redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:42:24

Här är uppdateringen av redhat-config-kickstart. Ta gärna en titt. Filen
finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-kickstart.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-kickstart.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/17 10:31:48 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-kickstart\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-07-19 11:24-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:04+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-17 11:41+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
 
 
G msgid "High"
G msgstr "Hög"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:154
N msgid "_Add"
N msgstr "_Lägg till"
 
 
G msgid "Servers"
G msgstr "Servrar"
G 
G msgid "Emulate 3 Buttons"
G msgstr "Emulera 3 knappar"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:62
N msgid "Format RAID device"
N msgstr "Formatera RAID-enhet"
 
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:162
N msgid "Delete Network Device"
N msgstr "Ta bort nätverksenhet"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:255
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:262
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:230
N msgid "Video Card RAM: "
N msgstr "Grafikkortsminne: "
N 
 #: ../src/partWindow.py:492
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:73
N msgid "Default Language:"
N msgstr "Standardspråk:"
N 
 #: ../src/partWindow.py:88 redhat-config-kickstart.gladestrings:59
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:233
 msgid "Probe for monitor"
G msgstr "Undersök bildskärm"
N msgstr "Sök efter bildskärm"
 
 
 #: ../src/kickstartGui.py:89
N msgid "Create a kickstart file"
N msgstr "Skapa en kickstartfil"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:269
 
G msgid "None"
G msgstr "Inget"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:229
N msgid "Probe for video card"
N msgstr "Undersök grafikkort"
 
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:277
N msgid "Network Device:"
N msgstr "Nätverksenhet:"
N 
 #: ../src/partWindow.py:90 ../src/partWindow.py:149
 
G msgid "Please enter an HTTP server directory."
G msgstr "Ange en HTTP-serverkatalog."
 #: ../src/partWindow.py:404
N msgid "Specify a mount point for the partition."
N msgstr "Ange en monteringspunkt för partitionen."
 
 
G msgid "Video Card RAM: "
G msgstr "Grafikkortsminne: "
 #: ../src/kickstartGui.py:145 redhat-config-kickstart.gladestrings:163
N msgid "Network Configuration"
N msgstr "Nätverkskonfiguration"
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:280
N msgid "Netmask: "
N msgstr "Nätmask: "
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:82
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:276
N msgid "Network Device Information"
N msgstr "Nätverksenhetsinformation"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:157
 
G msgid "Specify a mount point for the partition."
G msgstr "Ange en monteringspunkt för partitionen."
 #: ../src/install.py:174
N msgid "Please enter an HTTP server directory."
N msgstr "Ange en HTTP-serverkatalog."
 
G msgid "md14"
G msgstr "md14"
 #: ../src/network.py:297
N msgid ""
N "A network device with the name %s already exists. Please choose another "
N "device name"
N msgstr "En nätverksenhet med namnet %s finns redan. Välj ett annat enhetsnamn"
 
 
G msgid "Netmask: "
G msgstr "Nätmask: "
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:245
N msgid "_Automatically Resolve Dependencies"
N msgstr "_Lös beroenden automatiskt"
 
G msgid "Please enter an NFS directory."
G msgstr "Ange en NFS-katalog."
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:61
N msgid "vfat"
N msgstr "vfat"
 
 
G msgid "Network Configuration"
G msgstr "Nätverkskonfiguration"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:8
N msgid "Partition Options"
N msgstr "Partitionsalternativ"
 
 
G msgid "Remove existing Linux partitions"
G msgstr "Ta bort befintliga Linux-partitioner"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:39
N msgid "md0"
N msgstr "md0"
 
G msgid "Do not clear Master Boot Record"
G msgstr "Töm inte huvudstartposten (MBR)"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:40
N msgid "md1"
N msgstr "md1"
 
 
 #: ../src/kickstartGui.py:88
N msgid "Kickstart"
N msgstr "Kickstart"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:191
 
G msgid "physical volume (LVM)"
G msgstr "fysisk volym (LVM)"
G 
G msgid "Network Type:"
G msgstr "Nätverkstyp:"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:249
N msgid "Servers"
N msgstr "Servrar"
 
 
G msgid ""
G "Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
G "fail. Do not include the %post command at the beginning."
G msgstr ""
G "Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
G "misslyckas. Använd inte %post-kommandot i början."
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:53
N msgid "md14"
N msgstr "md14"
 
 
G msgid "Clear Master Boot Record"
G msgstr "Töm huvudstartposten (MBR)"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:85
N msgid "Use UTC clock"
N msgstr "Använd UTC-klocka"
 
 
G msgid "FTP Directory:"
G msgstr "FTP-katalog:"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:98
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:124
N msgid "Hard Drive"
N msgstr "Hårddisk"
 
 
 #: ../src/redhat-config-kickstart.py:81
N msgid "Try running 'redhat-config-kickstart --help' for a list of options."
N msgstr ""
N "Prova att köra \"redhat-config-kickstart --help\" för en lista med flaggor."
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:197
 
 #: ../src/redhat-config-kickstart.py:80
N msgid "Could not open display because no X server is running."
N msgstr "Kunde inte öppna display eftersom ingen X-server körs."
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:174
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:284
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:286
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:288
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:291
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:293
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:295
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:298
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:300
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:302
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:305
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:307
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:309
N msgid "."
N msgstr "."
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:158
 
G msgid "md0"
G msgstr "md0"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:150
N msgid "Remove existing Linux partitions"
N msgstr "Ta bort befintliga Linux-partitioner"
 
 
G msgid "md1"
G msgstr "md1"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:148
N msgid "Do not clear Master Boot Record"
N msgstr "Töm inte huvudstartposten (MBR)"
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:212
N msgid "High"
N msgstr "Hög"
N 
 #: ../src/partWindow.py:283
 
G msgid "."
G msgstr "."
 #: ../src/kickstartGui.py:258
N msgid "The file \"%s\" cannot be accessed."
N msgstr "Filen \"%s\" kan inte kommas åt."
 
