redhat-config-netboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:42:35

Här är en ny översättning, redhat-config-netboot. Ta gärna en titt.
Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-netboot.sv.po.


Christian


# Swedish messages for redhat-config-netboot.
# Copyright (C) 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2003/01/29 22:23:17 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-netboot\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-29 15:58-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-29 23:34+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. !/usr/bin/python2.2
#. Columns for "treeview"
#: src/pxeosdialog.py:115 src/firsttime.py:256
#, python-format
msgid "Are you sure you want to delete the '%s' Operating System config?"
msgstr "√Ąr du s√§ker p√• att du vill ta bort operativsystemskonfigurationen \"%s\"?"

msgid "Are you sure you want to delete the '%s' Operating System configuration?"
msgstr "√Ąr du s√§ker p√• att du vill ta bort operativsystemskonfigurationen \"%s\"?"

#: src/pxeosdialog.py:134 src/firsttime.py:303
msgid "OS Name"
msgstr "OS-namn"

msgid "Operating System Name"
msgstr "Operativsystemsnamn"

#: src/pxeosdialog.py:137 src/firsttime.py:306
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/pxeosdialog.py:212 src/pxeosdialog.py:280
msgid "You must enter a Operating System Name"
msgstr "Du måste ange ett operativsystemsnamn"

#: src/pxeosdialog.py:226 src/pxeosdialog.py:294
#, python-format
msgid ""
"You must enter directory of the Operating System Software\n"
"This directory must include the images/pxeboot directories\n"
"%s"
msgstr ""
"Du måste ange katalogen för operativsystemsprogramvaran\n"
"Denna katalog måste innehålla katalogerna för avbilderna/pxeboot\n"
"%s"

#: src/pxeosdialog.py:363
msgid "Error Copying: $s File Not Found"
msgstr "Fel vid kopiering: $s Filen kunde inte hittas"

#. !/usr/bin/python2.2
#. Columns for "treeview"
#. map the event signals to specific methods
#. This is the current runlevel
#: src/firsttime.py:114
#, python-format
msgid ""
"The %s service is required for network booting and will be configured to run."
msgstr ""
"Tjänsten %s krävs för nätverksstart och kommer att konfigureras att köra."

#: src/firsttime.py:116
#, python-format
msgid "The %s service is running, but it is not required for network booting."
msgstr "Tjänsten %s körs men krävs inte för nätverksstart."

#: src/firsttime.py:118
#, python-format
msgid ""
"The %s service is not being used and is not required for network booting."
msgstr ""
"Tjänsten %s används inte och krävs inte för nätverksstart."

#: src/firsttime.py:140
msgid "The tftp service will be configured to run."
msgstr "tftp-tjänsten kommer att konfigureras att köra."

#: src/firsttime.py:215
#, python-format
msgid "Setting up installation directory for %s"
msgstr "Ställer in en installationskatalog för %s"

#. !/usr/bin/python2.2
#. !/usr/bin/python2.2
#. Columns for "treeview"
#: src/redhat-config-netboot.py:54 src/redhat-config-netboot.glade.h:33
msgid "Red Hat Config Network Booting"
msgstr "Red Hat-konfigurationsprogram för nätverksstart"

#: src/redhat-config-netboot.py:57
msgid ""
"redhat-config-netboot-cmd - Python redhat-config-netboot commandline tool\n"
"\n"
"Usage: redhat-config-netboot-cmd [-s|-d] -I <ip> -S <swapdisk>"
msgstr ""
"redhat-config-netboot-cmd - Python-kommandoradsverktyg i redhat-config-"
"netboot\n"
"\n"
"Användning: redhat-config-netboot-cmd [-s|-d] -I <ip> -S <växlingsdisk>"

#: src/redhat-config-netboot.py:103
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/redhat-config-netboot.py:130
#, python-format
msgid "Edit: %s"
msgstr "Redigera: %s"

#. make sure threading is disabled
#. map the event signals to specific methods
#. self.winMain.window.set_cursor(busy_cursor)
#. self.winMain.window.set_cursor(ready_cursor)
#: src/redhat-config-netboot.py:246
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#: src/redhat-config-netboot.py:283
#, python-format
msgid "Are you sure you want to delete the '%s' network boot file?"
msgstr "√Ąr du s√§ker p√• att du vill ta bort n√§tverksstartfilen \"%s\"?"

