Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-17 11:22:47

tor 2003-02-13 klockan 22.02 skrev David Smeringe:
> #: ../src/menu.c:295
> msgid "/Tags/Special/Other/_Broken bar "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/pipe-tecken "

ingen genväg
pipe översätter vi med rör på svenska


> #: ../src/menu.c:296
> msgid "/Tags/Special/Other/Soft _hypen -"
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Soft hypen - "

felstavat original :)
ingen genväg
inte översatt
extra blanksteg på slutet


> #: ../src/menu.c:297
> msgid "/Tags/Special/Other/Spa_cing macron "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Spa_cing macron "

inte översatt


> #: ../src/menu.c:299
> msgid "/Tags/Special/Other/Middle _dot "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Mittenpunkt "

ingen genväg


> #: ../src/menu.c:301
> msgid "/Tags/_Format by layout"
> msgstr "/Taggar/_Formattera genom utseende"

formatera felstavat
kanske "efter" istället för "genom"
layout kanske du ska behålla


> #: ../src/menu.c:302
> msgid "/Tags/Format by layout/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Formattera genom utseende/tearoff1"

Dito


> #: ../src/menu.c:303
> msgid "/Tags/Format by layout/_Bold"
> msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Fet"

Dito
Men här är formatera rättstavat :)


> #: ../src/menu.c:304
> msgid "/Tags/Format by layout/_Italic"
> msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Kursiv"

Samma om "genom" och "utseende" som tidigare


> #: ../src/menu.c:305
> msgid "/Tags/Format by layout/_Underline"
> msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Understrykning"

Dito


> #: ../src/menu.c:306
> msgid "/Tags/Format by layout/_Strikeout"
> msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Överstrykning"

Dito


> #: ../src/menu.c:307
> msgid "/Tags/F_ormat by context"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang"

Samma om "genom" som tidigare


> #: ../src/menu.c:308
> msgid "/Tags/Format by context/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/tearoff1"

Dito
Ska inte vara genväg i formatera


> #: ../src/menu.c:309
> msgid "/Tags/Format by context/_Strong"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Markerad"

Dito


> #: ../src/menu.c:310
> msgid "/Tags/Format by context/_Emphasis"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Förstärkt"

Dito
Säger man inte "betonad"?


> #: ../src/menu.c:311
> msgid "/Tags/Format by context/_Define"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Definition"

Samma om "genom" som tidigare och genvägen i formatera


> #: ../src/menu.c:312
> msgid "/Tags/Format by context/_Code"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Kod"

Dito


> #: ../src/menu.c:313
> msgid "/Tags/Format by context/Sa_mple"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/E_xempel"

Dito


> #: ../src/menu.c:314
> msgid "/Tags/Format by context/_Keyboard"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Tangentbord"

Dito


> #: ../src/menu.c:315
> msgid "/Tags/Format by context/_Variable"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Variabel"

Dito


> #: ../src/menu.c:316
> msgid "/Tags/Format by context/Ci_tation"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Citat"

Dito


> #: ../src/menu.c:317
> msgid "/Tags/Format by context/_Abbreviation"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/Förkortning"

Dito
genväg saknas i sista biten


> #: ../src/menu.c:318
> msgid "/Tags/Format by context/Ac_ronym"
> msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/Akronym

Dito


> #: ../src/menu.c:319
> msgid "/Tags/Format _general"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering"

Formatering felstavat


> #: ../src/menu.c:320
> msgid "/Tags/Format general/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/tearoff1"

dito
ingen genväg i vanlig formatering


> #: ../src/menu.c:321
> msgid "/Tags/Format general/_Paragraph"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Paragraf"

Dito
genväg saknas i sista delen


> #: ../src/menu.c:322
> msgid "/Tags/Format general/_Break"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytning"

Dito


> #: ../src/menu.c:323
> msgid "/Tags/Format general/Break clear _all"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytning -rensa _helt"

formatering felstavat
ingen genväg vid vanlig
hellre töm än rensa
kanske bättre med ", " än " -"


