korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: David Smeringe (david.smeringe_at_telia.com)
Datum: 2003-02-13 22:02:15

Hej!

Jag har precis gjort en uppdatering av html-editor Bluefishs sv.po fil
och skulle gärna ha hjälp med lite korrekturläsning.

Jag vet att en del meddelanden delvis är på engelska. Kom gärna med
synpunkter på dom. 

En annan sak jag funderat över är hur man ställer sig till
översättningar av meddelanden som egentligen är utdrag ur en cod?
ex. en tooltip som säger "if isset", översätts det "ifall isset" eller
låter man det vara? 

tack på förhand,
-- 
David Smeringe <david.smeringe@telia.com>

# Swedish language file for Bluefish.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Bo Forslund <bo.forslund@abc.se> lör jul 1 19:05:25 CEST 2000
# I try to translate following the recommendations of Svenska datatermgruppen 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bluefish gtk2-port\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-09 23:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-12 14:30+0100\n"
"Last-Translator: David Smeringe <david.smeringe@telia.com>\n"
"Language-Team: no team <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"

#: ../src/bfspell.c:246 ../src/bfspell.c:327
msgid "personal dictionary"
msgstr "Personlig ordbok"

#: ../src/bfspell.c:291
msgid "Spell checker"
msgstr "Stavningskontroll"

#: ../src/bfspell.c:295
msgid "Checking"
msgstr "Kollar av"

#: ../src/bfspell.c:302
msgid "Original"
msgstr "Original"

#: ../src/bfspell.c:306
msgid "Replacement"
msgstr "Ersättning"

#: ../src/bfspell.c:309 ../src/document.c:1700
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: ../src/bfspell.c:310 ../src/menu.c:1878 ../src/snr2.c:1048
#: ../src/snr2.c:1102
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: ../src/bfspell.c:321
msgid "In document"
msgstr "I dokumentet"

#: ../src/bfspell.c:322 ../src/snr2.c:1083
msgid "In selection"
msgstr "I det markerade området"

#: ../src/bfspell.c:328
msgid "session dictionary"
msgstr "Aktuella Sessionens ordbok"

#: ../src/bfspell.c:330
msgid "Dictionary"
msgstr "Ordbok"

#: ../src/bfspell.c:332
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: ../src/bfspell.c:336 ../src/html.c:591 ../src/html.c:1180
#: ../src/html.c:1908
msgid "Language"
msgstr "Språk"

#: ../src/bfspell.c:338
msgid "Set default"
msgstr "Använd standard"

#: ../src/bluefish.c:75
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [options] [filename]\n"
msgstr ""
"\n"
"Använd: %s [parametrar] [filnamn]\n"

#: ../src/bluefish.c:76
msgid ""
"\n"
"Currently accepted options are:\n"
msgstr ""
"\n"
"De parametrar som finns att tillgå är:\n"

#: ../src/bluefish.c:77
msgid "-s      skip root check\n"
msgstr "-s      hoppa över rootkoll\n"

#: ../src/bluefish.c:78
msgid "-v      current version\n"
msgstr "-v      gällande version\n"

#: ../src/bluefish.c:79
msgid "-h      this help screen\n"
msgstr "-h      den här hjälptexten\n"

#: ../src/bluefish.c:134
msgid "parsing highlighting file..."
msgstr "läser in färgkodningsfilerna..."

#: ../src/bluefish.c:145
msgid "compiling highlighting patterns..."
msgstr "kompilerar färgkodningsmönsterna..."

#: ../src/bluefish.c:149
msgid "parsing custom menu file..."
msgstr "läser in användarspecifika menyer..."

#: ../src/bluefish.c:158
msgid "creating main gui..."
msgstr "skapar huvudgränssnittet.."

#: ../src/bluefish.c:163
msgid "showing main gui..."
msgstr "visar huvudgränssnittet.."

#: ../src/document.c:94 ../src/gui.c:559
msgid "/Document/Highlight syntax"
msgstr "/Dokument/Färgkodningssyntax"

#: ../src/document.c:280 ../src/document.c:294 ../src/document.c:316
#: ../src/document.c:318
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

#: ../src/document.c:654
msgid "Opening file "
msgstr "Öppnar fil "

#: ../src/document.c:663
msgid "Could not open file:\n"
msgstr "Klarade inte av att öppna filen:\n"

#: ../src/document.c:664 ../src/document.c:788 ../src/document.c:1327
#: ../src/document.c:1333
msgid "Error"
msgstr "Bluefish Felmeddelande"

#: ../src/document.c:788
msgid "Cannot display file, unknown characters found."
msgstr "Kunde inte visa filen på grund av okända tecken."

#: ../src/document.c:887
#, c-format
msgid " line %4d "
msgstr "rad %4d "

#: ../src/document.c:1008
msgid "Edit tag"
msgstr "Redigera tagg"

#: ../src/document.c:1019
msgid "Input _Methods"
msgstr "Insättnings _Metoder"

#: ../src/document.c:1096
msgid "Saving file"
msgstr "Sparar filen"

#: ../src/document.c:1117
msgid "Abort save"
msgstr "Avbryt spara"

#: ../src/document.c:1117
msgid "Continue save"
msgstr "Fortsätt spara"

#: ../src/document.c:1119
#, c-format
msgid "Backup for %s failed"
msgstr "Säkerhetskopieringen för %s misslyckades"

#: ../src/document.c:1120
msgid "Bluefish warning, file backup failure"
msgstr "Bluefish varning -säkerhetskopiering misslyckades"

#: ../src/document.c:1247
msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."

#: ../src/document.c:1250
msgid "Save document as"
msgstr "Spara dokumentet som"

#: ../src/document.c:1257 ../src/document.c:1299
msgid "Overwrite"
msgstr "Skriv över"

#: ../src/document.c:1257 ../src/document.c:1299
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../src/document.c:1258
#, c-format
msgid "File %s is open, overwrite?"
msgstr "Filen %s är öppen. Vill du skriva över den?"

#: ../src/document.c:1259
msgid "Bluefish: Warning, file is open"
msgstr "Bluefish: Varning, filen är öppen"

#: ../src/document.c:1278
msgid "Previously: "
msgstr "Föregående: "

#: ../src/document.c:1303
#, c-format
msgid ""
"File %s\n"
"is modified by another process\n"
"new modification time is %s\n"
"old modification time is %s\n"
"overwrite?"
msgstr ""
"Filen %s\n"
"är ändrad av en annan process\n"
"ny ändringstid är %s\n"
"den gamla ändringstiden är %s\n"
"Vill du skriva över filen?"

#: ../src/document.c:1304 ../src/document.c:1705
msgid "Bluefish: Warning, file is modified"
msgstr "Bluefish: Varning, filen är ändrad"

#: ../src/document.c:1319
msgid "Save in progress"
msgstr "Håller på att spara"

#: ../src/document.c:1326
msgid "File save aborted, could not backup file:\n"
msgstr "Sparande av fil är avbruten. Kunde inte skapa någon säkerhetskopia:\n"

#: ../src/document.c:1332
msgid "File save error, could not write file:\n"
msgstr "Fel vid sparande av fil. Kunde inte skriva till filen:\n"

#: ../src/document.c:1380
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to close\n"
"%s ?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill stänga\n"
"%s ?"

#: ../src/document.c:1385
msgid ""
"Are you sure you want to close\n"
"this untitled file ?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill stänga\n"
"den här namnlösa filen ?"

#: ../src/document.c:1390
msgid "Bluefish warning: file is modified!"
msgstr "Bluefish varning: Filen är ändrad!"

#: ../src/document.c:1581
msgid "No filename"
msgstr "Inget filnamn"

#: ../src/document.c:1654 ../src/msg_queue.c:180
msgid "Unable to open file(s)\n"
msgstr "Kan inte öppna fil(erna)\n"

#: ../src/document.c:1670
msgid "Unable to open file"
msgstr "Kan inte öppna filen"

#: ../src/document.c:1700
msgid "Reload"
msgstr "Gör Om"

#: ../src/document.c:1704
#, c-format
msgid ""
"File %s\n"
"is modified by another process\n"
"new modification time is %s\n"
"old modification time is %s"
msgstr ""
"Filen %s\n"
"är ändrad av en annan process\n"
"ny ändringstid är %s\n"
"gamla ändringstiden är %s"

#: ../src/document.c:1792
msgid "searching files..."
msgstr "Söker filer..."

