Re: coreutils

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-23 13:59:23

 > > #, c-format
 > > msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
 > > msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"
 > 
 > Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
 > skapade..."

"Kommer inte att skriva över nyss skapade %s med %s" håller sig väl närmare
originalet? Varför byta verb?

 > > #: src/copy.c:974
 > > #, c-format
 > > msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
 > > msgstr "kan inte flytta katalog på icke-katalog: %s -> %s"
 > 
 > "på" låter lite konstigt i sammanhanget.

"Kan inte flytta katalog å icke-katalog: %s -> %s"

:-)

 > > #: src/cut.c:724
 > > msgid ""
 > > "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
 > > "\tonly when operating on fields"
 > > msgstr ""
 > > "att undertrycka ej avskilda rader är endast rimligt\n"
 > > "\tvid arbete på fält"
 > 
 > Utgår vi alltså från att "tonly" är avsiktligt?

Men \t är ju ASCII 9, dvs. tab.

 > > "These option names may not be abbreviated.\n"
 > >
 > > "Dessa flaggors namn kan inte förkortas.\n"
 > 
 > "Dessa flaggnamn" kanske låter bättre.

Ja, originalet har inte genitiv av option.

 > > #: src/join.c:866
 > > msgid "both files cannot be standard input"
 > > msgstr "bägge filerna kan inte vara standard in"
 > 
 > "Båda" istället för "bägge"?

I princip synonymt.

 > > #: src/kill.c:274
 > > #, c-format
 > > msgid "%s: invalid process id"
 > > msgstr "%s: ogiltigt processid"
 > 
 > "process-id" kanske. Samma funderingar kring "gruppid", "användarid", etc.

Jag håller med!

 > > #: src/seq.c:445
 > > msgid "format string may not be specified when printing equal width
 >  strings"
 > > msgstr "formatsträng får inte anges när strängar med lika vidd skrivs"
 > 
 > Kanske "samma bredd" istället för "lika vidd".

Samma här. Jag tycker inte att strängar har "vidd". En vidd är för mig ett
innermått snarare än ett yttermått. T.ex. så kan en skjorta ha en vidd (i
halsen), men knappast en TV.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.