Re: e2fsprogs

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-15 00:49:00

Christian Rose writes:
> sön 2003-07-20 klockan 12.02 skrev Göran Uddeborg:
> > # Swedish messages for e2fsprogs
> > # Copyright © 2003 Theodore Tso
> 
> Det funkar inte med FSF?

Jodå, jag har faktiskt redan ändrat det. (Jag skickade inte ut något
extra brev om det.)

> > #: e2fsck/badblocks.c:22 misc/mke2fs.c:191
> > #, c-format
> > msgid "Bad block %u out of range; ignored.\n"
> > msgstr "Dåligt block %u utanför giltigt intervall; ignoreras.\n"
> 
> Snarare kanske "felaktigt" ist för dåligt. Gäller fler ställen.

När det gäller block på en disk som inte mår riktigt bra har då alltid
jag kallat dem för "dåliga". Så jag behåller det nog som det är.

> > #: e2fsck/badblocks.c:82
> > #, c-format
> > msgid "while trying popen '%s'"
> > msgstr "vid försök att popen (öppna process) \"%s\""
> 
> "vid försök att använda popen" kanske

Ja, att göra "popen" till ett slags verb på svenska var kanske lite
konstlat. Å andra sidan kanske inte parentesen behövs längre då.

> > #: e2fsck/emptydir.c:61
> > msgid "empty dir map"
> > msgstr "tom katalogkarta"
> 
> ev. "tabell" istället för karta. Jag tänker iaf på en geografisk karta
> när jag hör karta.

Översättningen av "map" tycker jag är svår. Det finns inget som känns
riktigt naturligt.

Det är varken fråga om en karta eller en tabell i traditionell mening.
Och båda används ibland i andra än sina vanliga meningar, tänkt
t.ex. på färgkarta flaggkarta.

De "map"ar som det talas om i e2fsprog är för det mesta "bitmap"ar,
koncentrerade översikter över mer utspridd information. Och då tycker
jag att "karta" åtminstone inte är sämre än "tabell", snarare tvärt
om. Så jag tror jag låter det vara som det är.

> > #: e2fsck/flushb.c:63
> > msgid "BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.\n"
> > msgstr "BLKFLSBUF ioctl stöds inte! Kan inte tömma buffertar.\n"
> 
> bindestreck i BLKFLSBUF-ioctl ?

Ja.

> > #: e2fsck/iscan.c:46
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device\n"
> > msgstr "Användning: %s [-F] [-I inod_buffert_block] enhet\n"
> 
> Kanske hellre sammanskrivning än understreck på svenska

Ja.

> > #: e2fsck/iscan.c:83 e2fsck/unix.c:689 resize/main.c:182
> > #, c-format
> > msgid "while opening %s for flushing"
> > msgstr "vid öppning av %s för utskrivning"
> > 
> > #: e2fsck/iscan.c:88 e2fsck/unix.c:695 resize/main.c:189
> > #, c-format
> > msgid "while trying to flush %s"
> > msgstr "vid försök att skriva ut %s"
> 
> "flush" skulle jag översatt med "tömma" eller "spola". Är det verkligen
> "skriva ut"? Gäller fler ställen tror jag.

Vad man gör är "fsync()" följt av "ioctl(... BLKFLSBUF ...)". Det
finns något här man tömmer, nämligen buffertarna som håller data som
hör till en enhet. Men det är enheten som kommer in som %s, och den
tömmer eller spolar man inte.

> > #: e2fsck/iscan.c:138
> > #, c-format
> > msgid "%d inodes scanned.\n"
> > msgstr "%d inoder avsökta.\n"
> 
> brukar man inte säga "genomsöka"?

Båda orden finns, båda är med i SAOL. Avsöka leder tanken mer till
att på ytan, medan genomsöka så tittar man inuti. "Scan" på engelska
stämmer bäst med det förra tycker jag; avsöka var det av dem som fanns
nämnt i mitt lexikon som översättning av "scan". För att beskriva vad
som händer kan man argumentera för båda. Se vidare nedan.

> > #: e2fsck/journal.c:758
> > #, c-format
> > msgid "%s: recovering journal\n"
> > msgstr "%s: återvinner journalen\n"
> 
> eller återställer? återvinner låter som om man kastar den, vilket väl är
> precis motsatt mot vad man gör här. Gäller fler ställen.