#: src/redhat-config-netboot.py:314
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to refresh the '%s' diskless environment?\n"
"This could take several minutes to run."
msgstr ""
"√Ąr du s√§ker p√• att du vill uppdatera den h√•rddiskl√∂sa milj√∂n \"%s\"?\n"
"Det kan ta flera minuter."

#: src/redhat-config-netboot.py:392
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adress"

#: src/redhat-config-netboot.py:396
msgid "Operating System"
msgstr "Operativsystem"

#: src/redhat-config-netboot.py:400
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"

#: src/redhat-config-netboot.py:420
#, python-format
msgid "Please restart %s with root permissions!"
msgstr "Starta om %s med rooträttigheter!"

#. if you quit during initialization exceptions can be raised
#: src/redhat-config-netboot.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:2
msgid "Anonymous FTP"
msgstr "Anonym FTP"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:3
msgid "Checking Required Services"
msgstr "Kontrollerar nödvändiga tjänster"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:4
msgid "DHCP Setup"
msgstr "DHCP-konfiguration"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:5
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:6
msgid "Diskless"
msgstr "Hårddisklös"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:7
msgid "Double-Click entry to edit network boot file."
msgstr "Dubbelklicka på posten för att redigera nätverksstartfilen."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:8
msgid "Enter a description of the installation software."
msgstr "Ange en beskrivning för installationsprogramvaran."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:9
msgid ""
"Enter a unique name to identify the operating system you want to install or "
"diskless boot."
msgstr ""
"Ange ett unikt namn för att identifiera det operativsystem du vill "
"installera eller starta upp hårddisklöst."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:10
msgid "Enter the FTP User to be used for this installation."
msgstr "Ange den FTP-användare som ska användas för denna installation."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:11
msgid "Enter the FTP password to be used for this installation."
msgstr "Ange det FTP-lösenord som ska användad för denna installation."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:12
msgid ""
"Enter the IP Address of the client machine or the subnet for all client "
"machines. Only Octet aligned subnets are supported by PXE boots. Client "
"machines should be setup in DHCP with permanent DHCP addresses."
msgstr ""
"Ange IP-adressen för klientmaskinen eller undernätet för alla "
"klientmaskiner. Endast oktettjusterade undernät stöds av PXE-starter. "
"Klientmaskiner bör konfigureras med DHCP med permanenta DHCP-adresser."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:13
msgid ""
"Enter the amount of Memory required to load the memory resident disk file on "
"boot."
msgstr ""
"Ange den mängd minne som krävs för att läsa in den minnesresidenta diskfilen "
"vid start."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:14
msgid "Enter the device name to be used by the diskless client for swapping."
msgstr ""
"Ange det enhetsnamn som ska användas för växling av den hårddisklösa "
"klienten."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:15
msgid ""
"Enter the kickstart file to be used for this install. Kickstart files can be "
"created using redhat-config-kickstart."
msgstr ""
"Ange den kickstartfil som ska användas för denna installation. "
"Kickstartfiler kan skapas genom användning av redhat-config-kickstart."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:16
msgid "Enter the kickstart file to be used for this installation."
msgstr "Ange den kickstartfil som ska användas för denna installation."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:17
msgid ""
"Enter the path where you copied the Operating System CDs or the root file "
"system for diskless booting. The tool will attempt to use the protocol and "
"the patch to retrieve the kernel information. HTTP and FTP paths should be "
"relative."
msgstr ""
"Ange den sökväg där du kopierade cd-skivorna med operativsystemet eller "
"rotfilsystemet för hårddisklös uppstart. Verktyget kommer att försöka "
"använda protokollet och sökvägen för att hämta kärninformationen. HTTP- och "
"FTP-sökvägar måste vara relativa."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:18
msgid ""
"Enter the relative path to the installation software, based off of the "
"protocol. "
msgstr ""
"Ange den relativa sökvägen till installationsprogramvaran, baserat på "
"protokollet."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:19
msgid "FTP"
msgstr "FTP"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:20
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:21
msgid "IP Address/Subnet:"
msgstr "IP-adress/Undernät:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:22
msgid "Kickstart File:"
msgstr "Kickstartfil:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:23
msgid "Location: "
msgstr "Plats: "

