Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:03:37

fre 2003-02-21 klockan 16.42 skrev Tomas Gradin:
>  > >  #: src/ApacheGizmo.py:944
>  > >  msgid "The requested range is not acceptable to this server."
>  > >G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
>  > >N msgstr "Det begärda intervallet accepteras inte av denna server."
>  > 
>  > Kanske "Det begärda intervallet är inte acceptabelt flr denna server."
> 
> Jag skulle säga:
> 
> "Denna server accepterar inte det begärda intervallet."

Ok, ändrat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.