Re: Bluetooth

Författare: Olivia Resare (olivia_at_resare.com)
Datum: 2003-02-27 14:49:40

On Thu, Feb 27, 2003 at 02:28:03PM +0100, Christian Rose wrote:
> 
> Vad vi diskuterar är om namnet "Blåtand" på svenska fått en så pass vid
> spridning som benämning på själva tekniken i allmänhet att det går att
> använda i översättningen när det refererar rent allmänt till tekniken.
> "Bluetooth devices" -> "blåtandsenheter", helt i enlighet med "Compact
> Disc" -> cd-skiva.

En tanke jag tror är värd att reflektera över i sammanhanget är att låneord 
med ljud som svenskan inte har brukar bli kortlivade, förvanskade och/eller
göras om till något som passar språket bättre.
Exempelvis mailinglista är nog ett ord som nog länge kommer att vara en
vanligare synonym till sändlista eftersom båda ligger rätt i munnen om man
pratar svenska men slutet på bluetooth har vi inte som ljud i svenskan
v ilket gör att något anpassat ord kommer att ta över. Därför tycker jag
att blåtand är ett bra val.

/olivia

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.