Re: up2date (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-13 23:56:45

mån 2003-03-31 klockan 13.04 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: gui.gladestrings:123
> > N msgid "Northwest Territory"
> > N msgstr "Northwest Territory"
> 
> Översatte vi inte det till "Nordvästterritorierna" sist? Var var det
> det fanns en officiell lista över sådant här.

Ändrat till "Norvästterritorium".


> >  #: gui.gladestrings:141
> > N msgid "Antigua and Barbuda"
> > N msgstr "Antigua och Barbados"
> 
> Här gick det kanske lite snabbt. Det står "Barbuda", vilket heter
> detsamma på svenska. Barbados är en annan ö i samma område.

Åhå! Tack!


> >  #: gui.gladestrings:244
> > N msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
> > N msgstr "Korea, demokratiska folkrepubliken"
> 
> Fast här säger vi "Nordkorea".

Givetvis, jag ändrar.


> >  #: gui.gladestrings:245
> > N msgid "Korea, Republic of"
> > N msgstr "Korea, republiken"
> 
> Och "Sydkorea".

Så sant.


> >  #: gui.gladestrings:248
> > N msgid "Lao People's Democratic Republic"
> > N msgstr "Laos, demokratiska folkrepubliken"
> 
> Bara "Laos" räcker nog.

Oki.


> >  #: gui.gladestrings:254
> > N msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
> > N msgstr "Libyan Arab Jamahiriya"
> 
> Bara "Libyen" blir bra.

Jag fixar. Tack.


> >  #: gui.gladestrings:272
> > N msgid "Micronesia (Federated States of)"
> > N msgstr "Mikronesien (Förenade staterna)"
> 
> I min kartbok heter det "Mikronesiens federerade stater".

Fixat var det nu.


> >  #: gui.gladestrings:273
> > N msgid "Moldova"
> > N msgstr "Moldova"
> 
> Är det samma sak som "Moldavien"?

Kan tänkas. Jag ändrar.


> >  #: gui.gladestrings:288
> > N msgid "Niger"
> > N msgstr "Nigeria"
> > N 
> >  #: gui.gladestrings:289
> > N msgid "Nigeria"
> > N msgstr "Nigeria"
> 
> Nej, det är inte två namn på samma land. :-) Det första heter "Niger"
> på svenska också.

Självklart - slarv.


> >  #: gui.gladestrings:311
> > N msgid "Saint Helena"
> > N msgstr "Saint Helena"
> 
> I detta fallet brukar vi översätta till "Santa Helena".

Säker? Jag har sett både "saint helena", "sankt helena" och "santa
helena" på nätet.
http://www.at-rejse-er-at-leve.dk/navne/landenavne_dk_s.htm föreslår
"saint helena".
Jag ändrar till "santa helena" för tillfället.


> >  #: gui.gladestrings:313
> > N msgid "Saint Lucia"
> > N msgstr "Saint Lucia"
> 
> Denna också, "Santa Lucia".

Dito.


> >  #: gui.gladestrings:338
> > N msgid "Syrian Arab Republic"
> > N msgstr "Syriska arabrepubliken"
> 
> Hellre bara "Syrien".

Jag fixar.


> >  #: gui.gladestrings:341
> > N msgid "Tanzania, United Republic of"
> > N msgstr "Tanzania, förenade republiken"
> 
> Hellre bara "Tanzania".

Och här också.


> >  #: gui.gladestrings:380
> > N msgid "Ms."
> > N msgstr "Fröken"
> 
> Det där är tänkt att matcha både ogifta och gifta kvinnor, när man
> inte vill/kan ange "Mrs" respektive "Miss". Jag tror jag sett "Fr" på
> svenska med motsvarande funktion någon gång.

Oki, tack.


> >  #: ../rhnreg_ks.py:56
> > N msgid ""
> > N "  --proxyPassword=<value>  - specify a password to use with an "
> > N "authenticated http proxy"
> > N msgstr ""
> > N "  --proxyPassword=<värde>  - ang eett lösenord som ska användas "
> > N "tillsammans med en autenticerad http-proxyserver"
> 
> Ett "e" för mycket i "ett".

Oj! Tack.


> >  #: ../depSolver.py:379
> > N msgid "Could not satisfy conflict dependencies."
> > N msgstr "Kunde inte tillfredsställa beroenden i konflikt."
> 
> Det handlar om en speciell slags beroenden, "conflict dependencies".
> Så jag föreslår översättningen "konfliktberoenden".

okidok.


> >  #: ../wrapperUtils.py:331
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "Name-Version-Release    obsoleted by   Name-Version-Release\n"
> > N "-------------------------------------------------------------------------------"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Namn-Version-SläppSläpp   ersatt av     Namn-Version-Släpp\n"
> > N "-------------------------------------------------------------------------------"
> 
> "Släpp" skall väl inte vara dubblerat, antar jag.

Och det ska vara "utgåva" också :)
Ändrat överallt.


> >  #: ../up2dateBatch.py:211
> > N msgid "The package %s is signed with a untrusted GPG signature. Aborting..."
> > N msgstr "Paketet %s är signerat med en opålitlig GPG-signatur. Avbryter..."
> 
> Det där med förtroende och betrodd har vi diskuterat utan att bli
> riktigt överens. Men att påstå att signaturen faktiskt är opålitlig
> är starkare än att bara säga att man inte litar på den, som jag tolkar
> engelskan som.

Vad föreslår du då?


> >  #: ../rhnreg_ks.py:45
> > N msgid ""
> > N "  --sslCACert=<path>     - specify a file to use as the ssl CA cert"
> > N msgstr ""
> > N "  --sslCACert=<sökväg>     - ange en fil som ska användas som\n"
> > N "                  CA-certifikat för ssl"
> 
> Du har förändrat indenteringen av förklaringen här. Jag antar att det
> är en miss.

Det var det nog. Tack!


> >  #: ../gui.py:1637
> > N msgid "The package %s is signed with an untrusted GPG signature. Continue?"
> > N msgstr "Paketet %s är signerat med en opålitlig GPG-signatur. Fortsätta?"
> > N 
> 
> Som ovan.

Se ovan.

Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.