> #: ../src/menu.c:324
> msgid "/Tags/Format general/_Non-Breaking Space"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytningsfritt mellanslag"

formatering felstavat
ingen genväg vid vanlig
genväg saknas i det sista


> #: ../src/menu.c:325 ../src/menu.c:328 ../src/menu.c:332
> msgid "/Tags/Format general/<separator>"
> msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/<separator>"

formatering felstavat
ingen genväg vid vanlig


> #: ../src/menu.c:326
> msgid "/Tags/Format general/Font Si_ze +1"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Typsnitts_torlek +1"

formatering felstavat
"typsnittsstorlek" bör nog ha ett s till


> #: ../src/menu.c:327
> msgid "/Tags/Format general/Font _Size -1"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Typsnittst_orlek -1"

Dito


> #: ../src/menu.c:329
> msgid "/Tags/Format general/Preformatted _Text"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Förformatterad _text"

formatering felstavat × 2

 
> #: ../src/menu.c:330
> msgid "/Tags/Format general/Su_bscript"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/S_änkt"

formatering felstavat
kanske "nedsänkt"?


> #: ../src/menu.c:331
> msgid "/Tags/Format general/Su_perscript"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Upphöjd"

formatering felstavat


> #: ../src/menu.c:333
> msgid "/Tags/Format general/_Center"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Centrera"

formatering felstavat


> #: ../src/menu.c:334
> msgid "/Tags/Format general/Align _right"
> msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Högerjustera"

formatering felstavat


> #: ../src/menu.c:340
> msgid "/Tags/Table/Table_data"
> msgstr "/Taggar/Tabell/Tabell_innehåll"

Tabelldata står det väl


> #: ../src/menu.c:351
> msgid "/Tags/_Insert Generator META-Tag"
> msgstr "/Taggar/_Sätt in \"Generator META-Tag\""

Kanske hellre "infoga"
META-taggen "Generator" är det nog som avses


> #: ../src/menu.c:355
> msgid "/Dialogs/_General"
> msgstr "/Dialoger/_Vanliga"

Eller kanske "allmänna". Jag brukar översätta "general" med "allmän".
Gäller på fler ställen i filen.


> #: ../src/menu.c:365
> msgid "/Dialogs/General/Basef_ont..."
> msgstr "/Dialoger/Vanliga/Gr_undtypsnitt (basefont).."

Tror inte parentesen behövs
tre punkter bör det nog vara


> #: ../src/menu.c:368
> msgid "/Dialogs/General/Embe_d..."
> msgstr "/Dialoger/Vanliga/Embe_d..."

kanske "inbäddad" eller något sånt


> #: ../src/menu.c:371
> msgid "/Dialogs/General/Insert _image..."
> msgstr "/Dialoger/Vanliga/Sätt in en _bild..."

Infoga kanske


> #: ../src/menu.c:372
> msgid "/Dialogs/General/Insert t_humbnail..."
> msgstr "/Dialoger/Vanliga/Sätt in en _tumnagel"

Dito.


> #: ../src/menu.c:375
> msgid "/Dialogs/Table/Table _wizard..."
> msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabell_guide"

punkterna


> #: ../src/menu.c:377
> msgid "/Dialogs/Table/Table_row..."
> msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabellrad..."

genvägen


> #: ../src/menu.c:378
> msgid "/Dialogs/Table/Table_head..."
> msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabellhuvud"

genvägen och punkterna


> #: ../src/menu.c:379
> msgid "/Dialogs/Table/Table_data..."
> msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabell_innehåll"

punkterna


> #: ../src/menu.c:385
> msgid "/Dialogs/CSS/_Style..."
> msgstr "/Dialoger/CSS/_Style..."

Stil?


> #: ../src/menu.c:387
> msgid "/Dialogs/_Frame"
> msgstr "/Dialoger/_Ramar"

singular


> #: ../src/menu.c:388
> msgid "/Dialogs/Frame/tearoff1"
> msgstr "/Dialoger/Ramar/tearoff1"

Dito


> #: ../src/menu.c:389
> msgid "/Dialogs/Frame/Frame _wizard..."
> msgstr "/Dialoger/Ramar/Ram_guide..."