Ojdå, har återvinna glidit så mycket i betydelse nu att du associerar
till motsatsen! "Återställer" är inte riktigt bra, men vi kanske kan
enas om "återhämta"? Jag tar det.

> > #: e2fsck/journal.c:760
> > #, c-format
> > msgid "%s: won't do journal recovery while read-only\n"
> > msgstr "%s: återvinner inte journalen i enbart läsläge\n"
> 
> skrivskyddat?

Ok.

> > # Första bokstaven i detta och följande meddelanden är ett index som
> > # används som en förkortning i andra meddelanden, och inte skrivs ut.
> > # Uppslagningen sker på det ursprungliga meddelandet, så det spelar
> > # egentligen ingen roll vilket tecken som står först i den översatta
> > # strängen. Det viktiga är att det står någon platshållare där, första
> > # tecknet skrivs inte ut, vare sig i orginalsträngen eller den översatta
> > # strängen. Jag tyckte det var bäst att behålla orginaltecknet.
> > #
> > # Jag har felrapporterat hela idén. Det innebär ju att man bygger ihop
> > # meningar från delar, och det brukar ju gå sönder i översättningar med
> > # olika genus och dylikt. Men författaren har en del bra argument om
> > # att förkortningssystemet är en fördel när man skall få plats med så
> > # mycket som möjligt på en räddningsdiskett. I det fallet är ändå
> > # knappast översättningar med. Så den bästa lösningen är nog att låta
> > # systemet som sådant finnas kvar, men inte använda det alls i översatta
> > # meddelanden.
> > #: e2fsck/message.c:105
> > msgid "aextended attribute"
> > msgstr "autökat attribut"
> 
> Stå på dig, det här verkar ju helsjukt. Om det är av utrymmesskäl som
> han klipper och klistrar i sitt språkbruk bör han väl inte ha
> översättningar alls.

Som jag antydde: I fallet med en räddningsdiskett så spelar utrymmet
roll. Och där har man som du säger inte med några översättningar
alls. När man kör programmet på ett normalt system finns
översättningarna med, eftersom utrymmet inte är lika kritiskt där. Så
jag kände det som att han "vann" vår debatt om saken. Jag vill nog
inte ta upp det en gång till.

> > #: e2fsck/message.c:108
> > msgid "Bbitmap"
> > msgstr "Bbitmap"
> 
> "bitmapp" brukar jag kalla det

Hmm, varför har jag inte skrivit "bitkarta" här tro?

Är "bitmapp" verkligen en bra idé? Det är ju ingen "mapp" i ordets
svenska betydelse. En "mapp" är ju en "folder" som finns i andra
sammanhang.

> > #: e2fsck/message.c:111
> > msgid "iinode"
> > msgstr "iinode"
> 
> inod? utan e?

Javisst!

> > #: e2fsck/message.c:114
> > msgid "Ddeleted"
> > msgstr "Draderad"
> 
> eller borttagen

Det kan man också säga, visst. Men är det bättre på något sätt än det
som redan står?

> > #: e2fsck/message.c:122
> > msgid "llost+found"
> > msgstr "llost+found"
> 
> förlorade+hittade?

Nej, det är namnet på katalogen i filsystemet.

> > #: e2fsck/message.c:126
> > msgid "rroot @i"
> > msgstr "rrootinod"
> 
> "rot" brukar vi väl använda om sådant som rör träd och inte superanvändaren.

Javisst.

> > #: e2fsck/message.c:142
> > msgid "<The NULL inode>"
> > msgstr "<Inod noll>"
> 
> NULL ska man kanske inte översätta. NULL-inoden hade jag sagt.

Men det ÄR faktiskt inod noll, och då tyckte jag att jag kunde kosta
på mig att undvika "null".

> > #: e2fsck/message.c:147
> > msgid "<The boot loader inode>"
> > msgstr "<Uppstartsladdarinoden>"
> 
> "boot loader" brukar jag översätta med "startprogram".

Ok, jag ändrar.