 
 #: ../src/network.py:86
N msgid "Device"
N msgstr "Enhet"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:160
N msgid "Add Network Device"
N msgstr "Lägg till nätverksenhet"
N 
 #: ../src/firewall.py:142
 
 #: ../src/redhat-config-kickstart.py:63
N msgid ""
N "Usage: redhat-config-kickstart [--help] [--generate <filename>] "
N "[<kickstart_filename>]\n"
N "    \n"
N "--help         Print out this message\n"
N "--generate <filename>  Generate a kickstart file from the current machine "
N "and write\n"
N "            it to <filename>. This option runs on the console, "
N "so it is\n"
N "            useful for servers that do not have X currently "
N "running.\n"
N "<kickstart_filename>  This option will cause the GUI to launch with the "
N "values from\n"
N "            the kickstart file already filled in."
N msgstr ""
N "Användning: redhat-config-kickstart [--help] [--generate <filnamn>] "
N "[<kickstartfilnamn>]\n"
N "    \n"
N "--help         Skriv ut detta meddelande\n"
N "--generate <filnamn>  Generera en kickstartfil från den aktuella maskinen\n"
N "            och skriv den till <filnamn>. Detta alternativ kör\n"
N "            på konsollen, så det är användbart för servrar som\n"
N "            inte har X körande för tillfället.\n"
N "<kickstartfilnamn>   Detta alternativ kommer att göra att det grafiska\n"
N "            användargränssnittet startar med värdena från\n"
N "            kickstartfilen redan ifyllda."
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:171
 
G msgid "Language:"
G msgstr "Språk:"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:239
N msgid "Vertical Sync:"
N msgstr "Vertikal frekvens:"
 
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:65
N msgid "_Open File"
N msgstr "_Öppna fil"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:89
 
G msgid "vfat"
G msgstr "vfat"
 #: ../src/install.py:137
N msgid "Please enter an NFS directory."
N msgstr "Ange en NFS-katalog."
 
G msgid "DHCP"
G msgstr "DHCP"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:257
N msgid "Type your %pre script below:"
N msgstr "Skriv in ditt %pre-skript nedan:"
 
 
 #: ../src/network.py:196
N msgid "Please fill in the network information"
N msgstr "Fyll i nätverksinformationen"
N 
 #: ../src/raidOptionsWindow.py:77
 
 #: ../src/network.py:89
N msgid "Network Type"
N msgstr "Nätverkstyp"
N 
 #: ../src/kickstartGui.py:147 redhat-config-kickstart.gladestrings:252
 
G msgid "_Contents"
G msgstr "_Innehåll"
 #: ../src/partition.py:151 ../src/partition.py:179
N msgid "Please select a partition from the list."
N msgstr "Välj en partition från listan."
 
G msgid "Partition Options"
G msgstr "Partitionsalternativ"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:79
N msgid "Emulate 3 Buttons"
N msgstr "Emulera 3 knappar"
 
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:278
N msgid "Network Type:"
N msgstr "Nätverkstyp:"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:126
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:161
N msgid "Edit Network Device"
N msgstr "Redigera nätverksenhet"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:66
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:147
N msgid "Clear Master Boot Record"
N msgstr "Töm huvudstartposten (MBR)"
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:101
 
G msgid "Hard Drive"
G msgstr "Hårddisk"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:107
N msgid "FTP Directory:"
N msgstr "FTP-katalog:"
 
 
G msgid "_Add"
G msgstr "_Lägg till"
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:260
N msgid ""
N "Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
N "fail. Do not include the %post command at the beginning."
N msgstr ""
N "Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
N "misslyckas. Använd inte %post-kommandot i början."
N 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:70
N msgid "_Contents"
N msgstr "_Innehåll"
 
 
 #: redhat-config-kickstart.gladestrings:139
 msgid "Force use of lba32 mode"
G msgstr "Tvinga användning av lba32-läge"
N msgstr "Tvinga fram användning av lba32-läge"

# Swedish messages for redhat-config-kickstart.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/17 10:31:48 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-kickstart\n"
"POT-Creation-Date: 2001-07-19 11:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-17 11:41+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:279
msgid "IP Address:"
msgstr "IP-adress:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:12
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:37
msgid "File System Type:"
msgstr "Filsystemstyp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:27
msgid "Partition :"
msgstr "Partition:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:71
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:154
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:84
msgid "Language Support:"
msgstr "Språkstöd:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:224
msgid "Default Desktop:"
msgstr "Standardskrivbord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:31
msgid "Make RAID Device"
msgstr "Skapa RAID-enhet"

