Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-21 16:42:31

 > >  #: src/ApacheGizmo.py:944
 > >  msgid "The requested range is not acceptable to this server."
 > >G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
 > >N msgstr "Det begärda intervallet accepteras inte av denna server."
 > 
 > Kanske "Det begärda intervallet är inte acceptabelt flr denna server."

Jag skulle säga:

"Denna server accepterar inte det begärda intervallet."

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.