> > #: e2fsck/pass1b.c:195
> > msgid "multiply claimed inode map"
> > msgstr "flerfaldigt i anspråkstagen inodkarta"
> 
> ovanlig ordföljd här
> 
> > #: e2fsck/pass1.c:905
> > msgid "multiply claimed block map"
> > msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna block"
> 
> denna ordföljd verkar bättre

Kan du ha rätt i, jag ändrar till den senare ordningen i förra fallet.

> > #: e2fsck/pass3.c:90
> > msgid "Peak memory"
> > msgstr "Topp minne"
> 
> Särskrivning?

Det avser inte ett speciellt slags minne, ett "toppminne". Det avser
toppen av minnesanvändningen, i en slags diagnostisk spårutskrift.

Det kanske är tydligare med "Max minne". Jag tar det istället.

> > #: e2fsck/problem.c:77
> > msgid "FIXED"
> > msgstr "FIXAT"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:78
> > msgid "CLEARED"
> > msgstr "TÖMD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:79
> > msgid "RELOCATED"
> > msgstr "RELOKERAT"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:80
> > msgid "ALLOCATED"
> > msgstr "ALLOKERAT"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:81
> > msgid "EXPANDED"
> > msgstr "EXPANDERAD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:82
> > msgid "RECONNECTED"
> > msgstr "ÅTERKOPPLAD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:83
> > msgid "CREATED"
> > msgstr "SKAPAD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:84
> > msgid "SALVAGED"
> > msgstr "RÄDDAD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:85
> > msgid "TRUNCATED"
> > msgstr "KAPAT"
> 
> Du byter genus här lite omvartannat. Ska det vara RÄDDAD eller RÄDDAT,
> eller KAPAD eller KAPAT? Inte vet jag, men det kanske ska vara samma
> genus.
> 
> 
> > #: e2fsck/problem.c:86
> > msgid "INODE CLEARED"
> > msgstr "INOD TÖMD"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:87
> > msgid "ABORTED"
> > msgstr "AVBRUTET"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:88
> > msgid "SPLIT"
> > msgstr "DELAD"
> 
> Dito.
> 
> 
> > #: e2fsck/problem.c:93
> > msgid "UNLINKED"
> > msgstr "AVLÄNKAD"
> 
> Dito.

Det var inte lätt att reda ut det där.

Det finns en tabell med olika problem, en med frågor som kan ställas
med hur man skall bete sig vid dem, och en tredje tabell med tänkbara
åtgärder. Posterna i den första tabellen innehåller index in i de
andra. Vilken som används beror på vilka flaggor som gavs till
e2fsck.

Så kan t.ex. "FIXAT" skrivas efter "inodsräknare i superblock är %i,
skall vara %j" eller "Ext3-journalsuperblock är trasigt", medan "TÖMD"
är vad som har gjorts efter "Superblock har en dålig ext3-journal
(inod %i)." och "EXPANDERAD" hör till "Ingen plats i
lost+found-katalog.".

Jag är inte alls säker på att jag fått det hela rätt. Och eftersom
samma åtgärd kan höra till flera problem är det inte säkert att det
går att få det helt rätt. Men jag har gjort så gott jag kunnat.

Jag insåg just nu att jag aldrig felrapporterade det här, men nu är
det gjort.

> > #: e2fsck/problem.c:118
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "The @S could not be read or does not describe a correct ext2\n"
> > "@f. If the @v is valid and it really contains an ext2\n"
> > "@f (and not swap or ufs or something else), then the @S\n"
> > "is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate @S:\n"
> > "  e2fsck -b %S <@v>\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Superblocket kunde inte läsas eller beskriver inte ett korrext\n"
> > "ext2-filsystem. Om enheten är giltig och den verkligen innehåller ett\n"
> > "ext2-filsystem (och inte växlingsutrymme eller ufs eller något annat),\n"
> > "då är superblocket trasigt, och du kan försöka sökra köra med ett\n"
> > "alternativt superblock:\n"
> > "  e2fsck -b %S <enhet>\n"
> > "\n"
> 
> korreKt
> Konstruktionen ", då" tycker jag du kan hoppa över helt

Ok.