#: ../src/partWindow.py:486
msgid ""
"The partition you specified does not end in a number. Partitions must have "
"a partition number such as \"hda1\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Partitionen du angav slutar inte med ett tal. Partitioner måste ha ett "
"partitionsnummer som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:62
msgid "Format RAID device"
msgstr "Formatera RAID-enhet"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:159
msgid "label30"
msgstr "label30"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:164
msgid "label31"
msgstr "label31"

#: ../src/kickstartGui.py:145
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:218
msgid "label33"
msgstr "label33"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:253
msgid "label34"
msgstr "label34"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:146
msgid "label35"
msgstr "label35"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:162
msgid "Delete Network Device"
msgstr "Ta bort nätverksenhet"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:255
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:262
msgid "Use an interpreter:"
msgstr "Använd en tolk:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:18
msgid "Additional Size Options"
msgstr "Ytterligare storleksalternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:230
msgid "Video Card RAM: "
msgstr "Grafikkortsminne: "

#: ../src/partWindow.py:492
msgid ""
"The partition you specified does not begin with \"hd\" or \"sd\". "
"Partitions must have a valid device name and partition number such as \"hda1"
"\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Partitionen som du angav börjar inte med \"hd\" eller \"sd\". Partitioner "
"måste ha ett giltigt enhetsnamn och partitionsnummer som exempelvis \"hda1\" "
"eller \"sda3\"."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:127
msgid "Install new boot loader"
msgstr "Installera nytt startprogram"

#: ../src/kickstartGui.py:146 redhat-config-kickstart.gladestrings:217
msgid "Firewall Configuration"
msgstr "Brandväggskonfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:73
msgid "Default Language:"
msgstr "Standardspråk:"

#: ../src/partWindow.py:88 redhat-config-kickstart.gladestrings:59
msgid "ext3"
msgstr "ext3"

#: ../src/partWindow.py:88 redhat-config-kickstart.gladestrings:58
msgid "ext2"
msgstr "ext2"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:135
msgid "Encrypt GRUB password"
msgstr "Kryptera GRUB-lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:14
msgid "Fill all unused space on disk"
msgstr "Fyll allt oanvänt utrymme på disken"

#: ../src/kickstartGui.py:181
msgid "About Kickstart Configurator"
msgstr "Om Kickstart-konfigurationsprogrammet"

#: ../src/firewall.py:61
msgid "Trusted devices:"
msgstr "Pålitliga enheter:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:16
msgid "Fixed size"
msgstr "Fast storlek"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:55
msgid "0"
msgstr "0"

#: ../src/partWindow.py:91 redhat-config-kickstart.gladestrings:60
msgid "swap"
msgstr "växling"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:261
msgid "Run outside of the chroot environment"
msgstr "Kör utanför chroot-miljön"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:172
msgid "NIS Server:"
msgstr "NIS-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:233
msgid "Probe for monitor"
msgstr "Sök efter bildskärm"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:63
msgid "Kickstart Configurator"
msgstr "Kickstart-konfigurationsprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:138
msgid "Use linear mode"
msgstr "Använd linjärt läge:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:149
msgid "Remove all existing partitions"
msgstr "Ta bort alla befintliga partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:225
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:24
msgid "(for example: hda or sdc)"
msgstr "(till exempel: hda eller sdc)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:267
msgid "Preview Options"
msgstr "Förhandsgranska alternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:179
msgid "LDAP Server: "
msgstr "LDAP-server: "

#: ../src/kickstartGui.py:89
msgid "Create a kickstart file"
msgstr "Skapa en kickstartfil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:269
msgid ""
"You have choosen the following configuration. Click Save File to save the "
"kickstart file. "
msgstr ""
"Du har valt följande konfiguration. Klicka på Spara fil för att spara "
"kickstartfilen. "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:143
msgid "Kernel parameters:"
msgstr "Kärnparametrar:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:67
msgid "_Save File"
msgstr "_Spara fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:274
msgid "Create a software RAID partition"
msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:22
msgid "Drive :"
msgstr "Enhet:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:229
msgid "Probe for video card"
msgstr "Undersök grafikkort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:281
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:167
msgid "Use MD5"
msgstr "Använd MD5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:198
msgid "Hesiod"
msgstr "Hesiod"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:247
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:186
msgid "Kerberos Domain Controller (KDC):"
msgstr "Kerberos-domänstyrenhet (KDC):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:234
msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
msgstr ""
"Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:277
msgid "Network Device:"
msgstr "Nätverksenhet:"

#: ../src/partWindow.py:90 ../src/partWindow.py:149
msgid "software RAID"
msgstr "programvaru-RAID"

#: ../src/partWindow.py:474
msgid "Specify a device on which to create the partition."
msgstr "Ange en enhet på vilken partitionen ska skapas."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:87
msgid "Perform installation in text mode (graphical is default)"
msgstr "Utför installationen i textläge (grafiskt är standard)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:122
msgid "Hard Drive Partition:"
msgstr "Hårddiskpartition:"

#: ../src/install.py:186
msgid "Please enter a hard drive directory."
msgstr "Ange en hårddiskkatalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:109
msgid "Specify an FTP username and password"
msgstr "Ange ett FTP-användarnamn och -lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:214
msgid "Disabled"
msgstr "Avstängd"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:140
msgid "label174"
msgstr "label174"

