Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:07:02

lör 2003-02-22 klockan 18.51 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: src/ApacheGizmo.py:936
> > msgid "Request Time-out"
> > msgstr "Time-out av begäran"
> 
> > #: src/ApacheGizmo.py:950
> > msgid "Gateway Time-out"
> > msgstr "Time-out för gateway"
> 
> Jag antar att det rör sig om inställningar och inte om meddelanden. Därför
> kanske det skulle vara "Time-out FÖR" även i det första fallet.

Du har säkert alldeles rätt. Jag ändrar. Tack!


> > #: src/apache-config.glade.h:69
> > msgid "No Reverse Lookup"
> > msgstr "Ingen omvänd uppslagning"
> 
> > #: src/apache-config.glade.h:84
> > msgid "Reverse Lookup"
> > msgstr "Omvänd uppslagning"
> 
> I mina kretsar har vi alltid sagt bakåtuppslagning eller baklängesuppslagning.
> 
> Jag gjorde "Google-testet" och fick följande resultat:
> 
> Baklängesuppslagning: 36 träffar
> Bakåtuppslagning: 20 träffar
> Omvänd uppslagning: 6 träffar (varav 5 stycken är från denna lista)

Jag brukar köra med "omvänd uppslagning". Tror inte jag ändrar. Någon
annan som har åsikt?

Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.