> > #: e2fsck/problem.c:127
> > msgid ""
> > "The @f size (according to the @S) is %b @bs\n"
> > "The physical size of the @v is %c @bs\n"
> > "Either the @S or the partition table is likely to be corrupt!\n"
> > msgstr ""
> > "Filsystemstorleken (enligt superblocket) är %b block\n"
> > "Den fysiska storleken på enheten är %c block\n"
> > "Superblocket eller partitionstabellen är förmodligen trasig!\n"
> 
> filsystemSstorleken tycker jag

Ok.

> > #: e2fsck/problem.c:151
> > msgid ""
> > "@f did not have a UUID; generating one.\n"
> > "\n"
> > msgstr "filsystemet hade ingen UUID; genererar en.\n"
> 
> "ett" UUID kanske?

UUID står för "universally unique identifier", "universellt unik
identifierare", och "identifierare" är ju utrum.

> > #: e2fsck/problem.c:156
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Note: if there is several inode or block bitmap blocks\n"
> > "which require relocation, or one part of the inode table\n"
> > "which must be moved, you may wish to try running e2fsck\n"
> > "with the '-b %S' option first. The problem may lie only\n"
> > "with the primary block group descriptor, and the backup\n"
> > "block group descriptor may be OK.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "Observera: om det är flera inod- eller blockbitkarteblock som behöver\n"
> > "relokeras, eller ett är en del av inodstabellen som måste flyttas,\n"
> > "kanske du vill köra e2fsk med flaggan \"-b %S\" först. Problemet kan\n"
> > "ligga bara i den primära blockgruppbeskrivaren, och\n"
> > "reservblockgruppbeskrivaren kan vara OK.\n"
> > "\n"
> 
> e2fsCk

Oj då.

> > #: e2fsck/problem.c:180
> > msgid "The Hurd does not support the filetype feature.\n"
> > msgstr "Hurd stödjer inte finessen filtyp.\n"
> 
> jag gillar "stöder" utan j bättre :) Gäller fler ställen.

Och jag gillar "stödjer" med j bättre. Så jag ändrar inte. :-)

> "feature" brukar vi väl översätta med "funktion"? filtypsfunktionen

Det brukar vi kanske. Jag ändrar (men skriver inte samman: funktionen
filtyp).

> > #: e2fsck/problem.c:288
> > msgid "Ext3 @j @S has an unknown incompatible feature flag set.\n"
> > msgstr "Ext3-journalsuperblock ahr okänd inkompatible finessflagga satt.\n"
> 
> ahr?

När jag ändå var där ändrade jag på "inkompatible" också.

> > #: e2fsck/problem.c:293
> > msgid "@j version not supported by this e2fsck.\n"
> > msgstr "Journalversion inte stödd av denna e2fsck.\n"
> 
> "stöds inte" gillar jag bättre än "inte stödd"

Ok, jag ändrar.

> > #: e2fsck/problem.c:298
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Moving @j from /%s to hidden inode.\n"
> > "\n"
> > msgstr "Flyttar journal från /%s till gömd inod.\n\n"
> 
> kanske "dold"?

Ok, om du tycker det är bättre.

> > #: e2fsck/problem.c:345
> > #, c-format
> > msgid "@i %i is a @z @d. "
> > msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
> 
> särskrivning?

Är det? "Nollängdskatalog" vore ju en speciell sorts katalog. Men
det är det inte det handlar om, det är en katalog som har längden
noll. Och då skall det väl vara som det är?

> > #: e2fsck/problem.c:425
> > msgid ""
> > "\n"
> > "This inconsistency can not be fixed with e2fsck; to fix it, use\n"
> > "dumpe2fs -b to dump out the bad @b list and e2fsck -L filename\n"
> > "to read it back in again.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Denna inkonsistens kan inte avhjälpas med e2fsck; för att laga den,\n"
> > "använd dumpe2fs -b för att skriva ut listan över dåliga block, och\n"
> > "e2fsck -L filnamn för att läsa tillbaka den in igen.\n"
> 
> inKONSEKVENS tycker jag

Ok då.

> jag skulle ersatt semikolonet med ny mening på svenska.

Jag har sett att du ofta gör så. Men jag tycker gott vi kan använda
semikolon på svenska också när det passar. Och här tycker jag det gör
det.

> > #: e2fsck/problem.c:513
> > #, c-format
> > msgid "@A icount link information: %m\n"
> > msgstr "Fel vid allokering av icount länkinformation: %m\n"
> 
> särskrivning? bindestreck tycker jag är på sin plats.