Dito


> #: ../src/menu.c:390
> msgid "/Dialogs/Frame/Frame_set..."
> msgstr "/Dialoger/Ramar/Ram_uppsättning..."

Dito


> #: ../src/menu.c:391
> msgid "/Dialogs/Frame/_Frame..."
> msgstr "/Dialoger/Ramar/_Ram..."

Dito


> #: ../src/menu.c:394
> msgid "/Dialogs/Form/F_orm..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/F_orm..."

nä, formulär väl?


> #: ../src/menu.c:395
> msgid "/Dialogs/Form/_Input button..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/_Inputknapp..."

inmatningsknapp kanske


> #: ../src/menu.c:397
> msgid "/Dialogs/Form/_Hidden..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/_Gömd..."

Hellre dold


> #: ../src/menu.c:398
> msgid "/Dialogs/Form/Text_area..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/Flerradigt textfält..."

genvägen?


> #: ../src/menu.c:399
> msgid "/Dialogs/Form/Radio _buttons..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/Radioknapp..."

Dito


> #: ../src/menu.c:400
> msgid "/Dialogs/Form/_Check buttons..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/Kryssruta..."

dito
plural


> #: ../src/menu.c:401
> msgid "/Dialogs/Form/_Select..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/Lista..."

Nädu... läs igen


> #: ../src/menu.c:402
> msgid "/Dialogs/Form/O_ption..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/_Listenhet..."

Kanske hellre "alternativ"


> #: ../src/menu.c:403
> msgid "/Dialogs/Form/Option _group..."
> msgstr "/Dialoger/Formulär/Gruppindelning..."

Kanske "alternativgrupp"


> #: ../src/menu.c:452
> msgid "/_Options"
> msgstr "/_Inställningar"

"Alternativ"?


> #: ../src/menu.c:453
> msgid "/Options/tearoff1"
> msgstr "/Inställningar/tearoff1"

Dito. Finns på fler ställen.


> #: ../src/menu.c:454
> msgid "/Options/_Preferences"
> msgstr "/Inställningar/_Inställningar"

Som typ här :)
Och fler.


> #: ../src/menu.c:457
> msgid "/Options/Display/View _Main toolbar"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa _huvudlisten"

huvudverktygsraden enligt tidigare diskussion. gäller fler ställen


> #: ../src/menu.c:458
> msgid "/Options/Display/View _HTML toolbar"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa H_TML verktygen"

_HTML-verktygsraden


> #: ../src/menu.c:459
> msgid "/Options/Display/View _Custom menu"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa specialmenyn"

ingen genväg


> #: ../src/menu.c:460
> msgid "/Options/Display/View _Left panel"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa vänstra panelen"

Dito


> #: ../src/menu.c:462
> msgid "/Options/_Tabsize"
> msgstr "/Inställningar/_Indenteringsstorlek"

Inte riktigt samma sak kanske. "Tabulatorbredd" kanske? Göran har säkert
ett bättre förslag. Gäller fler ställen.


> #: ../src/menu.c:639
> msgid "/Options/Display/View Main toolbar"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa huvudlisten"

Det där om verktygsrad igen. Gäller fler ställen i filen.


> #: ../src/menu.c:640
> msgid "/Options/Display/View HTML toolbar"
> msgstr "/Inställningar/Visning/Visa HTML verktygen"

Särskrivning. Och kanske hellre "verktygsrad" som sagt.


> #: ../src/menu.c:648
> msgid "/External/Browsers/"
> msgstr "/Externa/Webläsare/"

webbläsare stavas med två b


> msgid "/External/Commands/"
> msgstr "/Externa/Kommandon"

Avslutande snedstrecket?


> #: ../src/menu.c:747
> msgid "Loading file(s)..."
> msgstr "Laddar fil(er)..."

