Re: gFTP

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-23 22:27:43

Tomas Gradin writes:
> 
> > > > > > #: lib/local.c:189
> > > > > > #, c-format
> > > > > > msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
> > > > > > msgstr "Fel: Kan inte stympa den lokala filen %s: %s\n"
> > > > >
> > > > > Kanske trunkera, klippa av, avkorta. Stympa låter brutalt...
> > > > 
> > > > "Stympa" hittade jag i någon ordlista på webben. Men jag använder gärna
> > > > trunkera - jag ändrar.
> > > 
> > > Ja, såg det nu i TP-ordlistan. Göran?
> > 
> > Ja det låter kanske för brutalt, även om det sakligt är ganska rätt.
> > Jag lägger till dina alternativ, så får man anpassa till situationen.
> > Fast just "trunkera" känns väl svengelskt, tycker jag.
> 
> Vad sägs om "kapa"?

Ja, kanske det! Det passar ju faktiskt riktigt bra. Skall vi ha
detta som huvudförslag i ordlistan? Någon däremot?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.