Jag har inte riktigt lyckats lista ut vad det egentligen betyder, så
det kan lika gärna vara rätt som fel att ändra som du säger. Så du
får som du vill.

> > #: e2fsck/problem.c:604
> > msgid "Error reading @a @b %b for @i %i. "
> > msgstr "Fel vid läsning utökade attributs-block %b för inod %i. "
> 
> konstig mening, ett "av" saknas kanske? kanske ska vara "utökade
> attribut-block" som på andra ställen

Ja, det skulle varit ett "av" med. Och "s" bör nog tas bort, ja.

> > #: e2fsck/problem.c:609
> > msgid "@i %i has a bad @a @b %b. "
> > msgstr "Inod %i har ett felaktigt utökade attribut-block %b. "
> 
> som här
> 
> 
> > #: e2fsck/problem.c:614
> > msgid "Error reading @a @b %b (%m). "
> > msgstr "Fel vid läsning av utökade attributs-block %b (%m). "
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:619
> > msgid "@a @b %b has reference count %B, should be %N. "
> > msgstr "Utökade attributs-block %b har referensräknare %B, skall vara %N. "
> 
> du växlar friskt :)

Omväxling förnöjer! :-)

Jag tar bort "s" från de som har det.

> > #: e2fsck/problem.c:624
> > msgid "Error writing @a @b %b (%m). "
> > msgstr "Fel vid skrivning av utökade attribut-block %b (%m). "
> 
> jajamän
> 
> 
> > #: e2fsck/problem.c:644
> > msgid "@a @b %b is corrupt (invalid name). "
> > msgstr "Utökade attribug-block %b är trasigt (ogiltigt namn). "
> 
> attribuT

:-)

> > #: e2fsck/problem.c:658
> > msgid "@b #%B (%b) causes @d to be too big. "
> > msgstr "Block nr. %B (%b) får katalog att bli för stor. "
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:663
> > msgid "@b #%B (%b) causes file to be too big. "
> > msgstr "Block nr. %B (%b) får fil att bli för stor. "
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:668
> > msgid "@b #%B (%b) causes symlink to be too big. "
> > msgstr "Block nr. %B (%b) får symlänk att bli för stor. "
> 
> tror inte du har punkt efter nr på andra ställen

Jag har lagt till där jag hade missat det.

> > #: e2fsck/problem.c:683
> > #, c-format
> > msgid "@h %i has an invalid root node.\n"
> > msgstr "HTREE kataloginod %i har en ogiltig rotnod.\n"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:688
> > msgid "@h %i has an unsupported hash version (%N)\n"
> > msgstr "HTREE kataloginod %i har en hashversion som inte stöds (%N)\n"
> 
> särskrivning, använd bindestreck

Du menar "HTREE katalog-inod"? Ja, det kanske är bättre. Jag ändrar.

> > #: e2fsck/problem.c:693
> > #, c-format
> > msgid "@h %i uses an incompatible htree root node flag.\n"
> > msgstr "HTREE kataloginod %i använder en inkompatibel htree rotnodsflagga.\n"
> 
> Dito ×2

Jag ändrar den också.

> > #: e2fsck/problem.c:698
> > msgid "@h %i has a tree depth (%N) which is too big\n"
> > msgstr "HTREE kataloginod %i har ett träddjup (%N) som är för stort\n"
> 
> dito igen

Och den också.

> > #: e2fsck/problem.c:843
> > #, c-format
> > msgid "Missing '.' in @d @i %i.\n"
> > msgstr "\".\" fattas i kataloginod %i.\n"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:848
> > #, c-format
> > msgid "Missing '..' in @d @i %i.\n"
> > msgstr "\"..\" fattas i kataloginod %i.\n"
> 
> eller "saknas" tror jag är vanligare

"Vanligare" tycker jag i och för sig inte är så starkt argument, men
jag kan gå med på "saknas" här.

> > #: e2fsck/problem.c:908
> > #, c-format
> > msgid "'.' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
> > msgstr "\".\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:913
> > #, c-format
> > msgid "'..' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
> > msgstr "\"..\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
> 
> det där om NULL igen - det är ju inte tecknet 0, och jag tror din
> översättning kan förväxlas. Kan gälla fler ställen.