#: ../src/partWindow.py:404
msgid "Specify a mount point for the partition."
msgstr "Ange en monteringspunkt för partitionen."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:136
msgid "label173"
msgstr "label173"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:270
msgid "RAID Options"
msgstr "RAID-alternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:137
msgid "LILO Options:"
msgstr "LILO-alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:175
msgid "NIS"
msgstr "NIS"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:184
msgid "Kerberos Realm:"
msgstr "Kerberos-realm:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:188
msgid "Kerberos Master Server:"
msgstr "Kerberos-huvudserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:97
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:119
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: ../src/raidWindow.py:185 ../src/raidWindow.py:213
msgid "Raid Devices"
msgstr "Raid-enheter"

#: ../src/kickstartGui.py:144
msgid "Boot Loader Options"
msgstr "Startprogramalternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:151
msgid "Preserve existing partitions"
msgstr "Bevara befintliga partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:129
msgid "Upgrade existing boot loader"
msgstr "Uppgradera befintligt startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:131
msgid "Use LILO for the boot loader"
msgstr "Använd LILO som startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:117
msgid "HTTP Server:"
msgstr "HTTP-server:"

#: ../src/kickstartGui.py:145 redhat-config-kickstart.gladestrings:163
msgid "Network Configuration"
msgstr "Nätverkskonfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:280
msgid "Netmask: "
msgstr "Nätmask: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:82
msgid "Root Password:"
msgstr "Rootlösenord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:276
msgid "Network Device Information"
msgstr "Nätverksenhetsinformation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:157
msgid "RAID"
msgstr "RAID"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:275
msgid "Create a RAID device [default = /dev/md0]"
msgstr "Skapa en RAID-enhet [standard = /dev/md0]"

#: ../src/partition.py:77
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../src/xconfig.py:111
msgid "Could not read monitor database"
msgstr "Kunde inte läsa bildskärmsdatabasen"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:169
msgid "NIS Domain:"
msgstr "NIS-domän:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:236
msgid "Hz"
msgstr "Hz"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:266
msgid "label93"
msgstr "label93"

#: ../src/kickstartGui.py:143
msgid "Basic Configuration"
msgstr "Grundläggande konfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:220
msgid "Color Depth"
msgstr "Färgdjup"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:156
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:111
msgid "FTP Password"
msgstr "FTP-lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:7
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: ../src/install.py:134
msgid "Please enter an NFS server."
msgstr "Ange en NFS-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:201
msgid "SMB Workgroup:"
msgstr "SMB-arbetsgrupp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:205
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#: ../src/kickstartGui.py:143
msgid "Installation Method"
msgstr "Installationsmetod"

#: ../src/kickstartGui.py:147 redhat-config-kickstart.gladestrings:258
msgid "Pre-Installation Script"
msgstr "Förinstallationsskript"

#: ../src/install.py:174
msgid "Please enter an HTTP server directory."
msgstr "Ange en HTTP-serverkatalog."

#: ../src/network.py:297
msgid ""
"A network device with the name %s already exists. Please choose another "
"device name"
msgstr "En nätverksenhet med namnet %s finns redan. Välj ett annat enhetsnamn"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:54
msgid "md15"
msgstr "md15"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:132
msgid "GRUB Options:"
msgstr "GRUB-alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:49
msgid "md10"
msgstr "md10"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:50
msgid "md11"
msgstr "md11"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:51
msgid "md12"
msgstr "md12"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:52
msgid "md13"
msgstr "md13"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:251
msgid "System"
msgstr "System"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:96
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:114
msgid "FTP"
msgstr "FTP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:19
msgid "Force to be a primary partition (asprimary)"
msgstr "Tvinga att bli en primär partition (asprimary)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:155
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:245
msgid "_Automatically Resolve Dependencies"
msgstr "_Lös beroenden automatiskt"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:61
msgid "vfat"
msgstr "vfat"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:47
msgid "md8"
msgstr "md8"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:48
msgid "md9"
msgstr "md9"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:95
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:104
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:8
msgid "Partition Options"
msgstr "Partitionsalternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:254
msgid ""
"Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
"fail. Do not include the %pre command at the beginning."
msgstr ""
"Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
"misslyckas. Använd inte %pre-kommandot i början."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:41
msgid "md2"
msgstr "md2"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:42
msgid "md3"
msgstr "md3"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:39
msgid "md0"
msgstr "md0"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:40
msgid "md1"
msgstr "md1"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:45
msgid "md6"
msgstr "md6"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:46
msgid "md7"
msgstr "md7"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:43
msgid "md4"
msgstr "md4"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:44
msgid "md5"
msgstr "md5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:153
msgid "Do not initialize the disk label"
msgstr "Initiera inte disketiketten"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:123
msgid "Hard Drive Directory:"
msgstr "Hårddiskkatalog:"