#: ../src/document.c:1807
msgid "Select basedir"
msgstr "Välj startkatalog"

#: ../src/document.c:1817
msgid "Advanced file selector"
msgstr "Avancerad filväljare"

#: ../src/document.c:1821
msgid "grep {contains} `find {basedir} -name '{pattern}'`"
msgstr "grep {innehåller} `find {startkatalog} -name '{mönster}'`"

#: ../src/document.c:1823
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: ../src/document.c:1832
msgid "Basedir"
msgstr "Startkatalog"

#: ../src/document.c:1840 ../src/document.c:1862 ../src/preferences.c:1467
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"

#: ../src/document.c:1855
msgid "recursive"
msgstr "Rekursivt"

#: ../src/document.c:1857
msgid "Contains"
msgstr "Innehåller"

#: ../src/document.c:1863
msgid "is regex"
msgstr "använder regexp"

#: ../src/document.c:1921
#, c-format
msgid "Loading %d file(s)..."
msgstr "Laddar %d fil(er)..."

#: ../src/document.c:1939 ../src/gtk_easy.c:801 ../src/menu.c:1303
#: ../src/menu.c:1640 ../src/menu.c:1648
msgid "Bluefish error"
msgstr "Bluefish felmeddelande"

#: ../src/document.c:1939 ../src/gtk_easy.c:801
msgid "No filename known"
msgstr "Okänt filnamn"

#: ../src/document.c:1973
msgid "save all"
msgstr "Spara alla"

#: ../src/document.c:1973
msgid "close all"
msgstr "Stäng alla"

#: ../src/document.c:1973
msgid "choose per file"
msgstr "Välj per fil"

#: ../src/document.c:1973
msgid "cancel"
msgstr "avbryt"

#: ../src/document.c:1974
msgid "Bluefish: Warning, some file(s) are modified!"
msgstr "Bluefish: Varning -en eller flera filer är ändrade!"

#: ../src/document.c:1974
msgid ""
"Some file(s) are modified\n"
"please choose your action"
msgstr ""
"En eller flera filer är ändrade\n"
"Välj vad du vill göra"

#: ../src/filebrowser.c:729
msgid "Error creating path"
msgstr "Fel vid skapande av sökväg"

#: ../src/filebrowser.c:729
msgid "Path exists already"
msgstr "Sökvägen finns redan"

#: ../src/filebrowser.c:786
msgid "File name"
msgstr "Filnamn"

#: ../src/filebrowser.c:788
msgid "Directory name"
msgstr "Katalogssnamn"

#: ../src/filebrowser.c:832
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to\n"
"delete \"%s\" ?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill\n"
"ta bort \"%s\" ?"

#: ../src/filebrowser.c:833
msgid "delete file?"
msgstr "Ta bort filen?"

#: ../src/filebrowser.c:893
msgid "New file"
msgstr "Välj fil"

#: ../src/filebrowser.c:896
msgid "New directory"
msgstr "Ny katalog"

#: ../src/filebrowser.c:899
msgid "Delete file"
msgstr "Ta bort fil"

#: ../src/filebrowser.c:902
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: ../src/filebrowser.c:905
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: ../src/filebrowser.c:1062
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"

#: ../src/gtk_easy.c:874
msgid "Select file"
msgstr "Välj fil"

#: ../src/gtk_easy.c:886
msgid "Select files"
msgstr "Välj filer"

#: ../src/gui.c:221
msgid "QuickStart..."
msgstr "Snabbstart"

#: ../src/gui.c:222
msgid "Body..."
msgstr "Body..."

#: ../src/gui.c:223
msgid "Bold"
msgstr "Fet"

#: ../src/gui.c:224
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"

#: ../src/gui.c:225 ../src/html.c:754
msgid "Paragraph"
msgstr "Paragraf"

#: ../src/gui.c:226
msgid "Break"
msgstr "Brytning"

#: ../src/gui.c:227
msgid "Break and clear"
msgstr "Bryt och rensa"

#: ../src/gui.c:228
msgid "Non-breaking space"
msgstr "Radbrytningfritt mellanslag"

#: ../src/gui.c:230
msgid "Anchor..."
msgstr "Ankare"

#: ../src/gui.c:231
msgid "Rule..."
msgstr "Regler..."

#: ../src/gui.c:232
msgid "Center"
msgstr "Centrera"

#: ../src/gui.c:233
msgid "Right Justify"
msgstr "Högerjustera"

#: ../src/gui.c:234
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: ../src/gui.c:235
msgid "E-Mail..."
msgstr "E-Post"

#: ../src/gui.c:236
msgid "Font..."
msgstr "Typsnitt"

#: ../src/gui.c:237
msgid "Base Font Size..."
msgstr "Grundtypsnittsstorlek"

#: ../src/gui.c:239
msgid "Font Size +1"
msgstr "Typsnittsstorlek +1"

#: ../src/gui.c:240
msgid "Font Size -1"
msgstr "Typsnittsstorlek +1"

#: ../src/gui.c:241
msgid "Preformatted Text"
msgstr "Förformatterad text"

#: ../src/gui.c:242
msgid "Subscript"
msgstr "Nedsänkt"

#: ../src/gui.c:243
msgid "Superscript"
msgstr "Upphöjt"

#: ../src/gui.c:244
msgid "Strong"
msgstr "Förstärkt (strong)"

#: ../src/gui.c:245
msgid "Emphasis"
msgstr "Betonande"

#: ../src/gui.c:247 ../src/html.c:763
msgid "Heading 1"
msgstr "Rubrik 1"

#: ../src/gui.c:248 ../src/html.c:766
msgid "Heading 2"
msgstr "Rubrik 2"

#: ../src/gui.c:249 ../src/html.c:769
msgid "Heading 3"
msgstr "Rubrik 3"

#: ../src/gui.c:250 ../src/html.c:772
msgid "Heading 4"
msgstr "Rubrik 4"

#: ../src/gui.c:251 ../src/html.c:775
msgid "Heading 5"
msgstr "Rubrik 5"

#: ../src/gui.c:252 ../src/html.c:778
msgid "Heading 6"
msgstr "Rubrik 6"

#: ../src/gui.c:253
msgid "Table Wizard..."
msgstr "Tabell guide..."

#: ../src/gui.c:255
msgid "Table..."
msgstr "Tabell..."

#: ../src/gui.c:256
msgid "Table Row..."
msgstr "Tabellrad..."

#: ../src/gui.c:257
msgid "Table Header..."
msgstr "Tabellhuvud..."

#: ../src/gui.c:258
msgid "Table Data..."
msgstr "Tabelldata..."

#: ../src/gui.c:260 ../src/html_table.c:82
msgid "Table"
msgstr "Tabell"

#: ../src/gui.c:261 ../src/html_table.c:215
msgid "Table Row"
msgstr "Tabellrad"

#: ../src/gui.c:262 ../src/html_table.c:326
msgid "Table Header"
msgstr "Tabellhuvud"

#: ../src/gui.c:263 ../src/html_table.c:324
msgid "Table Data"
msgstr "Tabelldata"

#: ../src/gui.c:264
msgid "Table Caption"
msgstr "Tabell rubrik"

#: ../src/gui.c:265
msgid "Frame Wizard..."
msgstr "Ram guide..."

#: ../src/gui.c:267
msgid "Frameset..."
msgstr "Ramar..."

#: ../src/gui.c:268
msgid "Frame..."
msgstr "Ram..."

#: ../src/gui.c:270 ../src/html.c:1634
msgid "Frameset"
msgstr "Ramuppsättning (frameset)"

#: ../src/gui.c:271 ../src/html.c:1719 ../src/html_table.c:159
msgid "Frame"
msgstr "Ram"

#: ../src/gui.c:272
msgid "Noframes"
msgstr "Inga ramar"

#: ../src/gui.c:273 ../src/html.c:568 ../src/html_form.c:171
msgid "Target"
msgstr "Mål (target)"

#: ../src/gui.c:274
msgid "Form..."
msgstr "Formulär..."

#: ../src/gui.c:275
msgid "Input button..."
msgstr "Inputknapp..."

#: ../src/gui.c:276
msgid "Text..."
msgstr "Textfält..."

#: ../src/gui.c:277
msgid "Hidden..."
msgstr "Dåld"

#: ../src/gui.c:278
msgid "Textarea..."
msgstr "Flerradigt textfält..."

#: ../src/gui.c:279
msgid "Radio Button..."
msgstr "Radioknapp..."

