler ställen.


> #: e2fsck/problem.c:993
> msgid "Setting filetype for @E to %N.\n"
> msgstr "Setter filtyp för post \"%Dn\" i %p (%i) till %N.\n"

sÄtter


> #: e2fsck/problem.c:1236
> #, c-format
> msgid "Failed to create dirs_to_hash iterator: %m"
> msgstr "Misslyckades att skapa dirs_to_hash-iterator: %m"
> 
> #: e2fsck/problem.c:1241
> msgid "Failed to optimize directory %q (%d): %m"
> msgstr "Misslyckade att optimera katalog %q (%d): %m"

misslyckades MED att. Iaf får du bestämma dig över "misslyckade" eller
"misslyckades"


> #: e2fsck/problem.c:1282
> msgid ""
> "WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n"
> "\tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n"
> "@i_link_info[%i] is %N, @i.i_links_count is %Il. They should be the same!\n"
> msgstr ""
> "VARNING: PROGRAMMERINGSFEL I E2FSCK!\n"
> "  ELLER NÅGON KLANTSKALLE (DU) KONTROLLERAR ETT MONTERAT (AKTIVT) FILSYSTEM.\n"
> "inod_link_info[%i] är %N, inod.i_links_count är %Il. De skulle vara samma!\n"

;-)


> #: e2fsck/problem.c:1584
> msgid "IGNORED"
> msgstr "IGNORERAT"

eller IGNORERAD?


> #: e2fsck/scantest.c:121
> msgid "while starting inode scan"
> msgstr "vid start av inodsgenomsökning"
> 
> #: e2fsck/scantest.c:132
> msgid "while doing inode scan"
> msgstr "under inodsgenomsökning"

här använder du genomsökning som jag föreslog och inte avsökning. :)


> #: e2fsck/swapfs.c:221
> msgid "Pass 0: Doing byte-swap of filesystem\n"
> msgstr "Pass 0: Byte-växlar filsystem\n"

"byte" är svenskt ord, därav är kanske bindestrecket onödigt. gäller
fler ställen


> #: e2fsck/unix.c:132
> #, c-format
> msgid "     # of inodes with ind/dind/tind blocks: %d/%d/%d\n"
> msgstr "     # av inoder med ind/dind/tind block: %d/%d/%d\n"

bindestreck?


> #: e2fsck/unix.c:237
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause\n"
> "SEVERE filesystem damage.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "\a\a\a\aVARNING!!! Att köra e2fsck på ett monterat filsystem kan orsaka\n"
> "ALLVARLIG skada på filsystemet.\a\a\a\n"
> "\n"

Vad är det för kontrolltecken/skräptecken? Har du felrapporterat?


> #: e2fsck/unix.c:880
> #, c-format
> msgid "You must have %s access to the filesystem or be root\n"
> msgstr "Du måste ha %s-åtkomst till filsystemet eller vara root\n"

Vad blir %s här? Det kanske inte ska vara bindestreck alls?


> #: e2fsck/unix.c:1032
> #, c-format
> msgid "%s: Filesystem byte order already normalized.\n"
> msgstr "%s: Filsystemets byte-ordning redan normaliserad.\n"

onödigt bindestreck, kan gälla fler ställen


> #: e2fsck/unix.c:1054
> msgid "This doesn't bode well, but we'll try to go on...\n"
> msgstr "Detta bådar inte gott, men vi skall försöka att fortsätta ...\n"

"skall" tycker jag låter så formellt, och passar inte riktigt.


> #: e2fsck/unix.c:1094
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "%s: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********\n"
> "\n"
> msgstr "\n%s: ********** VARNING: Filesystemet har fortfarande fel **********\n\n"

-e i filsystemet


> #: e2fsck/util.c:264
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "%s: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.\n"
> "\t(i.e., without -a or -p options)\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "%s: OVÄNTAD INKONSISTENS; KÖR fsck MANUELLT.\n"
> "\t(d.v.s., utan flaggor -a eller -p)\n"

inKONSEKVENS?
Du kan väl använda bestämd form; flaggorna?


> #: misc/badblocks.c:236 misc/badblocks.c:412
> msgid "while beginning bad block list iteration"
> msgstr "vid början av iteration över lista av dåliga block"
> 
> #: misc/badblocks.c:246 misc/badblocks.c:315 misc/badblocks.c:422
> msgid "while allocating buffers"
> msgstr "under allokering av buffertar"

Ibland översätter du while tid vid, ibland till under. Kan gälla fler
ställen.


> #: misc/badblocks.c:251
> msgid "Checking for bad blocks in read-only mode\n"
> msgstr "Letar efter dåliga block i läge för endast läsning\n"

skrivskyddat? kan gälla fler ställen


> #: misc/badblocks.c:744 misc/mke2fs.c:1059
> #, c-format
> msgid "bad blocks count - %s"
> msgstr "felaktig blockantal - %s"

felaktigT


> #: misc/dumpe2fs.c:146
> msgid " Block bitmap at "
> msgstr " Blockbitkarta vid "

det extra blanksteget, var tog det vägen?