#: ../src/kickstartGui.py:88
msgid "Kickstart"
msgstr "Kickstart"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:191
msgid "Kerberos 5"
msgstr "Kerberos 5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:100
msgid "NFS Server:"
msgstr "NFS-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:226
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: ../src/kickstartGui.py:144
msgid "Partition Information"
msgstr "Partitionsinformation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:183
msgid "Enable Kerberos 5 Authentication"
msgstr "Använd Kerberos 5-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:130
msgid "Use GRUB for the boot loader"
msgstr "Använd GRUB som startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:249
msgid "Servers"
msgstr "Servrar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:210
msgid "label32"
msgstr "label32"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:53
msgid "md14"
msgstr "md14"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:195
msgid "Hesiod RHS:"
msgstr "Hesiod-RHS:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:180
msgid "LDAP Base Name: "
msgstr "LDAP-basnamn: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:85
msgid "Use UTC clock"
msgstr "Använd UTC-klocka"

#: ../src/raidWindow.py:171
msgid "You must select at least 3 partitions in order to use RAID %s"
msgstr "Du måste välja minst 3 partitioner för att kunna använda RAID %s"

#: ../src/partWindow.py:256 ../src/partWindow.py:521 ../src/raidWindow.py:205
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:34
msgid "Number of spares:"
msgstr "Antal reserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:98
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:124
msgid "Hard Drive"
msgstr "Hårddisk"

#: ../src/partWindow.py:434
msgid ""
"To create a new RAID partition, you must specify either a hard drive device "
"name or an existing partition."
msgstr ""
"För att skapa en ny RAID-partition måste du antingen ange enhetsnamnet på en "
"hårddisk eller en befintlig partition."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:259
msgid "label89"
msgstr "label89"

#: ../src/partWindow.py:413
msgid ""
"The mount point \"%s\" is already in use. Please select another mount point."
msgstr "Monteringspunkten \"%s\" används redan. Välj en annan monteringspunkt."

#: ../src/partWindow.py:258 ../src/partWindow.py:523 ../src/raidWindow.py:207
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:282
msgid "Name Server:"
msgstr "Namnserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:94
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:99
msgid "CD-ROM"
msgstr "Cd-rom"

#: ../src/redhat-config-kickstart.py:81
msgid "Try running 'redhat-config-kickstart --help' for a list of options."
msgstr ""
"Prova att köra \"redhat-config-kickstart --help\" för en lista med flaggor."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:197
msgid "Hesiod Authentication"
msgstr "Hesiod-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:75
msgid "Keyboard:"
msgstr "Tangentbord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:215
msgid "Use default firewall rules"
msgstr "Använd standardbrandväggsregler"

#: ../src/install.py:147
msgid "Please enter an FTP directory."
msgstr "Ange en FTP-katalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:69
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:211
msgid "Select the default firewall level:"
msgstr "Välj standardbrandväggsnivån:"

#: ../src/redhat-config-kickstart.py:80
msgid "Could not open display because no X server is running."
msgstr "Kunde inte öppna display eftersom ingen X-server körs."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:174
msgid "NIS Authentication"
msgstr "NIS-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:204
msgid "SMB Authentication"
msgstr "SMB-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:284
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:286
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:288
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:291
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:293
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:295
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:298
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:300
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:302
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:305
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:307
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:309
msgid "."
msgstr "."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:158
msgid "Partition Information (required)"
msgstr "Partitionsinformation (krävs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:150
msgid "Remove existing Linux partitions"
msgstr "Ta bort befintliga Linux-partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:243
msgid "label88"
msgstr "label88"

#: ../src/install.py:189
msgid "Please enter a hard drive partition."
msgstr "Ange en hårddiskpartition."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:148
msgid "Do not clear Master Boot Record"
msgstr "Töm inte huvudstartposten (MBR)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:212
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: ../src/partWindow.py:283
msgid "Hard Drives"
msgstr "Hårddiskar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:181
msgid "LDAP Authentication"
msgstr "LDAP-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:248
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:21
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:26
msgid "     "
msgstr "     "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:9
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:10
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:23
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:28
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:33
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:72
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:77
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:78
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:81
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:83
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:102
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:103
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:106
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:108
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:112
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:113
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:115
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:116
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:120
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:121
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:134
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:144
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:170
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:173
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:177
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:178
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:185
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:187
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:189
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:194
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:196
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:202
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:203
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:221
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:223
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:231
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:235
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:237
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:256
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:263
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:283
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:285
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:287
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:289
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:290
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:292
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:294
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:296
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:297
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:299
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:301
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:303
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:304
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:306
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:308
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:310
msgid "*"
msgstr "*"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:38
msgid "RAID Device:"
msgstr "RAID-enhet:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:141
msgid "Install boot loader on Master Boot Record (MBR)"
msgstr "Installera startprogram på huvudstartposten (MBR)"

#: ../src/kickstartGui.py:258
msgid "The file \"%s\" cannot be accessed."
msgstr "Filen \"%s\" kan inte kommas åt."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:13
msgid "Size (MB):"
msgstr "Storlek (MB):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:166
msgid "Use Shadow Passwords"
msgstr "Använd skugglösenord"

#: ../src/firewall.py:108
msgid "Allow incoming:"
msgstr "Tillåt inkommande:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:11
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:32
msgid "Mount Point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#: ../src/network.py:86
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:160
msgid "Add Network Device"
msgstr "Lägg till nätverksenhet"