#: ../src/gui.c:280
msgid "Check Box..."
msgstr "Kryssruta..."

#: ../src/gui.c:281
msgid "Select..."
msgstr "Välj..."

#: ../src/gui.c:282
msgid "Option..."
msgstr "Inställning listenhet..."

#: ../src/gui.c:283
msgid "Option group..."
msgstr "Gruppering för formulärlistenheter..."

#: ../src/gui.c:284
msgid "Quick List..."
msgstr "Snabblista..."

#: ../src/gui.c:285
msgid "Unordered List"
msgstr "Oordnad Lista"

#: ../src/gui.c:286
msgid "Ordered List"
msgstr "Ordnad Lista"

#: ../src/gui.c:287
msgid "List Item"
msgstr "Listenhet"

#: ../src/gui.c:288
msgid "Definition List"
msgstr "Definitionslista"

#: ../src/gui.c:289
msgid "Definition Term"
msgstr "Definitionsterm"

#: ../src/gui.c:290 ../src/gui.c:299
msgid "Definition"
msgstr "Definition"

#: ../src/gui.c:291
msgid "Create stylesheet..."
msgstr "Skapa stylesheet..."

#: ../src/gui.c:292
msgid "Span..."
msgstr "Span..."

#: ../src/gui.c:293
msgid "Div..."
msgstr "Div..."

#: ../src/gui.c:294 ../src/html.c:584 ../src/html.c:803 ../src/html.c:1091
#: ../src/html.c:1165 ../src/html.c:1566 ../src/html2.c:916 ../src/html2.c:954
#: ../src/html_table.c:101 ../src/html_table.c:254 ../src/html_table.c:362
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: ../src/gui.c:295
msgid "Link to stylesheet..."
msgstr "Länk till stylesheet.."

#: ../src/gui.c:296
msgid "Insert image..."
msgstr "Sätt in en bild..."

#: ../src/gui.c:297
msgid "Insert thumbnail..."
msgstr "Sätt in en tumnagel..."

#: ../src/gui.c:298
msgid "Multi thumbnail..."
msgstr "Flera tumnaglar..."

#: ../src/gui.c:300
msgid "Code"
msgstr "Kod"

#: ../src/gui.c:301
msgid "Sample"
msgstr "Exempel"

#: ../src/gui.c:302
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"

#: ../src/gui.c:303
msgid "Variable"
msgstr "Variabel"

#: ../src/gui.c:304
msgid "Citation"
msgstr "Citat"

#: ../src/gui.c:305
msgid "Abbreviation"
msgstr "Förkortning"

#: ../src/gui.c:306
msgid "Acronym"
msgstr "Akronym"

#: ../src/gui.c:339
msgid "Remove from quickbar"
msgstr "Ta bort från snabblisten"

#: ../src/gui.c:369
msgid "Add to quickbar"
msgstr "Lägg till i snabblisten"

#: ../src/gui.c:458
msgid " Quick bar "
msgstr " Snabblist "

#: ../src/gui.c:462
msgid "Heading"
msgstr "Rubriker"

#: ../src/gui.c:464
msgid " Standard bar "
msgstr " Standardverktyg"

#: ../src/gui.c:468
msgid "Context formatting"
msgstr "Kontextformattering"

#: ../src/gui.c:470
msgid " Fonts "
msgstr " Typsnitt "

#: ../src/gui.c:474
msgid " Tables "
msgstr " Tabeller "

#: ../src/gui.c:478
msgid " Frames "
msgstr " Ramar "

#: ../src/gui.c:482
msgid " Forms "
msgstr " Formulär "

#: ../src/gui.c:486
msgid " List "
msgstr " Listor "

#: ../src/gui.c:490
msgid " CSS "
msgstr " CSS "

#: ../src/gui.c:502
msgid "New"
msgstr "Nytt Dokument"

#: ../src/gui.c:504
msgid "Open..."
msgstr "Öppna Dokument..."

#: ../src/gui.c:507
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: ../src/gui.c:509
msgid "Save As..."
msgstr "Spara Som..."

#: ../src/gui.c:511
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: ../src/gui.c:514
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: ../src/gui.c:516
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ur"

#: ../src/gui.c:518
msgid "Paste"
msgstr "Klistra In"

#: ../src/gui.c:520
msgid "Search..."
msgstr "Sök..."

#: ../src/gui.c:522
msgid "Search and Replace..."
msgstr "Sök och Ersätt..."

#: ../src/gui.c:525 ../src/preferences.c:1684
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: ../src/gui.c:527
msgid "Redo"
msgstr "Gör Om"

#: ../src/gui.c:530
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."

#: ../src/gui.c:536
msgid "Spellcheck..."
msgstr "Stavningskontroll..."

#: ../src/gui.c:541
msgid "View in browser"
msgstr "Visa i webläsare"

#: ../src/gui.c:551
msgid "/Edit/Undo"
msgstr "/Edit/Ångra"

#: ../src/gui.c:552 ../src/menu.c:96
msgid "/Edit/Undo all"
msgstr "/Edit/Ångra allt"

#: ../src/gui.c:553
msgid "/Edit/Redo"
msgstr "/Edit/Gör om"

#: ../src/gui.c:554 ../src/menu.c:97
msgid "/Edit/Redo all"
msgstr "/Edit/Gör om allt"

#: ../src/gui.c:560
msgid "/Document/Wrap"
msgstr "/Dokument/Radbrytning"

#: ../src/gui.c:561
msgid "/Document/Line numbers"
msgstr "/Dokument/Radnummer"

#: ../src/gui.c:737
msgid " line  1 "
msgstr " rad  1 "

#: ../src/gui.c:787
msgid "Bluefish tip:"
msgstr "Bluefish: tips:"

#: ../src/gui.c:787
msgid ""
"This message is shown since you do not have any items in the Quickbar.\n"
"\n"
"If you right-click a button in the HTML toolbars you can add buttons to the "
"Quickbar."
msgstr ""
"Det här meddelandet visas då du inte har någonting i din Snabblist.\n"
"\n"
"Om du högerklickar på en knapp i någon av verktygslisterna så kan du lägga till den i din Snabblist"

#: ../src/gui.c:883
msgid "Goto line"
msgstr "Gå till rad"

#: ../src/gui.c:891
msgid "Line number: "
msgstr "Rad nummer: "

#: ../src/gui.c:894
msgid "From selection"
msgstr "Från urval"

#: ../src/gui.c:902
msgid "Keep dialog"
msgstr "Behåll dialogrutan"

#: ../src/gui.c:964
msgid "starting bluefish"
msgstr "startar bluefish"

#: ../src/html.c:353
msgid "Insert Time"
msgstr "Sätt in Tid"

#: ../src/html.c:361
#, c-format
msgid " Time (%i:%i:%i)"
msgstr " Tid (%i:%i:%i)"

#: ../src/html.c:366
msgid " Day of the week (Sunday)"
msgstr " Veckodag (Söndag)"

#: ../src/html.c:369
msgid " Day of the week (Monday)"
msgstr " Veckodag (Måndag)"

#: ../src/html.c:372
msgid " Day of the week (Tuesday)"
msgstr " Veckodag (Tisdag)"

#: ../src/html.c:375
msgid " Day of the week (Wednesday)"
msgstr " Veckodag (Onsdag)"

#: ../src/html.c:378
msgid " Day of the week (Thursday)"
msgstr " Veckodag (Torsdag)"

#: ../src/html.c:381
msgid " Day of the week (Friday)"
msgstr " Veckodag (Fredag)"

#: ../src/html.c:384
msgid " Day of the week (Saturday)"
msgstr " Veckodag (Lördag)"

#: ../src/html.c:387
msgid "You appear to have a non existant day!\n"
msgstr "Den angivna dagen existerar inte!\n"

#: ../src/html.c:395
#, c-format
msgid " Date (%i/%i/%i)"
msgstr " Datum (%i/%i/%i)"

#: ../src/html.c:398
#, c-format
msgid " Unix Time (%i)"
msgstr " Unix Tid (%i)"

#: ../src/html.c:401
#, c-format
msgid " Unix Date String (%s"
msgstr " Unix Datumsträng (%s"

#: ../src/html.c:541
msgid "Quick Anchor"
msgstr "Snabblänk"

#: ../src/html.c:548 ../src/html.c:1161
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: ../src/html.c:564
msgid "HREF"
msgstr "HREF"