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:24
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:25
msgid "Network Boot Initialized"
msgstr "Nätverksstart initierad"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:26
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:27
msgid "Open File"
msgstr "√Ėppna fil"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:28
msgid "Operating System:"
msgstr "Operativsystem:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:29
msgid "Operating Systems"
msgstr "Operativsystem"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:30
msgid "Operating system identifier"
msgstr "Operativsystemsidentifierare"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:31
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:32
msgid "Ram Disk:"
msgstr "Ramdisk:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:34
msgid "Red Hat Network Booting"
msgstr "Red Hat-nätverksstart"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:35
msgid "Red Hat Network Booting Initialization"
msgstr "Initiering av Red Hat-nätverksstart"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:36
msgid ""
"Red Hat Network Booting requires a DHCP server configured with the following "
"lines:"
msgstr ""
"Red Hat-nätverksstart kräver en DHCP-server som är konfigurerad med följande "
"rader:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:37
msgid ""
"Red Hat network booting requires that the tftp service be running. "
"Depending on how you are exporting the installation software or diskless "
"environment, network booting may require NFS, FTP, and/or HTTPD to be "
"running. This program will start the required services if they are not "
"running and will configure them to run at this runlevel. You can use redhat-"
"config-services to configure these services for all runlevels. "
msgstr ""
"Red Hat-nätverksstart kräver att tjänsten tftp körs. Beroende på hur du "
"exporterar installationsprogramvaran eller den hårddisklösa miljön kan "
"nätverksstart kräva att NFS, FTP och/eller HTTPD körs. Detta program kommer "
"att starta de tjänster som krävs om de inte redan körs och kommer att "
"konfigurera dem till att köra på denna körnivå. Du kan använda redhat-config-"
"services för att konfigurera dessa tjänster för alla körnivåer."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:38
msgid "Remote Installation Setup"
msgstr "Konfiguration av fjärrinstallation"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:39
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:40
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:41
msgid ""
"Select diskless if you will be booting diskless clients off of this "
"operating system."
msgstr ""
"Välj hårddisklös om du kommer att starta hårddisklösa klienter från detta "
"operativsystem."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:42
msgid "Select if the operating system is available via anonymous FTP."
msgstr "Välj om operativsystemet är tillgängligt via anonym FTP."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:43
msgid "Select protocol for installation:      "
msgstr "Välj protokoll för installation:      "

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:44
msgid "Server: "
msgstr "Server: "