#: ../src/firewall.py:142
msgid "Other ports: (1029:tcp)"
msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:271
msgid ""
"Software RAID allows you to combine several disks into a larger RAID "
"device. A RAID device can be configured to provide additional speed and "
"reliability compared to using an individual drive. For more information on "
"using RAID devices please consult the kickstart documentation."
msgstr ""
"Programvaru-RAID låter dig kombinera flera hårddiskar i en större RAID-"
"enhet. En RAID-enhet kan konfigureras att tillhandahålla ytterligare "
"hastighet och tillförlitlighet jämfört med användning av en ensam hårddisk. "
"Se kickstartdokumentationen för mer information om användning av RAID-"
"enheter."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:74
msgid "Encrypt root password"
msgstr "Kryptera rootlösenord"

#: ../src/install.py:144
msgid "Please enter an FTP server."
msgstr "Ange en FTP-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:176
msgid "Enable LDAP"
msgstr "Använd LDAP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:92
msgid "Upgrade an existing installation"
msgstr "Uppgradera en befintlig installation"

#: ../src/redhat-config-kickstart.py:63
msgid ""
"Usage: redhat-config-kickstart [--help] [--generate <filename>] "
"[<kickstart_filename>]\n"
"    \n"
"--help         Print out this message\n"
"--generate <filename>  Generate a kickstart file from the current machine "
"and write\n"
"            it to <filename>. This option runs on the console, "
"so it is\n"
"            useful for servers that do not have X currently "
"running.\n"
"<kickstart_filename>  This option will cause the GUI to launch with the "
"values from\n"
"            the kickstart file already filled in."
msgstr ""
"Användning: redhat-config-kickstart [--help] [--generate <filnamn>] "
"[<kickstartfilnamn>]\n"
"    \n"
"--help         Skriv ut detta meddelande\n"
"--generate <filnamn>  Generera en kickstartfil från den aktuella maskinen\n"
"            och skriv den till <filnamn>. Detta alternativ kör\n"
"            på konsollen, så det är användbart för servrar som\n"
"            inte har X körande för tillfället.\n"
"<kickstartfilnamn>   Detta alternativ kommer att göra att det grafiska\n"
"            användargränssnittet startar med värdena från\n"
"            kickstartfilen redan ifyllda."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:171
msgid "Use broadcast to find NIS server"
msgstr "Använd broadcast för att hitta NIS-server"

#: ../src/basic.py:203 ../src/install.py:198 ../src/partition.py:300
#: ../src/partWindow.py:499 ../src/raidWindow.py:243
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:239
msgid "Vertical Sync:"
msgstr "Vertikal frekvens:"

#: ../src/kickstartGui.py:180
msgid ""
"Kickstart Configurator @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for creating a kickstart file"
msgstr ""
"Kickstart-konfigurationsprogram @VERSION@\n"
" Copyright © 2000-2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2000-2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2000-2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för skapande av en kickstart-fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:145
msgid "Boot Loader Options (required)"
msgstr "Startprogramsalternativ (krävs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:25
msgid "Use existing partition (onpart)"
msgstr "Använd befintlig partition (onpart)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:206
msgid "Enable nscd"
msgstr "Använd nscd"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:192
msgid "Enable Hesiod Support"
msgstr "Använd stöd för Hesiod"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:165
msgid "Authentication:"
msgstr "Autentisering:"

#: ../src/partition.py:81
msgid "Size (MB)"
msgstr "Storlek (MB)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:105
msgid "FTP Server:"
msgstr "FTP-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:88
msgid "Perform installation in interactive mode"
msgstr "Utför installationen i interaktivt läge"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:182
msgid "LDAP "
msgstr "LDAP "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:30
msgid "Format partition"
msgstr "Formatera partition"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:64
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:29
msgid "(for example: hda1 or sdc3)"
msgstr "(till exempel: hda1 eller sdc3)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:228
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:246
msgid "_Ignore Dependencies"
msgstr "_Ignorera beroenden"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:17
msgid "Use recommended swap size"
msgstr "Använd rekommenderad storlek på växlingspartition"

#: ../src/raidWindow.py:165
msgid "You must select at least 2 partitions in order to use RAID %s"
msgstr "Du måste välja åtminstone 2 partitioner för att kunna använda RAID %s"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:232
msgid "Video Card"
msgstr "Grafikkort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:65
msgid "_Open File"
msgstr "_Öppna fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:89
msgid "Basic Configuration (required)"
msgstr "Grundläggande konfiguration (krävs)"

#: ../src/install.py:137
msgid "Please enter an NFS directory."
msgstr "Ange en NFS-katalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:257
msgid "Type your %pre script below:"
msgstr "Skriv in ditt %pre-skript nedan:"

#: ../src/partition.py:72
msgid ""
"Device/\n"
"Partition Number"
msgstr ""
"Enhet/\n"
"Partitionsnummer"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:35
msgid "Raid Members"
msgstr "RAID-medlemmar"

#: ../src/kickstartGui.py:139
msgid "Subsection"
msgstr "Undersektion"

#: ../src/kickstartGui.py:146 redhat-config-kickstart.gladestrings:242
msgid "X Configuration"
msgstr "X-konfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:207
msgid "Name Switch Cache Daemon (nscd) Authentication"
msgstr "Autentisering med demon för namnväxlingscache (nscd)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:219
msgid "Configure the X Window System"
msgstr "Konfigurera X Window System"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:222
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:128
msgid "Do not install a boot loader"
msgstr "Installera inte något startprogram"