#: ../src/html.c:572 ../src/html.c:810 ../src/html.c:1306 ../src/html.c:1731
#: ../src/html_form.c:220 ../src/html_form.c:282 ../src/html_form.c:349
#: ../src/html_form.c:411 ../src/html_form.c:467 ../src/html_form.c:530
#: ../src/html_form.c:589 ../src/image.c:258 ../src/preferences.c:1463
#: ../src/wizards.c:206
msgid "Name"
msgstr "Name"

#: ../src/html.c:576
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../src/html.c:580 ../src/html.c:799 ../src/html.c:1172
#: ../src/html_table.c:96 ../src/html_table.c:243 ../src/html_table.c:357
msgid "Class"
msgstr "Class"

#: ../src/html.c:595 ../src/html.c:818 ../src/html.c:954 ../src/html.c:1330
#: ../src/html.c:1443 ../src/html.c:1666 ../src/html.c:1768 ../src/html.c:1943
#: ../src/html_form.c:175 ../src/html_form.c:232 ../src/html_form.c:301
#: ../src/html_form.c:365 ../src/html_form.c:419 ../src/html_form.c:480
#: ../src/html_form.c:543 ../src/html_form.c:602 ../src/html_table.c:106
#: ../src/html_table.c:259 ../src/html_table.c:367 ../src/image.c:266
msgid "Custom"
msgstr "Extra"

#: ../src/html.c:599 ../src/html.c:1183
msgid "Events"
msgstr "Händelser"

#: ../src/html.c:604
msgid "OnClick"
msgstr "OnClick"

#: ../src/html.c:608
msgid "OnDblClick"
msgstr "OnDblClick"

#: ../src/html.c:612
msgid "OnMouseOver"
msgstr "OnMouseOver"

#: ../src/html.c:616
msgid "OnMouseDown"
msgstr "OnMouseDown"

#: ../src/html.c:620
msgid "OnMouseMove"
msgstr "OnMouseMove"

#: ../src/html.c:624
msgid "OnMouseOut"
msgstr "OnMouseOut"

#: ../src/html.c:628
msgid "OnMouseUp"
msgstr "OnMouseUp"

#: ../src/html.c:632
msgid "OnKeyDown"
msgstr "OnKeyDown"

#: ../src/html.c:636
msgid "OnKeyPress"
msgstr "OnKeyPress"

#: ../src/html.c:640
msgid "OnKeyUp"
msgstr "OnKeyUp"

#: ../src/html.c:757
msgid "Div"
msgstr "Div"

#: ../src/html.c:760
msgid "Span"
msgstr "Span"

#: ../src/html.c:795 ../src/html.c:926 ../src/html.c:1829
#: ../src/html_table.c:114 ../src/html_table.c:225 ../src/html_table.c:339
#: ../src/image.c:278
msgid "Align"
msgstr "Horisontell Justering"

#: ../src/html.c:814 ../src/html.c:1176
msgid "Id"
msgstr "Id"

#: ../src/html.c:916
msgid "Horizontal Rule"
msgstr "Horisontell Linje"

#: ../src/html.c:933 ../src/html.c:1426 ../src/html_form.c:294
#: ../src/html_form.c:594 ../src/wizards.c:212
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: ../src/html.c:940 ../src/html.c:1817 ../src/html_table.c:386
#: ../src/image.c:242 ../src/image.c:454 ../src/image.c:462
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: ../src/html.c:944
msgid "Is percent?"
msgstr "Är procent?"

#: ../src/html.c:950
msgid "No shading"
msgstr "Ingen skuggning"

#: ../src/html.c:1021
msgid "Quick Start"
msgstr "Snabbstart"

#: ../src/html.c:1041
msgid "Doctype"
msgstr "Dokumenttyp"

#: ../src/html.c:1046
msgid "Header tags"
msgstr "Rubriker"

#: ../src/html.c:1077 ../src/wizards.c:180
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: ../src/html.c:1154
msgid "Body"
msgstr "Body"

#: ../src/html.c:1186
msgid "OnLoad"
msgstr "OnLoad"

#: ../src/html.c:1190
msgid "OnUnLoad"
msgstr "OnUnLoad"

#: ../src/html.c:1195
msgid "Deprecated options"
msgstr "Föråldrade typer"

#: ../src/html.c:1201
msgid "Background Image"
msgstr "Bakgrundsbild"

#: ../src/html.c:1208 ../src/html_table.c:133 ../src/html_table.c:248
#: ../src/html_table.c:398
msgid "Background Color"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: ../src/html.c:1214
msgid "Text Color"
msgstr "Textfärg"

#: ../src/html.c:1220
msgid "Link Color"
msgstr "Färg på Länk"

#: ../src/html.c:1226
msgid "Visited Link Color"
msgstr "Färg på besökt länk"

#: ../src/html.c:1232
msgid "Active Link Color"
msgstr "Färg på aktiv länk"

#: ../src/html.c:1246
msgid "Custom values"
msgstr "Extra värden"

#: ../src/html.c:1292
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#: ../src/html.c:1317
msgid "HTTP-EQUIV"
msgstr "HTTP-EQUIV"

#: ../src/html.c:1322
msgid "Content"
msgstr "Innehåll"

#: ../src/html.c:1326
msgid "Scheme"
msgstr "Schema"

#: ../src/html.c:1408 ../src/preferences.c:1629
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: ../src/html.c:1411
msgid "Base Font"
msgstr "Standardtypsnitt"

#: ../src/html.c:1434
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: ../src/html.c:1439
msgid "Face"
msgstr "Typsnittsfamilj"

#: ../src/html.c:1495
msgid "Email"
msgstr "E-post"

#: ../src/html.c:1501
msgid "Email address:"
msgstr "E-post adress:"

#: ../src/html.c:1505
msgid "UrlEncoded subject:"
msgstr "UrlKodat ämne:"

#: ../src/html.c:1509
msgid "UrlEncoded body:"
msgstr "UrlAvkodat innehåll:"

#: ../src/html.c:1554
msgid "Quick List"
msgstr "Snabblist"

#: ../src/html.c:1559 ../src/html.c:1644 ../src/html_form.c:225
msgid "Rows"
msgstr "Rader"

#: ../src/html.c:1562
msgid "Ordered"
msgstr "Ordnad"

#: ../src/html.c:1564
msgid "Unordered"
msgstr "Oordnad"

#: ../src/html.c:1640 ../src/html_form.c:229
msgid "Cols"
msgstr "Kolumner"

#: ../src/html.c:1649
msgid "Add <frame> elements"
msgstr "Lägg till <ram> element"

#: ../src/html.c:1727 ../src/html.c:1813 ../src/html.c:1901
#: ../src/wizards.c:208
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: ../src/html.c:1735
msgid " Margin Width "
msgstr " Marginalbredd "

#: ../src/html.c:1739
msgid " Margin Height "
msgstr " Marginalhöjd "

#: ../src/html.c:1747
msgid "Scrolling "
msgstr "Skrollning "

#: ../src/html.c:1751
msgid "Frameborder"
msgstr "Rambredd"

#: ../src/html.c:1756
msgid "No Resize"
msgstr "Ingen storleksförändring"

#: ../src/html.c:1807
msgid "Embed"
msgstr "Embed"

#: ../src/html.c:1821 ../src/html_table.c:393 ../src/image.c:249
#: ../src/image.c:458 ../src/image.c:483
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

#: ../src/html.c:1825 ../src/html_table.c:145 ../src/image.c:282
msgid "Border"
msgstr "Ram"

#: ../src/html.c:1890
msgid "Script"
msgstr "Skript"

#: ../src/html.c:1893
msgid "Link"
msgstr "Länk"

#: ../src/html.c:1928
msgid "Rel"
msgstr "Rel"

#: ../src/html.c:1939 ../src/html_form.c:361
msgid "Type"
msgstr "Type"

#: ../src/html2.c:586
msgid "Cascading StyleSheet dialog"
msgstr "Stilmalls dialog"

#: ../src/html2.c:604
msgid "selector"
msgstr "väljare"

#: ../src/html2.c:623
msgid "property"
msgstr "egenskaper"

#: ../src/html2.c:625
msgid "value"
msgstr "värde"

#: ../src/html2.c:643
msgid "Selector"
msgstr "Välj"

#: ../src/html2.c:643 ../src/html2.c:646
msgid "Property"
msgstr "Egenskaper"