Det är inte tecknet för siffran noll, men det är tecknet med värdet
noll. Jag tycker inte om att använda NULL på svenska, det är inget
svenskt ord. Det skulle teoretiskt kunna förväxlas, men jag tror inte
risken finns i praktiken. Man terminerar inte strängar med TECKNET
noll.

> > #: e2fsck/problem.c:993
> > msgid "Setting filetype for @E to %N.\n"
> > msgstr "Setter filtyp för post \"%Dn\" i %p (%i) till %N.\n"
> 
> sÄtter

Visst.

> > #: e2fsck/problem.c:1236
> > #, c-format
> > msgid "Failed to create dirs_to_hash iterator: %m"
> > msgstr "Misslyckades att skapa dirs_to_hash-iterator: %m"
> > 
> > #: e2fsck/problem.c:1241
> > msgid "Failed to optimize directory %q (%d): %m"
> > msgstr "Misslyckade att optimera katalog %q (%d): %m"
> 
> misslyckades MED att.

Nej, enligt brev häromdagen.

> Iaf får du bestämma dig över "misslyckade" eller
> "misslyckades"

Visst fattas det ett "s" i det andra fallet.

> > #: e2fsck/problem.c:1282
> > msgid ""
> > "WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n"
> > "\tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n"
> > "@i_link_info[%i] is %N, @i.i_links_count is %Il. They should be the same!\n"
> > msgstr ""
> > "VARNING: PROGRAMMERINGSFEL I E2FSCK!\n"
> > "  ELLER NÅGON KLANTSKALLE (DU) KONTROLLERAR ETT MONTERAT (AKTIVT) FILSYSTEM.\n"
> > "inod_link_info[%i] är %N, inod.i_links_count är %Il. De skulle vara samma!\n"
> 
> ;-)

Jag försökte behålla valören. :-)

> > #: e2fsck/problem.c:1584
> > msgid "IGNORED"
> > msgstr "IGNORERAT"
> 
> eller IGNORERAD?

Ibland. Den är värst av alla. Om man har vissa flaggor till fsck så
gör den inget utan ignorerar alla problem. Och då skriver den ut
problembeskrivningen enligt ovan, men istället för att fortsätta med
någon av de andra tabellerna skriver den "IGNORED" efteråt.

Jag valde neutrum för att det ofta kan tolkas som att det syftar på
problemet som sådant, inte något av objekten som problemet handlar
om. Felrapporterat som sagt.

> > #: e2fsck/scantest.c:121
> > msgid "while starting inode scan"
> > msgstr "vid start av inodsgenomsökning"
> > 
> > #: e2fsck/scantest.c:132
> > msgid "while doing inode scan"
> > msgstr "under inodsgenomsökning"
> 
> här använder du genomsökning som jag föreslog och inte avsökning. :)

Ja, det var ju däremot inte så bra. Ok då, du får din genomsökning.

> > #: e2fsck/swapfs.c:221
> > msgid "Pass 0: Doing byte-swap of filesystem\n"
> > msgstr "Pass 0: Byte-växlar filsystem\n"
> 
> "byte" är svenskt ord, därav är kanske bindestrecket onödigt. gäller
> fler ställen

Ja, du har nog rätt i det.

> > #: e2fsck/unix.c:132
> > #, c-format
> > msgid "     # of inodes with ind/dind/tind blocks: %d/%d/%d\n"
> > msgstr "     # av inoder med ind/dind/tind block: %d/%d/%d\n"
> 
> bindestreck?

Det bör det nog vara ja.

> > #: e2fsck/unix.c:237
> > msgid ""
> > "\n"
> > "\n"
> > "WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause\n"
> > "SEVERE filesystem damage.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "\n"
> > "\a\a\a\aVARNING!!! Att köra e2fsck på ett monterat filsystem kan orsaka\n"
> > "ALLVARLIG skada på filsystemet.\a\a\a\n"
> > "\n"
> 
> Vad är det för kontrolltecken/skräptecken? Har du felrapporterat?

Det är nog snarast gettext man bör felrapportera. I orginalkoden står
det "\n\n\007\007\007\007WARNING!!! " som alltså blir kontrolltecken
i po-filen.