#: ../src/install.py:171
msgid "Please enter an HTTP server."
msgstr "Ange en HTTP-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:36
msgid "RAID Level:"
msgstr "RAID-nivå:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:110
msgid "FTP Username"
msgstr "FTP-användarnamn"

#: ../src/network.py:108 ../src/network.py:136 ../src/network.py:206
#: ../src/network.py:253 ../src/network.py:390
msgid "Static IP"
msgstr "Statiskt IP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:125
msgid "Installation Method (required)"
msgstr "Installationsmetod (krävs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:86
msgid "Reboot system after installation"
msgstr "Starta om systemet efter installation"

#: ../src/network.py:196
msgid "Please fill in the network information"
msgstr "Fyll i nätverksinformationen"

#: ../src/raidOptionsWindow.py:77
msgid "You currently have %d software RAID partition(s) free to use."
msgstr ""
"Du har för tillfället %d programvaru-RAID-partition(er) ledig(a) att använda."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:76
msgid "Mouse:"
msgstr "Mus:"

#: ../src/kickstartGui.py:148 redhat-config-kickstart.gladestrings:265
msgid "Post-Installation Script"
msgstr "Postinstallationsskript"

#: ../src/network.py:89
msgid "Network Type"
msgstr "Nätverkstyp"

#: ../src/kickstartGui.py:147 redhat-config-kickstart.gladestrings:252
msgid "Package Selection"
msgstr "Val av paket"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:244
msgid "Select packages to install."
msgstr "Välj paket att installera."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:190
msgid "Kerberos 5 Authentication"
msgstr "Kerberos 5-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:152
msgid "Initialize the disk label"
msgstr "Initiera disketiketten"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:250
msgid "Development"
msgstr "Utveckling"

#: ../src/partition.py:151 ../src/partition.py:179
msgid "Please select a partition from the list."
msgstr "Välj en partition från listan."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:79
msgid "Emulate 3 Buttons"
msgstr "Emulera 3 knappar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:20
msgid "Make partition on specific drive (ondisk)"
msgstr "Skapa partition på specifik enhet (ondisk)"

#: ../src/partition.py:75
msgid ""
"Mount Point/\n"
"RAID"
msgstr ""
"Monteringspunkt/\n"
"RAID"

#: ../src/partition.py:79
msgid "Format"
msgstr "Format"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:216
msgid "Customize"
msgstr "Anpassa"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:278
msgid "Network Type:"
msgstr "Nätverkstyp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:126
msgid "label128"
msgstr "label128"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:264
msgid "Type your %post script below:"
msgstr "Skriv in ditt %post-skript nedan:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:56
msgid "1"
msgstr "1"

#: ../src/install.py:156
msgid "Please enter an FTP password."
msgstr "Ange ett FTP-lösenord."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:227
msgid "Start the X Window System on boot"
msgstr "Starta X Window System vid uppstart"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:57
msgid "5"
msgstr "5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:209
msgid "Authentication Configuration"
msgstr "Autentiseringskonfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:273
msgid "Choose one of the following options:"
msgstr "Välj ett av följande alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:199
msgid "Enable SMB Authentication"
msgstr "Använd SMB-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:241
msgid "Monitor"
msgstr "Bildskärm"

#: ../src/kickstartGui.py:211
msgid "Help is not available."
msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."

#: ../src/partWindow.py:476
msgid ""
"The device you specified is not a valid device name. Please use a valid "
"device name such as \"hda1\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Enheten som du angav är inte ett giltigt enetsnamn. Ange ett giltigt "
"enhetsnamn som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#: ../src/install.py:153
msgid "Please enter an FTP user name."
msgstr "Ange ett FTP-användarnamn."

#: ../src/basic.py:202
msgid "Please select a root password."
msgstr "Välj ett rootlösenord."

#: ../src/xconfig.py:93
msgid "Could not read video card database"
msgstr "Kunde inte läsa grafikkortsdatabas"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:161
msgid "Edit Network Device"
msgstr "Redigera nätverksenhet"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:66
msgid "_Preview"
msgstr "_Förhandsgranska"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:93
msgid "Choose the Installation Method:"
msgstr "Välj en installationsmetod:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:208
msgid "Name Switch Cache"
msgstr "Namnväxlingscache"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:147
msgid "Clear Master Boot Record"
msgstr "Töm huvudstartposten (MBR)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:101
msgid "NFS Directory:"
msgstr "NFS-katalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:213
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:142
msgid "Install boot loader on first sector of the boot partition"
msgstr "Installera startprogrammet på första sektorn av startpartitionen"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:107
msgid "FTP Directory:"
msgstr "FTP-katalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:168
msgid "Enable NIS"
msgstr "Använd NIS"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:90
msgid "label28"
msgstr "label28"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:272
msgid ""
"To use RAID you must first create at least two partitions of type 'software "
"RAID'. Then you can create a RAID device which can be formatted and mounted."
msgstr ""
"För att använda måste du först skapa minst två partitioner av typen "
"\"programvaru-RAID\". Du kan sedan skapa en RAID-enhet som kan formateras "
"och monteras."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:240
msgid "Horizontal Sync:"
msgstr "Horisontell frekvens:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:238
msgid "kHz"
msgstr "kHz"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:118
msgid "HTTP Directory:"
msgstr "HTTP-katalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:80
msgid "Time Zone:"
msgstr "Tidszon:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:200
msgid "SMB Servers:"
msgstr "SMB-servrar:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:91
msgid "Perform new installation"
msgstr "Utför en nyinstallation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:133
msgid "Use GRUB password: "
msgstr "Använd GRUB-lösenord: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:260
msgid ""
"Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
"fail. Do not include the %post command at the beginning."
msgstr ""
"Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
"misslyckas. Använd inte %post-kommandot i början."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:70
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"