Kanske hellre "läser in"


> #: ../src/menu.c:750
> msgid "Could not open file\n"
> msgstr "Kan inte öppna filen\n"

Närmare "kunde"


> #: ../src/menu.c:772
> msgid "/File/Open recent"
> msgstr "/Fil/Öppna senaste"

Det där om arkiv


> #: ../src/menu.c:881
> msgid "Bluefish error: no filename"
> msgstr "Bluefish felmeddelande: inget filnamn"

särskrivning
står inget om meddelande


> #: ../src/menu.c:881
> msgid "Could not view file in browser, the file does not yet have a name\n"
> msgstr "Kan tyvärr inte visa filen i en webläsare då den saknar namn\n"

webbläsare felstavat
står inget om tyvärr

 
> #: ../src/menu.c:990
> msgid "/External/Browsers"
> msgstr "/Extra/Webläsare"

webbläsare felstavat
Innan har du kallat denna meny "Externa"


> #: ../src/menu.c:1020
> msgid "/External/Commands"
> msgstr "/Extra/Kommandon"

Innan har du kallat denna meny "Externa"


> #: ../src/menu.c:1303
> msgid "This custom search and replace requires a selection"
> msgstr "Den här sök och ersätt funktionen måste ha ett urval markerat"

särskrivning: "sök- och ersättfunktionen"
kanske hellre "måste ha ett urval markerat" -> "kräver en markering"


> #: ../src/menu.c:1541 ../src/menu.c:1669 ../src/menu.c:1879
> msgid "in current document"
> msgstr "i gällande dokument"

"aktuellt"


> #: ../src/menu.c:1542 ../src/menu.c:1670 ../src/menu.c:1891
> msgid "posix regular expresions"
> msgstr "posix regulärt uttryck"

plural!
reguljärt ska ha ett j också
originalet är felstavat, ett s för lite. Felrapportera?


> #: ../src/menu.c:1542 ../src/menu.c:1670 ../src/menu.c:1892
> msgid "perl regular expresions"
> msgstr "perl regulärt uttryck"

plural!
reguljärt ska ha ett j också
originalet är felstavat, ett s för lite. Felrapportera?


> #: ../src/menu.c:1648
> msgid "the menupath should start with a / character"
> msgstr "menysökvägen bör börja med ett / tecken"

särskrivning: "/-tecken"


> #: ../src/menu.c:1833
> msgid "custom dialog"
> msgstr "Egen dialogruta"

stort E?


> #: ../src/menu.c:1835
> msgid "custom search and replace"
> msgstr "egen Sök och Ersätt"

varför stort?


> #: ../src/preferences.c:516
> msgid "Highlight update characters"
> msgstr "Färgkoda updateringstecken"

ett p för lite i uppdatering


> #: ../src/preferences.c:1004
> msgid "Subpattern from parent"
> msgstr "Extramönster från ägaren"

nä, föräldern


> #: ../src/preferences.c:1012
> msgid "Case sensitive matching"
> msgstr "Storlekskänslig matchning"

Nä, isf skiftlägeskänslig.


> #: ../src/preferences.c:1013
> msgid "Parentmatch"
> msgstr "Ägarmatchning"

förälder


> #: ../src/preferences.c:1172
> msgid "Browser"
> msgstr "Webläsare"

webbläsare felstavat


> #: ../src/preferences.c:1177
> msgid "%s = current filename"
> msgstr "%s = gällande filnamn"

aktuellt?


> #: ../src/preferences.c:1295
> msgid ""
> "%s = current filename\n"
> "%f = output filename (for filters)"
> msgstr ""
> "%s = gällande filnamn\n"
> "%f = filnamn som ges som svar (för filter)"

dito


> #: ../src/preferences.c:1468
> msgid "File subpattern #"
> msgstr "Fil-extramönster #"
> 
> #: ../src/preferences.c:1469
> msgid "Line subpattern #"
> msgstr "Rad extramönster #"

särskrivning i det sista meddelandet
# brukar beteckna "nummer" på engelska, vet du om det är så här? isf bör
du översätta med nummer på något sätt


> #: ../src/preferences.c:1470
> msgid "Output subpattern #"
> msgstr "Utdata extramönster #"

dito


> #: ../src/preferences.c:1624
> msgid "Editor options"
> msgstr "Redigerares inställningar"

Kanske "Inställningar för redigerare"


> #: ../src/preferences.c:1630
> msgid "Tab width"
> msgstr "Tabbredd"