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:45
msgid "Software:"
msgstr "Programvara:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:46
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:47
msgid "Swap Device:"
msgstr "Växlingsenhet:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:48
msgid ""
"The following screens will step you through the process of setting up the "
"Red Hat network boot software."
msgstr ""
"Följande skärmar kommer att hjälpa dig igenom konfigurationsproceduren för "
"Red Hats programvara för nätverksstart."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:49
msgid "The ftp service is currently configured to run."
msgstr "ftp-tjänsten är för tillfället konfigurerad att köra."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:50
msgid "The httpd service is currently configured to run."
msgstr "httpd-tjänsten är för tillfället konfigurerad att köra."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:51
msgid ""
"The installation will now proceed. This will take a long time depending on "
"what was selected."
msgstr ""
"Installationen kommer nu att fortsätta. Detta kommer att ta en lång tid "
"beroende på vad som valdes."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:52
msgid "The nfs service is currently configured to run."
msgstr "httpd-tjänsten är för tillfället konfigurerad att köra."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:53
msgid "The tftp service is currently configured to run."
msgstr "tftp-tjänsten är för tillfället konfigurerad att köra."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:54
msgid ""
"This tool configures the server to support network installations and/or "
"diskless environments. \n"
"For network installations, you must copy the installation software compact "
"disks onto the server. The software must then be exported via HTTP, NFS or "
"FTP. \n"
"For diskless environments, you must copy the entire contents of a client "
"machine onto a exported directory on this machine. This directory then must "
"be exported via NFS."
msgstr ""
"Detta verktyg konfigurerar servern för att stöda nätverksinstallationer och/"
"eller hårddisklösa miljöer.\n"
"För nätverksinstallationer måste du kopiera cd-skivorna med "
"installationsprogramvaran till servern. Programvaran måste sedan exporteras "
"via HTTP, NFS eller FTP.\n"
"För hårddisklösa miljöer måste du kopiera hela innehållet på en klientmaskin "
"till en exporterad katalog på denna maskin. Katalogen måste sedan exporteras "
"via NFS."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:57
msgid "User:"
msgstr "Användare:"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:58
msgid "_Configure"
msgstr "_Konfigurera"

msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

msgid "Configure..."
msgstr "Konfigurera..."

msgid "_Configure..."
msgstr "_Konfigurera..."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:59
msgid "_Create"
msgstr "_Skapa"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:60
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:61
msgid "_Diskless"
msgstr "_Hårddisklös"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:62
msgid "_First Time Druid ..."
msgstr "_Förstagångsguide..."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:63
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:64
msgid "_Operating Systems ..."
msgstr "_Operativsystem..."

msgid "_Operating System ..."
msgstr "_Operativsystem..."

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:65
msgid "_Refresh"
msgstr "_Uppdatera"

#: src/redhat-config-netboot.glade.h:66
msgid "dialog1"
msgstr "dialog1"

#~ msgid "Operating system"
#~ msgstr "Operativsystem"

#~ msgid ""
#~ "Enter the path, where you copied the Operating System CDs or the root "
#~ "file system for diskless booting. The tool will attempt to use the "
#~ "protocol and the patch to retrieve the kernel information. HTTP and FTP "
#~ "paths should be relative."
#~ msgstr ""
#~ "Ange den sökväg där du kopierade cd-skivorna med operativsystemet eller "
#~ "rotfilsystemet för hårddisklös uppstart. Verktyget kommer att försöka "
#~ "använda protokollet och sökvägen för att hämta kärninformationen. HTTP- "
#~ "och FTP-sökvägar måste vara relativa."

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "translater_credits"
#~ msgstr ""
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#~ msgid "OS"
#~ msgstr "OS"

#~ msgid ""
#~ "Enter the IP Address of the client machine or the subnet for all client "
#~ "machines. Only Octet aligned subnets are subported by PXE boots. Client "
#~ "machines should be setup in DHCP with permanent DHCP addresses."
#~ msgstr ""
#~ "Ange IP-adressen för klientmaskinen eller undernätet för alla "
#~ "klientmaskiner. Endast oktettjusterade undernät stöds av PXE-starter. "
#~ "Klientmaskiner bör konfigureras med DHCP med permanenta DHCP-adresser."

#~ msgid "Location:"
#~ msgstr "Plats:"

#~ msgid "OS:"
#~ msgstr "OS:"

#~ msgid "Password"
#~ msgstr "Lösenord"

#~ msgid "Select protocol for installation:"
#~ msgstr "Välj protokoll för installation:"

#~ msgid "Server:"
#~ msgstr "Server:"

#~ msgid "User"
#~ msgstr "Användare"

#~ msgid "_First Time Druid..."
#~ msgstr "_Förstagångsguide..."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.