#: ../src/partWindow.py:289 ../src/partWindow.py:308 ../src/partWindow.py:322
msgid "Auto"
msgstr "Automatiskt"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:193
msgid "Hesiod LHS:"
msgstr "Hesiod-LHS:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:15
msgid "Grow to maximum of (MB):"
msgstr "Väx till maximalt (MB):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:139
msgid "Force use of lba32 mode"
msgstr "Tvinga fram användning av lba32-läge"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:268
msgid "Save to File"
msgstr "Spara till fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:68
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Inget"

#~ msgid "DHCP"
#~ msgstr "DHCP"

#~ msgid "Please fill in the network information."
#~ msgstr "Fyll i nätverksinformationen."

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Diverse"

#~ msgid "Create RAID device"
#~ msgstr "Skapa RAID-enhet"

#~ msgid "physical volume (LVM)"
#~ msgstr "fysisk volym (LVM)"

#~ msgid "RAID 5"
#~ msgstr "RAID 5"

#~ msgid "Make LVM Partition"
#~ msgstr "Skapa LVM-partition"

#~ msgid "Security Level"
#~ msgstr "Säkerhetsnivå"

#~ msgid "_Yes"
#~ msgstr "_Ja"

#~ msgid "A_ll"
#~ msgstr "_Alla"

#~ msgid "Clear Master Boot Record (MBR):"
#~ msgstr "Töm huvudstartposten (MBR):"

#~ msgid "N_one"
#~ msgstr "_Ingen"

#~ msgid "L_inux"
#~ msgstr "_Linux"

#~ msgid "Upgrade"
#~ msgstr "Uppgradering"

#~ msgid "Install"
#~ msgstr "Installation"

#~ msgid "Message"
#~ msgstr "Meddelande"

#~ msgid "_No"
#~ msgstr "_Nej"

#~ msgid ""
#~ "The device you specified is not a valid device name. Please use a valid "
#~ "device name such as \"hda1\" or \"sda3\"."
#~ msgstr ""
#~ "Enheten som du angav är inte ett giltigt enetsnamn. Ange ett giltigt "
#~ "enhetsnamn som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#~ msgid "RAID 0"
#~ msgstr "RAID 0"

#~ msgid "RAID 1"
#~ msgstr "RAID 1"

#~ msgid "Specify an existing partition on which to create the RAID partition."
#~ msgstr "Ange en befintlig partition på vilken RAID-partitionen ska skapas."

#~ msgid "_LILO"
#~ msgstr "_LILO"

#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Storlek"

#~ msgid "Existing Partition"
#~ msgstr "Befintlig partition"

#~ msgid "File System Type"
#~ msgstr "Filsystemstyp"

#~ msgid "Upgrade Only Options:"
#~ msgstr "Alternativ endast för uppgradering:"

#~ msgid "_MBR"
#~ msgstr "_MBR"

#~ msgid "_GRUB"
#~ msgstr "_GRUB"

#~ msgid "Specify a device on which to create the RAID partition."
#~ msgstr "Ange en enhet på vilken RAID-partitionen ska skapas."

#~ msgid "Specify an existing partition to use."
#~ msgstr "Ange en befintlig partition att använda."

#~ msgid "Choose boot loader: "
#~ msgstr "Välj startprogram: "

#~ msgid "Format Partition"
#~ msgstr "Formatera partition"

#~ msgid "You must specify a size for the partition."
#~ msgstr "Du måste ange en storlek på partitionen."

#~ msgid "onPart and onDisk can not be used at the same time."
#~ msgstr "onPart och onDisk kan inte användas samtidigt."

#~ msgid "Fill to maximum allowable size"
#~ msgstr "Fyll till största möjliga storlek"

#~ msgid "_Save File..."
#~ msgstr "_Spara fil..."

#~ msgid "A graphical interface for creating a kickstart file."
#~ msgstr "Ett grafiskt gränssnitt för skapande av en kickstart-fil."

#~ msgid "3"
#~ msgstr "3"

#~ msgid "Kickstart Configuration"
#~ msgstr "Kickstart-konfiguration"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "Package Group Selection"
#~ msgstr "Val av paketgrupper"

#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"

#~ msgid "Save File..."
#~ msgstr "Spara fil..."

#~ msgid "Select a Monitor"
#~ msgstr "Välj en bildskärm"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Force as primary number (1-4):"
#~ msgstr "Tvinga till primärt tal (1-4):"

#~ msgid "_Manual"
#~ msgstr "_Manuell"

#~ msgid "4"
#~ msgstr "4"

#~ msgid "Select a Video Card"
#~ msgstr "Välj ett grafikkort"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.