#: ../src/html2.c:643 ../src/html2.c:646 ../src/html_form.c:286
#: ../src/html_form.c:353 ../src/html_form.c:415 ../src/html_form.c:471
#: ../src/html_form.c:534 ../src/html_form.c:644
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: ../src/html2.c:661 ../src/stringlist.c:365
msgid " Add "
msgstr " Lägg till "

#: ../src/html2.c:664 ../src/stringlist.c:367
msgid " Update "
msgstr " Uppdatera "

#: ../src/html2.c:667 ../src/stringlist.c:369
msgid " Delete "
msgstr " Ta bort "

#: ../src/html2.c:1138
msgid "Bluefish: Select color"
msgstr "Bluefish: Färgväljare"

#: ../src/html2.c:1158
msgid "websafe"
msgstr "websäker"

#: ../src/html_form.c:129
msgid "Form"
msgstr "Formulär"

#: ../src/html_form.c:147
msgid "Action"
msgstr "Händelse"

#: ../src/html_form.c:155
msgid "Method"
msgstr "Metod"

#: ../src/html_form.c:164
msgid "Enctype"
msgstr "Avodningstyp (Enctype)"

#: ../src/html_form.c:214
msgid "Text area"
msgstr "Flerradigt textfält"

#: ../src/html_form.c:276
msgid "Text"
msgstr "Textfält"

#: ../src/html_form.c:298
msgid "Max Length"
msgstr "Maximal längd"

#: ../src/html_form.c:343
msgid "Button"
msgstr "Knapp"

#: ../src/html_form.c:406
msgid "Hidden"
msgstr "Gömd"

#: ../src/html_form.c:462
msgid "Radio Button"
msgstr "Radioknapp"

#: ../src/html_form.c:476 ../src/html_form.c:539
msgid "Checked"
msgstr "Vald"

#: ../src/html_form.c:524
msgid "Check Box"
msgstr "Kryssruta"

#: ../src/html_form.c:583
msgid "Select"
msgstr "Välj"

#: ../src/html_form.c:598
msgid "Multiple selections"
msgstr "Multipla val"

#: ../src/html_form.c:638
msgid "Option"
msgstr "Listenhet"

#: ../src/html_form.c:648 ../src/html_form.c:692 ../src/preferences.c:1290
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

#: ../src/html_form.c:653
msgid "Selected"
msgstr "Vald"

#: ../src/html_form.c:687
msgid "Option group"
msgstr "gruppering för listenheter (optgroup)"

#: ../src/html_table.c:88
msgid "Cell Padding"
msgstr "Kolumners inre mellanrum"

#: ../src/html_table.c:92
msgid "Cell Spacing"
msgstr "Mellanrum på kolumner"

#: ../src/html_table.c:128
msgid "Vertical Align"
msgstr "Vertikal justering"

#: ../src/html_table.c:139
msgid " Width "
msgstr " Bredd "

#: ../src/html_table.c:170
msgid "Rules"
msgstr "Regler"

#: ../src/html_table.c:239 ../src/html_table.c:353
msgid "VAlign"
msgstr "Vertikal Justering"

#: ../src/html_table.c:371
msgid "Col Span"
msgstr "Spännvidd för kolumn"

#: ../src/html_table.c:375
msgid "Row Span"
msgstr "Spännvidd för rad"

#: ../src/html_table.c:380
msgid "No Wrap"
msgstr "Ingen radbrytning"

#: ../src/image.c:205
msgid "Insert image"
msgstr "Sätt in bild"

#: ../src/image.c:207
msgid "Insert thumbnail"
msgstr "Sätt in tumnagel"

#: ../src/image.c:214
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: ../src/image.c:234
msgid "Image location"
msgstr "Sökväg för bild"

#: ../src/image.c:254
msgid "Usemap"
msgstr "Usemap"

#: ../src/image.c:262
msgid "Alternate text"
msgstr "Alternativ text"

#: ../src/image.c:270
msgid "Hspace"
msgstr "Horisontellt avstånd"

#: ../src/image.c:274
msgid "Vspace"
msgstr "Vertikalt avstånd"

#: ../src/image.c:340
msgid "Select files for thumbnail creation"
msgstr "Välj filer för skapande av tumnaglar"

#: ../src/image.c:450
msgid "Scaling (%)"
msgstr "Omskalning (%)"

#: ../src/image.c:473
msgid "Multi thumbnail"
msgstr "Flera tumnaglar"

#: ../src/image.c:478
msgid "By scaling"
msgstr "Efter omskalning"

#: ../src/image.c:479
msgid "By width, keep aspect ratio"
msgstr "Efter bredd. Behåll måttförhållanden"

#: ../src/image.c:480
msgid "By height, keep aspect ratio"
msgstr "Efter bredd. Behåll måttförhållanden"

#: ../src/image.c:481
msgid "By width and height, ignore aspect ratio"
msgstr "Efter bredd och höjd. Ingorera måttförhållanden"

#: ../src/menu.c:56
msgid "/_File"
msgstr "/_Fil"

#: ../src/menu.c:57
msgid "/File/tearoff1"
msgstr "/Fil/tearoff1"

#: ../src/menu.c:58
msgid "/File/_New"
msgstr "/Fil/_Nytt dokument"

#: ../src/menu.c:59
msgid "/File/_Open..."
msgstr "/Fil/_Öppna dokument.."

#: ../src/menu.c:60
msgid "/File/Open advanced..."
msgstr "/Fil/Öppna avancerat..."

#: ../src/menu.c:61
msgid "/File/Open r_ecent"
msgstr "/Fil/Öppna s_enaste dokument"

#: ../src/menu.c:62
msgid "/File/Open recent/tearoff1"
msgstr "/Fil/Öppna senaste/tearoff1"

#: ../src/menu.c:63
msgid "/File/_Revert to saved"
msgstr "/Fil/_Återgå till senast sparade"

#: ../src/menu.c:64
msgid "/File/_Insert..."
msgstr "/Fil/_Infoga dokument"

#: ../src/menu.c:65
msgid "/File/sep2"
msgstr "/Fil/sep2"

#: ../src/menu.c:66
msgid "/File/_Save"
msgstr "/Fil/_Spara"

#: ../src/menu.c:67
msgid "/File/Save _as..."
msgstr "/Fil/Spara _som..."

#: ../src/menu.c:68
msgid "/File/_Move to..."
msgstr "/Fil/_Flytta till..."

#: ../src/menu.c:69
msgid "/File/Sa_ve all"
msgstr "/Fil/S_para alla"

#: ../src/menu.c:70
msgid "/File/sep3"
msgstr "/File/sep3"

#: ../src/menu.c:71
msgid "/File/_Close"
msgstr "/Fil/S_täng"

#: ../src/menu.c:72
msgid "/File/Close all"
msgstr "/Fil/Stäng alla"

#: ../src/menu.c:73
msgid "/File/sep5"
msgstr "/Fil/sep5"

#: ../src/menu.c:74
msgid "/File/_Quit"
msgstr "/Fil/A_vsluta"

#: ../src/menu.c:75
msgid "/_Edit"
msgstr "/Re_digera"

#: ../src/menu.c:76
msgid "/Edit/Tearoff1"
msgstr "/Redigera/Tearoff1"

#: ../src/menu.c:77
msgid "/Edit/Cu_t"
msgstr "/Redigera/_Radera"

#: ../src/menu.c:78
msgid "/Edit/_Copy"
msgstr "/Redigera/_Kopiera"

#: ../src/menu.c:79
msgid "/Edit/_Paste"
msgstr "/Redigera/K_listra in"

#: ../src/menu.c:80
msgid "/Edit/Select _all"
msgstr "/Redigera/Markera _allt"

#: ../src/menu.c:81
msgid "/Edit/sep3"
msgstr "/Redigera/sep3"

#: ../src/menu.c:82
msgid "/Edit/_Find..."
msgstr "/Redigera/_Sök..."

#: ../src/menu.c:83
msgid "/Edit/Ne_w find..."
msgstr "/Redigera/N_y sök..."

#: ../src/menu.c:84
msgid "/Edit/Find agai_n"
msgstr "/Redigera/Sök ige_n"

#: ../src/menu.c:85
msgid "/Edit/R_eplace..."
msgstr "/Redigera/E_rsätt..."

#: ../src/menu.c:86
msgid "/Edit/New re_place..."
msgstr "/Redigera/Ny _ersätt..."