Jag har inte rapporterat det. Jag får försöka ordna något lite
renodlat fall.

> > #: e2fsck/unix.c:880
> > #, c-format
> > msgid "You must have %s access to the filesystem or be root\n"
> > msgstr "Du måste ha %s-åtkomst till filsystemet eller vara root\n"
> 
> Vad blir %s här? Det kanske inte ska vara bindestreck alls?

Det blir "r/o" eller "r/w" oöversatt. Jag har inte orkat
felrapportera den detaljen, det kändes som det var bäst att ta de
allvarligare först.

> > #: e2fsck/unix.c:1032
> > #, c-format
> > msgid "%s: Filesystem byte order already normalized.\n"
> > msgstr "%s: Filsystemets byte-ordning redan normaliserad.\n"
> 
> onödigt bindestreck, kan gälla fler ställen

De är borta nu.

> > #: e2fsck/unix.c:1054
> > msgid "This doesn't bode well, but we'll try to go on...\n"
> > msgstr "Detta bådar inte gott, men vi skall försöka att fortsätta ...\n"
> 
> "skall" tycker jag låter så formellt, och passar inte riktigt.

Tycker du det? Vad skulle du vilja ha istället?

> > #: e2fsck/unix.c:1094
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "%s: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********\n"
> > "\n"
> > msgstr "\n%s: ********** VARNING: Filesystemet har fortfarande fel **********\n\n"
> 
> -e i filsystemet

Oj.

> > #: e2fsck/util.c:264
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "\n"
> > "%s: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.\n"
> > "\t(i.e., without -a or -p options)\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "\n"
> > "%s: OVÄNTAD INKONSISTENS; KÖR fsck MANUELLT.\n"
> > "\t(d.v.s., utan flaggor -a eller -p)\n"
> 
> inKONSEKVENS?
> Du kan väl använda bestämd form; flaggorna?

Ok.

> > #: misc/badblocks.c:236 misc/badblocks.c:412
> > msgid "while beginning bad block list iteration"
> > msgstr "vid början av iteration över lista av dåliga block"
> > 
> > #: misc/badblocks.c:246 misc/badblocks.c:315 misc/badblocks.c:422
> > msgid "while allocating buffers"
> > msgstr "under allokering av buffertar"
> 
> Ibland översätter du while tid vid, ibland till under. Kan gälla fler
> ställen.

Jag har ändrat till "vid" genomgående nu.

> > #: misc/badblocks.c:251
> > msgid "Checking for bad blocks in read-only mode\n"
> > msgstr "Letar efter dåliga block i läge för endast läsning\n"
> 
> skrivskyddat? kan gälla fler ställen

Jag hittade ett par till.

> > #: misc/badblocks.c:744 misc/mke2fs.c:1059
> > #, c-format
> > msgid "bad blocks count - %s"
> > msgstr "felaktig blockantal - %s"
> 
> felaktigT

Javisst.

> > #: misc/dumpe2fs.c:146
> > msgid " Block bitmap at "
> > msgstr " Blockbitkarta vid "
> 
> det extra blanksteget, var tog det vägen?

Jag hittade det på golvet och stoppade tillbaka det på sin plats. :-)

> > #: misc/e2label.c:96 misc/tune2fs.c:838
> > msgid "Warning: label too long, truncating.\n"
> > msgstr "Varning: etikett för lång, hugger.\n"
> 
> den översättningen var ny. kanske "avkortar"?

Avkorta kan nog passa här ja.

> > #: misc/mke2fs.c:658
> > #, c-format
> > msgid "Filesystem label=%s\n"
> > msgstr "Filsystemetikett=%s\n"
> 
> filsystemSetikett?

Ok då.

> > # "Ett" för att detta sätts in i annan sträng där det föregås av "a".
> > # Även "journal" kan sättas in på samma plats. Felrapporterat.
> > #: misc/mke2fs.c:1131
> > msgid "filesystem"
> > msgstr "ett filsystem"
> 
> Urk!

Jag tolkar det som du avser sammansättningen av meningar i koden, inte
mitt försök att gå runt problemet tills det blir ordentligt lagat.

> > #: misc/mke2fs.c:1343
> > msgid "while trying to allocate filesystem tables"
> > msgstr "vid försök att allokera filsystemtabeller"
> 
> filsystemStabeller?