Göran protesterar säkert :)


> #: ../src/preferences.c:1634
> msgid "Highlight # lines"
> msgstr "Färgkoda # rader"

Det där om nummer


> #: ../src/preferences.c:1639
> msgid "HTML options"
> msgstr "HTML inställningar"

särskrivning
kanske hellre "alternativ"


> #: ../src/preferences.c:1645
> msgid "Use deprecated tags (e.g. <font> and <nobr>)"
> msgstr "Använd gamla taggar(exempelvis <font> och <nobr>"

saknat blanksteg innan parentes


> #: ../src/preferences.c:1646
> msgid "Use XHTML style tags (<br />)"
> msgstr "Använd XHTML syntax (såsom <br />)"

särskrivning


> #: ../src/preferences.c:1666
> msgid "Auto set <meta> encoding tag on change"
> msgstr "Sätt <meta> kodningstaggen automatiskt vid ändring"

dito


> #: ../src/preferences.c:1672
> msgid "Create backup on save"
> msgstr "Skapa säkerhetskopia när man sparar"

"man" bör man undvika :)
"Skapa säkerhetskopia när filer sparas" kanske


> #: ../src/preferences.c:1673
> msgid "Backup file suffix"
> msgstr "Säkerhetskopians sufix"

suffix felstavat
vi brukar använda filändelse om jag minns rätt, kolla vår ordlista


> #: ../src/preferences.c:1678
> msgid "Action on backup failure"
> msgstr "Kunde inte göra säkerhetskopia"

kanske göra -> skapa


> #: ../src/preferences.c:1690
> msgid "Clear undo history on save"
> msgstr "Rensa ångralista när man sparar"

samma sak som tidigare om man
kanske töm ist för rensa


> #: ../src/preferences.c:1692 ../src/preferences.c:1713
> msgid "Misc"
> msgstr "Blandat"

eller "Diverse"


> #: ../src/preferences.c:1706
> msgid "Restore last used dimensions"
> msgstr "Återställ senast använda dimension"

plural!


> #: ../src/preferences.c:1718
> msgid "External browsers in submenu"
> msgstr "Externa webläsare i undermeny"

webbläsare felstavat


> #: ../src/preferences.c:1722
> msgid "Notebook tab font (leave empty for gtk default)"
> msgstr "Anteckningsboks tab typsnitt (lämna tom för gtk standard)"

rekord i särskrivningar? :-)
vi brukar använda "flikhäfte" för "notebook"
tab i detta sammanhang kallas "flik"


> #: ../src/preferences.c:1723
> msgid "Make HTML dialogs transient"
> msgstr "Gör HTML dialoger kortvariga"

särskrivning


> #: ../src/preferences.c:1726
> msgid "File browser"
> msgstr "Filutforskare"

Eller kanske "filbläddrare"


> #: ../src/preferences.c:1730
> msgid "Show hidden files"
> msgstr "Visa gömnda filer"

gömda felstavat, och kanske hellre "dolda"


> #: ../src/preferences.c:1732
> msgid "Show backup files"
> msgstr "Visa Säkerhetskopior"

varför stort s?


> #: ../src/preferences.c:1734
> msgid "Directory icon"
> msgstr "Mappikon"

Står ju "katalogikon"
directory -> katalog
folder -> mapp


> #: ../src/preferences.c:1739
> msgid "Thumbnails"
> msgstr "Tumnaglar"

diskussionen om miniatyrbilder igen


> #: ../src/preferences.c:1743
> msgid "Thumbnail suffix"
> msgstr "Tumnagelsufix"

dito
och filändelse


> #: ../src/preferences.c:1747
> msgid "Thumbnail filetype"
> msgstr "Tumnagelfiletyp"

dito


> #: ../src/preferences.c:1781
> msgid "Browsers"
> msgstr "Webläsare"

webbläsare felstavat


> #: ../src/preferences.c:1788
> msgid "Utilities and filters"
> msgstr "Extrasaker och filter"

kanske "verktyg och filter"


> #: ../src/preferences.c:1796
> msgid "Output parsers"
> msgstr "Analyserare för utdata"