#: ../src/menu.c:87
msgid "/Edit/Replace a_gain"
msgstr "/Redigera/Ersätt _igen"

#: ../src/menu.c:88
msgid "/Edit/Replace _special"
msgstr "/Redigera/Ersätt s_pecial"

#: ../src/menu.c:89
msgid "/Edit/Replace special/Tearoff1"
msgstr "/Redigera/Ersätt special/Tearoff1"

#: ../src/menu.c:90
msgid "/Edit/Replace special/_ascii to HTML entities"
msgstr "/Redigera/Ersätt special/_ascii till HTML entiteter"

#: ../src/menu.c:91
msgid "/Edit/Replace special/_iso8859 to HTML entities"
msgstr "/Redigera/Ersätt special/_iso8859 till HTML entiteter"

#: ../src/menu.c:92
msgid "/Edit/Replace special/_both types to HTML entities"
msgstr "/Redigera/Ersätt special/_båda typerna till HTML entiteter"

#: ../src/menu.c:93
msgid "/Edit/sep4"
msgstr "/Redigera/sep4"

#: ../src/menu.c:94
msgid "/Edit/_Undo"
msgstr "/Redigera/_Ångra"

#: ../src/menu.c:95
msgid "/Edit/_Redo"
msgstr "/Redigera/_Gör om"

#: ../src/menu.c:98
msgid "/Edit/sep5"
msgstr "/Redigera/sep5"

#: ../src/menu.c:99
msgid "/Edit/_Goto line"
msgstr "/Redigera/_Gå till rad"

#: ../src/menu.c:100
msgid "/Edit/G_oto selection"
msgstr "/Redigera/Gå till ra_d"

#: ../src/menu.c:101
msgid "/_Tags"
msgstr "/_Taggar"

#: ../src/menu.c:102
msgid "/Tags/Tearoff1"
msgstr "/Taggar/Tearoff1"

#: ../src/menu.c:104
msgid "/Tags/_Headings"
msgstr "/Taggar/_Rubriker"

#: ../src/menu.c:105
msgid "/Tags/Headings/Tearoff1"
msgstr "/Taggar/Rubriker/Tearoff1"

#: ../src/menu.c:106
msgid "/Tags/Headings/H_1"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_1"

#: ../src/menu.c:107
msgid "/Tags/Headings/H_2"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_2"

#: ../src/menu.c:108
msgid "/Tags/Headings/H_3"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_3"

#: ../src/menu.c:109
msgid "/Tags/Headings/H_4"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_4"

#: ../src/menu.c:110
msgid "/Tags/Headings/H_5"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_5"

#: ../src/menu.c:111
msgid "/Tags/Headings/H_6"
msgstr "/Taggar/Rubriker/H_6"

#: ../src/menu.c:112
msgid "/Tags/_Special"
msgstr "/Taggar/_Special"

#: ../src/menu.c:113
msgid "/Tags/Special/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/tearoff1"

#: ../src/menu.c:114
msgid "/Tags/Special/_Accent"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade"

#: ../src/menu.c:115
msgid "/Tags/Special/Accent/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/tearoff1"

#: ../src/menu.c:116
msgid "/Tags/Special/Accent/_Uppercase"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler"

#: ../src/menu.c:117
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/_A-I"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/_A-I"

#: ../src/menu.c:118
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/tearoff1"

#: ../src/menu.c:119
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A grave "

#: ../src/menu.c:120
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A acute "

#: ../src/menu.c:121
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A circumflex "

#: ../src/menu.c:122
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A tilde "

#: ../src/menu.c:123
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/AE ligature "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/AE ligature "

#: ../src/menu.c:124
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A diaerisis "

#: ../src/menu.c:125
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A ring "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A ring "

#: ../src/menu.c:126
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/C cedilla "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/C cedilla "

#: ../src/menu.c:127
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E grave"

#: ../src/menu.c:128
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E diaerisis "

#: ../src/menu.c:129
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E circumflex "

#: ../src/menu.c:130
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E diaresis "

#: ../src/menu.c:131
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I grave "

#: ../src/menu.c:132
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I acute"

#: ../src/menu.c:133
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I circumflex"

#: ../src/menu.c:134
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I diaerisis "

#: ../src/menu.c:135
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/_J-Z"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/_J-Z"

#: ../src/menu.c:136
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/tearoff1"

#: ../src/menu.c:137
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/N tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/N tilde "

#: ../src/menu.c:138
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O grave "

#: ../src/menu.c:139
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O acute "

#: ../src/menu.c:140
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O circumflex "

#: ../src/menu.c:141
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/OE ligature"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/OE ligature"

#: ../src/menu.c:142
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O tilde "

#: ../src/menu.c:143
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O diaeresis \""

#: ../src/menu.c:144
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O slash "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O slash "

#: ../src/menu.c:145
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U grave "

#: ../src/menu.c:146
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U acute "

#: ../src/menu.c:147
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U circumflex "

#: ../src/menu.c:148
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U diaerisis "

#: ../src/menu.c:150
msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/Y acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/Y acute "

#: ../src/menu.c:152
msgid "/Tags/Special/Accent/_Lowercase"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/_Gemener"

#: ../src/menu.c:153
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/_A-I"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/_A-I"

#: ../src/menu.c:154
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/tearoff1"

#: ../src/menu.c:156
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a grave "

#: ../src/menu.c:158
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a acute"

#: ../src/menu.c:160
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a circumflex "

#: ../src/menu.c:162
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a tilde "

#: ../src/menu.c:164
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a ring "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a diaerisis "

#: ../src/menu.c:166
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/ae ligature "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/ae ligature "

#: ../src/menu.c:168
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a diaerisis "

#: ../src/menu.c:170
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/c cedilla "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/c cedilla "

#: ../src/menu.c:172
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e grave "

#: ../src/menu.c:174
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e acute "

#: ../src/menu.c:176
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e circumflex "

#: ../src/menu.c:178
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e diaerisis "

#: ../src/menu.c:180
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i grave "

#: ../src/menu.c:182
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i acute "

#: ../src/menu.c:184
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i circumflex "

#: ../src/menu.c:186
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i diaerisis "

#: ../src/menu.c:188
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/_J-Z"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/_J-Z"

#: ../src/menu.c:189
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/tearoff1"

#: ../src/menu.c:191
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/n tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/n tilde "

#: ../src/menu.c:193
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o grave "

#: ../src/menu.c:195
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o acute "

#: ../src/menu.c:196
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/oe ligature "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/oe ligature "

#: ../src/menu.c:197
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o circumflex "

#: ../src/menu.c:199
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o tilde "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o tilde "

#: ../src/menu.c:201
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o diaerisis "

#: ../src/menu.c:203
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o slash "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o slash "

#: ../src/menu.c:205
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u grave "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u grave "

#: ../src/menu.c:207
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u acute "

#: ../src/menu.c:209
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u circumflex "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u circumflex "

#: ../src/menu.c:211
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u diaerisis "

#: ../src/menu.c:213
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/y acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/y acute "

#: ../src/menu.c:215
msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/y diaeresis "
msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/y diaerisis "

#: ../src/menu.c:217
msgid "/Tags/Special/Accent/separator"
msgstr "/Taggar/Special/Accent/Separator"

#: ../src/menu.c:218
msgid "/Tags/Special/Accent/U_mlaut "
msgstr "/Taggar/Special/Accent/U_mlaut "

#: ../src/menu.c:219
msgid "/Tags/Special/Accent/_Acute "
msgstr "/Taggar/Special/Accent/_Acute "

#: ../src/menu.c:220
msgid "/Tags/Special/Accent/_Cedilla "
msgstr "/Tags/Special/Accent/_Cedilla "

#: ../src/menu.c:221
msgid "/Tags/Special/_Currency"
msgstr "/Taggar/Special/_Valuta"

#: ../src/menu.c:222
msgid "/Tags/Special/Currency/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/tearoff1"

#: ../src/menu.c:223
msgid "/Tags/Special/Currency/_Cent sign "
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Cent tecken "

#: ../src/menu.c:225
msgid "/Tags/Special/Currency/_Pound sterling "
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Pound sterling "

#: ../src/menu.c:227
msgid "/Tags/Special/Currency/C_urrency sign "
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/Va_lutatecken "

#: ../src/menu.c:229
msgid "/Tags/Special/Currency/_Yen sign "
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/Yentecken "

#: ../src/menu.c:230
msgid "/Tags/Special/Currency/_Euro "
msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Euro"