Ok.

> > # "En" för att detta sätts in i annan sträng där det föregås av "a".
> > # Även "filsystem" kan sättas in på samma plats. Felrapporterat.
> > #: misc/mke2fs.c:1389 misc/tune2fs.c:369
> > msgid "journal"
> > msgstr "en journal"
> 
> Urk igen
>
> > #: misc/tune2fs.c:81
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [-c max-mounts-count] [-e errors-behavior] [-g group]\n"
> > "\t[-i interval[d|m|w]] [-j] [-J journal-options]\n"
> > "\t[-l] [-s sparse-flag] [-m reserved-blocks-percent]\n"
> > "\t[-o [^]mount-options[,...]] [-r reserved-blocks-count]\n"
> > "\t[-u user] [-C mount-count] [-L volume-label] [-M last-mounted-dir]\n"
> > "\t[-O [^]feature[,...]] [-T last-check-time] [-U UUID] device\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [-c max-antal-monteringar] [-e felbeteende] [-g grupp]\n"
> > "\t[-i intervall[d|m|w]] [-j] [-J journalflaggor]\n"
> > "\t[-l] [-s glesflagga] [-m procent-reserverade-block]\n"
> > "\t[-o [^]monteringsflaggor[,...]] [-r antal-reserverade-block]\n"
> > "\t[-u användare] [-C antal-monteringar] [-L volymetikett-label]\n"
> 
> -label ?

Borta!

> > # %s kan bli "filsystem" eller "journal". Jag har lagt till "en"
> > # respektive "ett" i översättningarna av dessa strängar istället.
> > # Felrapporterat.
> > #: misc/util.c:145
> > #, c-format
> > msgid "will not make a %s here!\n"
> > msgstr "skapar inte %s här!\n"
> 
> UrkUrk.
>
> > #: misc/util.c:201
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Bad journal options specified.\n"
> > "\n"
> > "Journal options are separated by commas, and may take an argument which\n"
> > "\tis set off by an equals ('=') sign.\n"
> > "\n"
> > "Valid journal options are:\n"
> > "\tsize=<journal size in megabytes>\n"
> > "\tdevice=<journal device>\n"
> > "\n"
> > "The journal size must be between 1024 and 102400 filesystem blocks.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Felaktiga journalflaggor angivna.\n"
> > "\n"
> > "Journalflaggar separeras med kommatecken, och kan ta ett argument som\n"
> > "\tavgränsas med ett likhetstecken (\"=\").\n"
> > "\n"
> > "Giltiga journalflaggor är:\n"
> > "\tsize=<journalstorlek i megabyte>\n"
> > "\tenhet=<journalenhet>\n"
> > "\n"
> > "Journalstorleken måste vara mellan 1024 och 102400 filsystemblock.\n"
> > "\n"
> 
> journalflaggOr
> filsystemSblock

Ok.

> > #: resize/main.c:32
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "usage: %s [-d debug_flags] [-f] [-F] [-p] device [new-size]\n"
> > "\n"
> > msgstr "användning: %s [-d felsökningflaggor] [-f] [-F] [-p] enhet [ny storlek]\n\n"
> 
> kanske ny-storlek?

Ok.

> > #: resize/main.c:53
> > msgid "Extending the inode table"
> > msgstr "Utökar inodstabell"
> 
> inodstabellEN?

Visst.

> > #: resize/main.c:167
> > #, c-format
> > msgid "bad filesystem size - %s"
> > msgstr "felaktig filsystemstorlek - %s"
> 
> filsystemSstorlek tycker jag - kan gälla fler ställen i liknande
> sammansättningar

Ok.

> > #: resize/resize2fs.c:1207
> > #, c-format
> > msgid "Inode translate (dir=%u, name=%.*s, %u->%u)\n"
> > msgstr "Inod översatt (dir=%u, namn=%.*s, %u->%u)\n"
> 
> Har du felrapporterat? Ska väl vara "translated" i originalet?

Jag har som sagt koncentrerat mig på att felanmäla de allvarligaste
sakerna, och detta är bara en felsökningsutskrift som normalt inte ens
kompileras med. Så nej, den har jag inte felanmält ännu.

Tack så mycket för granskningen!

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.