Kanske "tolkar för utdata"


> #: ../src/rcfile.c:486
> msgid "Gnome default"
> msgstr "Gnome default"

särskrivning
"Gnome-standardalternativ"


> #: ../src/rcfile.c:503
> msgid "weblint HTML checker"
> msgstr "weblint HTML verifierare"

särskrivning
"HTML-verifieraren weblint"


> #: ../src/rcfile.c:504
> msgid "tidy HTML validator"
> msgstr "tidy HTML validerare"

Motsvarande


> #: ../src/rcfile.c:511
> msgid "Dos2Unix filter"
> msgstr "Dos2Unix filter"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:513
> msgid "Tidy cleanup filter"
> msgstr "Tidy upprensningsfilter"

dito
en liknande omskrivning liknande det ovan kanske


> #: ../src/rcfile.c:530
> msgid "C programming"
> msgstr "C programmering"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:532
> msgid "All web files"
> msgstr "Alla webfiler"

webbfiler felstavat


> #: ../src/rcfile.c:534
> msgid "Java programming"
> msgstr "Javaprogrammering"

Inte särskrivet! :-)


> #: ../src/rcfile.c:538
> msgid "Hide objectfiles"
> msgstr "Göm objektfiler"

kanske hellre dölj


> #: ../src/rcfile.c:619
> msgid "ibase result variable name"
> msgstr "ibase variabelnamn för resultat"

särskrivning
kanske även syftningsfel: "variabelnamn för ibase-resultat"


> #: ../src/rcfile.c:620
> msgid "mysql result variable name"
> msgstr "mysql variabelnamn för resultat"

motsvarande


> #: ../src/rcfile.c:621
> msgid "/php/mysql/mysql connect"
> msgstr "/php/mysql/mysql koppling"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:621
> msgid "mysql host"
> msgstr "mysql värd"

dito


> #: ../src/rcfile.c:621
> msgid "mysql username"
> msgstr "mysql användarnamn"

dito


> #: ../src/rcfile.c:621
> msgid "mysql password"
> msgstr "mysql password"

dito
"lösenord"


> #: ../src/rcfile.c:622
> msgid "/php/ibase/ibase connect"
> msgstr "/php/ibase/ibase koppling"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:622
> msgid "ibase host"
> msgstr "ibase värd"

dito


> #: ../src/rcfile.c:622
> msgid "ibase database path"
> msgstr "ibase databassökväg"

dito


> #: ../src/rcfile.c:622
> msgid "ibase username"
> msgstr "ibase användarnamn"

dito


> #: ../src/rcfile.c:622
> msgid "ibase password"
> msgstr "ibase lösenord"

dito


> #: ../src/rcfile.c:623
> msgid "/php/general/while each in array list"
> msgstr "/php/vanliga/while each in array list"

inte översatt?


> #: ../src/rcfile.c:623
> msgid "array name"
> msgstr "array namn"

särskrivning
"array" brukar kallas "vektor" på svenska: vektornamn


> #: ../src/rcfile.c:625
> msgid "/php/general/mail"
> msgstr "/php/general/e-mail"

e-post


> #: ../src/rcfile.c:625
> msgid "email adress"
> msgstr "e-post address"

särskrivning: "e-postadress"


> #: ../src/rcfile.c:625
> msgid "mail body variable name"
> msgstr "e-post innehållsvariabelnamn"

särskrivning
ev. omskrivning: "variabelnamn för e-postinnehåll" eller något sådant


> #: ../src/rcfile.c:626
> msgid "/php/general/for loop"
> msgstr "/php/vanliga/for loop"

särskrivning
"loop" brukar översättas med "slinga" på svenska: "for-slinga"


> #: ../src/rcfile.c:626
> msgid "loop variable name"
> msgstr "loop variabelnamn"

särskrivning
ev. omskrivning: "variabelnamn för slinga"


> #: ../src/rcfile.c:627 ../src/rcfile.c:632 ../src/rcfile.c:650
> #: ../src/rcfile.c:651
> msgid "result variable name"
> msgstr "variabelnamn för resultat"

ungefär som här :-)


> #: ../src/rcfile.c:627
> msgid "ibase connection id name"
> msgstr "id för ibase koppling"

särskrivning: "ibase-koppling"


> #: ../src/rcfile.c:629
> msgid "filename to require"
> msgstr "filnamn"

nädu... "filnamn att kräva" kanske


> #: ../src/rcfile.c:630
> msgid "/php/general/if isset"
> msgstr "/php/vanliga/ifall isset"

nä?