#: ../src/menu.c:231
msgid "/Tags/Special/_Math-Science"
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap"

#: ../src/menu.c:232
msgid "/Tags/Special/Math-Science/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/tearoff1"

#: ../src/menu.c:233
msgid "/Tags/Special/Math-Science/Logical _not sign "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Logical not sign "

#: ../src/menu.c:235
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Multiplication sign "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Multiplikationstecken "

#: ../src/menu.c:237
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Division sign "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/_Divisionstecken "

#: ../src/menu.c:239
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Plus-minus sign "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/_Plus-minus-tecken "

#: ../src/menu.c:241
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Less-than sign <"
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/ Mindre än tecken <"

#: ../src/menu.c:243
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Greater-than sign >"
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Större än tecken >"

#: ../src/menu.c:245
msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _1 "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Superskript _1 "

#: ../src/menu.c:247
msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _2 "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/ Superskript _2 "

#: ../src/menu.c:249
msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _3 "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Superskript _3 "

#: ../src/menu.c:251
msgid "/Tags/Special/Math-Science/One _quarter "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/En _fjärdedel "

#: ../src/menu.c:253
msgid "/Tags/Special/Math-Science/One _half "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/En halv "

#: ../src/menu.c:255
msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Three quarters "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Tre fjärdedelar "

#: ../src/menu.c:257
msgid "/Tags/Special/Math-Science/Deg_ree sign "
msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Gradtecken "

#: ../src/menu.c:259
msgid "/Tags/Special/_Non Latin"
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin"

#: ../src/menu.c:260
msgid "/Tags/Special/Non Latin/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/tearoff1"

#: ../src/menu.c:261
msgid "/Tags/Special/Non Latin/_ETH (Icelandic) "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/_ETH (Isländskt) "

#: ../src/menu.c:263
msgid "/Tags/Special/Non Latin/_THORN (Icelandic) "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/ _THORN (Isländskt) "

#: ../src/menu.c:265
msgid "/Tags/Special/Non Latin/et_h (Icelandic) "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/et_h (Isländskt) "

#: ../src/menu.c:267
msgid "/Tags/Special/Non Latin/th_orn "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/th_orn "

#: ../src/menu.c:268
msgid "/Tags/Special/Non Latin/Sharp _s "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/Sharps "

#: ../src/menu.c:269
msgid "/Tags/Special/Non Latin/_Micro sign "
msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/Microtecken "

#: ../src/menu.c:271
msgid "/Tags/Special/_Other"
msgstr "/Taggar/Special/_Övriga"

#: ../src/menu.c:272
msgid "/Tags/Special/Other/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/tearoff1"

#: ../src/menu.c:273
msgid "/Tags/Special/Other/_Non-breaking space"
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Radbrytningsfritt mellanslag"

#: ../src/menu.c:275
msgid "/Tags/Special/Other/_Section sign "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Paragraftecken "

#: ../src/menu.c:277
msgid "/Tags/Special/Other/_Copyright sign "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Copyrighttecken "

#: ../src/menu.c:279
msgid "/Tags/Special/Other/_Left angle quotes "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Left angle quotes "

#: ../src/menu.c:281
msgid "/Tags/Special/Other/_Right angle quotes "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Right angel quotes "

#: ../src/menu.c:283
msgid "/Tags/Special/Other/Registered _trademark "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Registrerat varumärke "

#: ../src/menu.c:285
msgid "/Tags/Special/Other/Inverted _exclamation "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Inverted _exclamination "

#: ../src/menu.c:287
msgid "/Tags/Special/Other/Inverted _question mark "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Inverterat frågetecken "

#: ../src/menu.c:289
msgid "/Tags/Special/Other/_Feminine ordinal "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Feminine ordinal "

#: ../src/menu.c:291
msgid "/Tags/Special/Other/_Masculine ordinal "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Masciline ordinal "

#: ../src/menu.c:293
msgid "/Tags/Special/Other/_Pilcrow (paragraph sign) "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Paragraftecken "

#: ../src/menu.c:295
msgid "/Tags/Special/Other/_Broken bar "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/pipe-tecken "

#: ../src/menu.c:296
msgid "/Tags/Special/Other/Soft _hypen -"
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Soft hypen - "

#: ../src/menu.c:297
msgid "/Tags/Special/Other/Spa_cing macron "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Spa_cing macron "

#: ../src/menu.c:299
msgid "/Tags/Special/Other/Middle _dot "
msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Mittenpunkt "

#: ../src/menu.c:301
msgid "/Tags/_Format by layout"
msgstr "/Taggar/_Formattera genom utseende"

#: ../src/menu.c:302
msgid "/Tags/Format by layout/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Formattera genom utseende/tearoff1"

#: ../src/menu.c:303
msgid "/Tags/Format by layout/_Bold"
msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Fet"

#: ../src/menu.c:304
msgid "/Tags/Format by layout/_Italic"
msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Kursiv"

#: ../src/menu.c:305
msgid "/Tags/Format by layout/_Underline"
msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Understrykning"

#: ../src/menu.c:306
msgid "/Tags/Format by layout/_Strikeout"
msgstr "/Taggar/Formatera genom utseende/_Överstrykning"

#: ../src/menu.c:307
msgid "/Tags/F_ormat by context"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang"

#: ../src/menu.c:308
msgid "/Tags/Format by context/tearoff1"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/tearoff1"

#: ../src/menu.c:309
msgid "/Tags/Format by context/_Strong"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Markerad"

#: ../src/menu.c:310
msgid "/Tags/Format by context/_Emphasis"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Förstärkt"

#: ../src/menu.c:311
msgid "/Tags/Format by context/_Define"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Definition"

#: ../src/menu.c:312
msgid "/Tags/Format by context/_Code"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Kod"

#: ../src/menu.c:313
msgid "/Tags/Format by context/Sa_mple"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/E_xempel"

#: ../src/menu.c:314
msgid "/Tags/Format by context/_Keyboard"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Tangentbord"

#: ../src/menu.c:315
msgid "/Tags/Format by context/_Variable"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Variabel"

#: ../src/menu.c:316
msgid "/Tags/Format by context/Ci_tation"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/_Citat"

#: ../src/menu.c:317
msgid "/Tags/Format by context/_Abbreviation"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/Förkortning"

#: ../src/menu.c:318
msgid "/Tags/Format by context/Ac_ronym"
msgstr "/Taggar/F_ormatera genom sammanhang/Akronym"

#: ../src/menu.c:319
msgid "/Tags/Format _general"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering"

#: ../src/menu.c:320
msgid "/Tags/Format general/tearoff1"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/tearoff1"

#: ../src/menu.c:321
msgid "/Tags/Format general/_Paragraph"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Paragraf"

#: ../src/menu.c:322
msgid "/Tags/Format general/_Break"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytning"

#: ../src/menu.c:323
msgid "/Tags/Format general/Break clear _all"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytning -rensa _helt"

#: ../src/menu.c:324
msgid "/Tags/Format general/_Non-Breaking Space"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/Radbrytningsfritt mellanslag"

#: ../src/menu.c:325 ../src/menu.c:328 ../src/menu.c:332
msgid "/Tags/Format general/<separator>"
msgstr "/Taggar/_Vanlig formattering/<separator>"

#: ../src/menu.c:326
msgid "/Tags/Format general/Font Si_ze +1"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Typsnitts_torlek +1"

#: ../src/menu.c:327
msgid "/Tags/Format general/Font _Size -1"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Typsnittst_orlek -1"

#: ../src/menu.c:329
msgid "/Tags/Format general/Preformatted _Text"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/Förformatterad _text"

#: ../src/menu.c:330
msgid "/Tags/Format general/Su_bscript"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/S_änkt"

#: ../src/menu.c:331
msgid "/Tags/Format general/Su_perscript"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Upphöjd"

#: ../src/menu.c:333
msgid "/Tags/Format general/_Center"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Centrera"

#: ../src/menu.c:334
msgid "/Tags/Format general/Align _right"
msgstr "/Taggar/Vanlig formattering/_Högerjustera"

#: ../src/menu.c:335
msgid "/Tags/_Table"
msgstr "/Taggar/_Tabell"

#: ../src/menu.c:336
msgid "/Tags/Table/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Tabell/tearoff1"

#: ../src/menu.c:337
msgid "/Tags/Table/_Table"
msgstr "/Taggar/Tabell/_Tabell"