> #: misc/e2label.c:96 misc/tune2fs.c:838
> msgid "Warning: label too long, truncating.\n"
> msgstr "Varning: etikett för lång, hugger.\n"

den översättningen var ny. kanske "avkortar"?


> #: misc/mke2fs.c:658
> #, c-format
> msgid "Filesystem label=%s\n"
> msgstr "Filsystemetikett=%s\n"

filsystemSetikett?


> # "Ett" för att detta sätts in i annan sträng där det föregås av "a".
> # Även "journal" kan sättas in på samma plats. Felrapporterat.
> #: misc/mke2fs.c:1131
> msgid "filesystem"
> msgstr "ett filsystem"

Urk!


> #: misc/mke2fs.c:1343
> msgid "while trying to allocate filesystem tables"
> msgstr "vid försök att allokera filsystemtabeller"

filsystemStabeller?


> # "En" för att detta sätts in i annan sträng där det föregås av "a".
> # Även "filsystem" kan sättas in på samma plats. Felrapporterat.
> #: misc/mke2fs.c:1389 misc/tune2fs.c:369
> msgid "journal"
> msgstr "en journal"

Urk igen


> #: misc/tune2fs.c:81
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [-c max-mounts-count] [-e errors-behavior] [-g group]\n"
> "\t[-i interval[d|m|w]] [-j] [-J journal-options]\n"
> "\t[-l] [-s sparse-flag] [-m reserved-blocks-percent]\n"
> "\t[-o [^]mount-options[,...]] [-r reserved-blocks-count]\n"
> "\t[-u user] [-C mount-count] [-L volume-label] [-M last-mounted-dir]\n"
> "\t[-O [^]feature[,...]] [-T last-check-time] [-U UUID] device\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-c max-antal-monteringar] [-e felbeteende] [-g grupp]\n"
> "\t[-i intervall[d|m|w]] [-j] [-J journalflaggor]\n"
> "\t[-l] [-s glesflagga] [-m procent-reserverade-block]\n"
> "\t[-o [^]monteringsflaggor[,...]] [-r antal-reserverade-block]\n"
> "\t[-u användare] [-C antal-monteringar] [-L volymetikett-label]\n"

-label ?


> # %s kan bli "filsystem" eller "journal". Jag har lagt till "en"
> # respektive "ett" i översättningarna av dessa strängar istället.
> # Felrapporterat.
> #: misc/util.c:145
> #, c-format
> msgid "will not make a %s here!\n"
> msgstr "skapar inte %s här!\n"

UrkUrk.


> #: misc/util.c:201
> msgid ""
> "\n"
> "Bad journal options specified.\n"
> "\n"
> "Journal options are separated by commas, and may take an argument which\n"
> "\tis set off by an equals ('=') sign.\n"
> "\n"
> "Valid journal options are:\n"
> "\tsize=<journal size in megabytes>\n"
> "\tdevice=<journal device>\n"
> "\n"
> "The journal size must be between 1024 and 102400 filesystem blocks.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Felaktiga journalflaggor angivna.\n"
> "\n"
> "Journalflaggar separeras med kommatecken, och kan ta ett argument som\n"
> "\tavgränsas med ett likhetstecken (\"=\").\n"
> "\n"
> "Giltiga journalflaggor är:\n"
> "\tsize=<journalstorlek i megabyte>\n"
> "\tenhet=<journalenhet>\n"
> "\n"
> "Journalstorleken måste vara mellan 1024 och 102400 filsystemblock.\n"
> "\n"

journalflaggOr
filsystemSblock


> #: resize/main.c:32
> #, c-format
> msgid ""
> "usage: %s [-d debug_flags] [-f] [-F] [-p] device [new-size]\n"
> "\n"
> msgstr "användning: %s [-d felsökningflaggor] [-f] [-F] [-p] enhet [ny storlek]\n\n"

kanske ny-storlek?


> #: resize/main.c:53
> msgid "Extending the inode table"
> msgstr "Utökar inodstabell"

inodstabellEN?


> #: resize/main.c:167
> #, c-format
> msgid "bad filesystem size - %s"
> msgstr "felaktig filsystemstorlek - %s"

filsystemSstorlek tycker jag - kan gälla fler ställen i liknande
sammansättningar


> #: resize/resize2fs.c:1207
> #, c-format
> msgid "Inode translate (dir=%u, name=%.*s, %u->%u)\n"
> msgstr "Inod översatt (dir=%u, namn=%.*s, %u->%u)\n"

Har du felrapporterat? Ska väl vara "translated" i originalet?

Det var allt! Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.