> #: ../src/rcfile.c:631
> msgid "/php/general/if not isset"
> msgstr "/php/general/if not isset"

inte översatt?


> #: ../src/rcfile.c:632
> msgid "mysql connection id name"
> msgstr "id för mysql koppling"

särskrivning: mysq-koppling


> #: ../src/rcfile.c:634
> msgid "/html/div with class"
> msgstr "/html/div med class"

klass stavas med k på svenska


> #: ../src/rcfile.c:634 ../src/rcfile.c:635
> msgid "CSS class name"
> msgstr "CSS klassnamn"

som här...
särskrivning: "CSS-klassnamn"


> #: ../src/rcfile.c:635
> msgid "/html/span with class"
> msgstr "/html/span med class"

klass med k igen


> #: ../src/rcfile.c:636
> msgid "/php/php block"
> msgstr "/php/php block"

särskrivning: "php-block"


> #: ../src/rcfile.c:638
> msgid "/html/meta keywords"
> msgstr "/html/meta -nyckelord"

varför blanksteg?


> #: ../src/rcfile.c:639
> msgid "/html/meta refresh (client pull)"
> msgstr "/html/meta -omladdning (klientförfrågan)"

varför blanksteg?
"refresh" är väl översatt med "uppdatera" på annat ställe; ska kanske
vara "uppdatering" här


> #: ../src/rcfile.c:639
> msgid "refresh time, in seconds"
> msgstr "omladdningstid i sekunder"

dito


> #: ../src/rcfile.c:640
> msgid "/active html/form"
> msgstr "/aktiv html/form"

formulär?


> #: ../src/rcfile.c:641
> msgid "/active html/form and action"
> msgstr "/aktiv html/form och action"

formulär och åtgärd?


> #: ../src/rcfile.c:641
> msgid "Submit button text"
> msgstr "Submitknapps text"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:643
> msgid "value when checked"
> msgstr "värde vid vald"

ikryssad?


> #: ../src/rcfile.c:645
> msgid "/active html/select options/from array"
> msgstr "/aktivt html/formulärlista/från array"

"från-vektor" kanske
"aktiv html" har du använt på andra ställen


> #: ../src/rcfile.c:645
> msgid "array name containing options"
> msgstr "namn på array som innehåller entiteterna"

vektor igen
alternativ kanske?


> #: ../src/rcfile.c:646
> msgid "/active html/select options/from mysql result"
> msgstr "/aktivt html/formulärlista/från mysql resultat"

särskrivning: "mysql-resultat"
"formulärlista" står det inte väl?
"aktiv html" har du använt på andra ställen


> #: ../src/rcfile.c:646
> msgid "mysql query result"
> msgstr "mysql frågeresultat"

särskrivning: "mysql-frågeresultat"


> #: ../src/rcfile.c:647
> msgid "/active html/select options/from ibase result"
> msgstr "/aktivt html/formulärlista/från ibase resultat"

särskrivning: "ibase-resultat"
"aktiv html" har du använt på andra ställen


> #: ../src/rcfile.c:647
> msgid "ibase query result"
> msgstr "ibase frågeresultat"

särskrivning: "ibase-frågeresultat"

 
> #: ../src/rcfile.c:648
> msgid "/DHTML/mouseover image"
> msgstr "/DHTML/\"mus-över\" bild"

särskrivning: "\"mus-över\"-bild"
ev kanske "\"mouseover\"-bild" då kanske användargruppen inte blir
hjälpt av en översättning just här

 
> #: ../src/rcfile.c:648
> msgid "onMouseOut src"
> msgstr "\"onMouseOut\" sökväg"

här har du tex inte översatt
särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:648
> msgid "onMouseOver src"
> msgstr "\"onMouseOver\" sökväg"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:649
> msgid "/php/odbc/odbc connect"
> msgstr "/php/odbc/odbckoppling"

förkortningar/akronymer bör inte skrivas ihop utan istället
sammanskrivas med bindestreck


> #: ../src/rcfile.c:649
> msgid "odbc data source name"
> msgstr "odbc -namn på datakälla"

varför blanksteg?


