Re: gFTP

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-23 23:28:53

sön 2003-02-23 klockan 22.27 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > > > #: lib/local.c:189
> > > > > > > #, c-format
> > > > > > > msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
> > > > > > > msgstr "Fel: Kan inte stympa den lokala filen %s: %s\n"
> > > > > >
> > > > > > Kanske trunkera, klippa av, avkorta. Stympa låter brutalt...
> > > > > 
> > > > > "Stympa" hittade jag i någon ordlista på webben. Men jag använder gärna
> > > > > trunkera - jag ändrar.
> > > > 
> > > > Ja, såg det nu i TP-ordlistan. Göran?
> > > 
> > > Ja det låter kanske för brutalt, även om det sakligt är ganska rätt.
> > > Jag lägger till dina alternativ, så får man anpassa till situationen.
> > > Fast just "trunkera" känns väl svengelskt, tycker jag.
> > 
> > Vad sägs om "kapa"?
> 
> Ja, kanske det! Det passar ju faktiskt riktigt bra. Skall vi ha
> detta som huvudförslag i ordlistan? Någon däremot?

Låter bra i mina öron. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.