> #: ../src/rcfile.c:650
> msgid "odbc connection id name"
> msgstr "id på odbckoppling"

förkortningar/akronymer bör inte skrivas ihop utan istället
sammanskrivas med bindestreck


> #: ../src/rcfile.c:654
> msgid "/php/general/location header"
> msgstr "/php/vanliga/\"location\" huvud"

särskrivning


> #: ../src/rcfile.c:654
> msgid "location (URL) to redirect to (quoted) or variable (including $)"
> msgstr ""
> "platts (URL) som man skall bli omdirigerad till (citatmarkerad) eller "
> "variabel ( inklusive $)"

undvik "man": "...som ska omdirigeras till..."
varför blanksteg innan "inklusive"?


> #: ../src/rcfile.c:655
> msgid "/apache/basic password required"
> msgstr "/apache/lösenord behövs"

snarare "krävs"


> #: ../src/rcfile.c:655
> msgid "full path to password file"
> msgstr "full sökväg till lösenordsfil"

skriv hellre "fullständig"; det ger inte onykterhetsassociationer som
direktöversättningen


> #: ../src/rcfile.c:658
> msgid "/replace/strip <any tag> in selection"
> msgstr "/ersätt/rensa <en tagg> i urval"

"...i markering"?


> #: ../src/rcfile.c:659
> msgid "/replace/convert <td> in <th> in selection"
> msgstr "/ersätt/konvertera <td> i <th> i urval"

dito
ska kanske vara "<td> till <th>"?


> #: ../src/rcfile.c:660
> msgid "/replace/convert <any tag> in <any other tag> in selection"
> msgstr "/ersätt/konvertera <en tagg> i <vilken annan tag som helst> i urval"

motsvarande


> #: ../src/snr2.c:188
> msgid "Regular expression error: "
> msgstr "Fel i regulärt uttryck: "

reguljärt felstavat


> #: ../src/snr2.c:189 ../src/snr2.c:233
> msgid "Bluefish warning: regular expression error"
> msgstr "Bluefish varning: fel i regulärt uttryck"

dito
särskrivning: "Bluefish-varning"


> #: ../src/snr2.c:232
> #, c-format
> msgid "Regular expression error: %s at offset %d"
> msgstr "Fel i regulärt uttryck: %s at offset %d"

reguljärt felstavat
sista delen inte översatt. kanske "%s vid avstånd %d"


> #: ../src/snr2.c:670
> msgid "Confirm replace"
> msgstr "Godkänn ersättning"

kanske snarare "bekräfta ersättning"


> #: ../src/snr2.c:813 ../src/snr2.c:820
> msgid "Bluefish message"
> msgstr "Bluefish: meddelande"

varför kolon? skriv samman med bindestreck istället


> #: ../src/snr2.c:988
> msgid "Hide advanced <<"
> msgstr "Göm avancerad <<"

hellre "Dölj avancerat <<"


> #: ../src/snr2.c:1005 ../src/snr2.c:1144
> msgid "Show advanced >>"
> msgstr "Visa avancerad >>"

avanceraT kanske


> #: ../src/snr2.c:1092
> msgid "Use posix regular expression matching"
> msgstr "Använd posix regulärt uttryck för matchning"

reguljärt felstavat
kanske hellre "reguljärt posix-uttryck"


> #: ../src/snr2.c:1093
> msgid "Use perl compatible regular expression matching"
> msgstr "Använd perlkompatibelt regulärt uttryck för matchning"

reguljärt felstavat


> #: ../src/snr2.c:1098
> msgid "Case sensitive"
> msgstr "Känslig för versaler/gemener"

Du har översatt det annorlunda på ett annat ställe

Det var allt. En stor översättning, imponerande jobb.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.