#: ../src/menu.c:338
msgid "/Tags/Table/Table_row"
msgstr "/Taggar/Tabell/Tabell_rad"

#: ../src/menu.c:339
msgid "/Tags/Table/Table_header"
msgstr "/Taggar/Tabell/Tabell_huvud"

#: ../src/menu.c:340
msgid "/Tags/Table/Table_data"
msgstr "/Taggar/Tabell/Tabell_innehåll"

#: ../src/menu.c:341
msgid "/Tags/Table/Table_caption"
msgstr "/Taggar/Tabell/Tabellr_ubrik"

#: ../src/menu.c:342
msgid "/Tags/_List"
msgstr "/Taggar/_Lista"

#: ../src/menu.c:343
msgid "/Tags/List/tearoff1"
msgstr "/Taggar/Lista/tearoff1"

#: ../src/menu.c:344
msgid "/Tags/List/_Unordered list"
msgstr "/Taggar/Lista/Oo_rdnad lista"

#: ../src/menu.c:345
msgid "/Tags/List/_Ordered list"
msgstr "/Taggar/Lista/_Ordnad Lista"

#: ../src/menu.c:346
msgid "/Tags/List/List _item"
msgstr "/Taggar/Lista/List_enhet"

#: ../src/menu.c:347
msgid "/Tags/List/Definition _list"
msgstr "/Taggar/Lista/De_finitionslista"

#: ../src/menu.c:348
msgid "/Tags/List/Definition _term"
msgstr "/Taggar/Lista/Definitions_term"

#: ../src/menu.c:349
msgid "/Tags/List/_Definition"
msgstr "/Taggar/Lista/_Definition"

#: ../src/menu.c:350
msgid "/Tags/List/_Menu"
msgstr "/Taggar/Lista/_Meny"

#: ../src/menu.c:351
msgid "/Tags/_Insert Generator META-Tag"
msgstr "/Taggar/_Sätt in \"Generator META-Tag\""

#: ../src/menu.c:352
msgid "/Tags/_Comment"
msgstr "/Taggar/_Kommentar"

#: ../src/menu.c:353
msgid "/Dialo_gs"
msgstr "/Dialo_ger"

#: ../src/menu.c:354
msgid "/Dialogs/tearoff1"
msgstr "/Dialoger/tearoff1"

#: ../src/menu.c:355
msgid "/Dialogs/_General"
msgstr "/Dialoger/_Vanliga"

#: ../src/menu.c:356
msgid "/Dialogs/General/tearoff1"
msgstr "/Dialoger/Vanliga/tearoff1"

#: ../src/menu.c:357
msgid "/Dialogs/General/_Quickstart..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Snabbstart..."

#: ../src/menu.c:360
msgid "/Dialogs/General/_Body..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Kropp(body)..."

#: ../src/menu.c:361
msgid "/Dialogs/General/_Anchor..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Ankare..."

#: ../src/menu.c:362
msgid "/Dialogs/General/_Email..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_E-post..."

#: ../src/menu.c:363
msgid "/Dialogs/General/_Rule..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Linje..."

#: ../src/menu.c:364
msgid "/Dialogs/General/_Font..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Typsnitt (font)..."

#: ../src/menu.c:365
msgid "/Dialogs/General/Basef_ont..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Gr_undtypsnitt (basefont).."

#: ../src/menu.c:366
msgid "/Dialogs/General/Quick_list..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Snabb_list..."

#: ../src/menu.c:367
msgid "/Dialogs/General/_Meta..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/_Metadata..."

#: ../src/menu.c:368
msgid "/Dialogs/General/Embe_d..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Embe_d..."

#: ../src/menu.c:369
msgid "/Dialogs/General/Select _colour..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Välj f_ärg..."

#: ../src/menu.c:370
msgid "/Dialogs/General/Insert _time..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Sätt in t_id..."

#: ../src/menu.c:371
msgid "/Dialogs/General/Insert _image..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Sätt in en _bild..."

#: ../src/menu.c:372
msgid "/Dialogs/General/Insert t_humbnail..."
msgstr "/Dialoger/Vanliga/Sätt in en _tumnagel"

#: ../src/menu.c:373
msgid "/Dialogs/_Table"
msgstr "/Dialoger/_Tabell"

#: ../src/menu.c:374
msgid "/Dialogs/Table/tearoff1"
msgstr "/Dialoger/Tabell/tearoff1"

#: ../src/menu.c:375
msgid "/Dialogs/Table/Table _wizard..."
msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabell_guide"

#: ../src/menu.c:376
msgid "/Dialogs/Table/_Table..."
msgstr "/Dialoger/Tabell/_Tabell..."

#: ../src/menu.c:377
msgid "/Dialogs/Table/Table_row..."
msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabellrad..."

#: ../src/menu.c:378
msgid "/Dialogs/Table/Table_head..."
msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabellhuvud"

#: ../src/menu.c:379
msgid "/Dialogs/Table/Table_data..."
msgstr "/Dialoger/Tabell/Tabell_innehåll"

#: ../src/menu.c:380
msgid "/Dialogs/_CSS"
msgstr "/Dialoger/_CSS"

#: ../src/menu.c:381
msgid "/Dialogs/CSS/tearoff1"
msgstr "Dialoger/CSS/tearoff1"

#: ../src/menu.c:382
msgid "/Dialogs/CSS/_Create style..."
msgstr "/Dialoger/CSS/_Skapa stilmall..."

#: ../src/menu.c:383
msgid "/Dialogs/CSS/S_pan..."
msgstr "/Dialoger/CSS/S_pan..."

#: ../src/menu.c:384
msgid "/Dialogs/CSS/_Div..."
msgstr "/Dialoger/CSS/_Div..."

#: ../src/menu.c:385
msgid "/Dialogs/CSS/_Style..."
msgstr "/Dialoger/CSS/_Style..."

#: ../src/menu.c:386
msgid "/Dialogs/CSS/_Link to stylesheet..."
msgstr "/Dialoger/CSS/_Länk till stilmall..."

#: ../src/menu.c:387
msgid "/Dialogs/_Frame"
msgstr "/Dialoger/_Ramar"

#: ../src/menu.c:388
msgid "/Dialogs/Frame/tearoff1"
msgstr "/Dialoger/Ramar/tearoff1"

#: ../src/menu.c:389
msgid "/Dialogs/Frame/Frame _wizard..."
msgstr "/Dialoger/Ramar/Ram_guide..."

#: ../src/menu.c:390
msgid "/Dialogs/Frame/Frame_set..."
msgstr "/Dialoger/Ramar/Ram_uppsättning..."

#: ../src/menu.c:391
msgid "/Dialogs/Frame/_Frame..."
msgstr "/Dialoger/Ramar/_Ram..."

#: ../src/menu.c:392
msgid "/Dialogs/F_orm"
msgstr "/Dialoger/F_ormulär"

#: ../src/menu.c:393
msgid "/Dialogs/Form/tearoff1"
msgstr "/Dialoger/Formulär/tearoff1"

#: ../src/menu.c:394
msgid "/Dialogs/Form/F_orm..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/F_orm..."

#: ../src/menu.c:395
msgid "/Dialogs/Form/_Input button..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/_Inputknapp..."

#: ../src/menu.c:396
msgid "/Dialogs/Form/_Text..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/_Textfält..."

#: ../src/menu.c:397
msgid "/Dialogs/Form/_Hidden..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/_Gömd..."

#: ../src/menu.c:398
msgid "/Dialogs/Form/Text_area..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/Flerradigt textfält..."

#: ../src/menu.c:399
msgid "/Dialogs/Form/Radio _buttons..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/Radioknapp..."

#: ../src/menu.c:400
msgid "/Dialogs/Form/_Check buttons..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/Kryssruta..."

#: ../src/menu.c:401
msgid "/Dialogs/Form/_Select..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/Lista..."

#: ../src/menu.c:402
msgid "/Dialogs/Form/O_ption..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/_Listenhet..."

#: ../src/menu.c:403
msgid "/Dialogs/Form/Option _group..."
msgstr "/Dialoger/Formulär/Gruppindelning..."

#: ../src/menu.c:430
msgid "/E_xternal"
msgstr "/E_xterna"

#: ../src/menu.c:431
msgid "/External/tearoff1"
msgstr "/Externa/tearoff1"

#: ../src/menu.c:437
msgid "/_Document"
msgstr "/_Dokument"

#: ../src/menu.c:438
msgid "/Document/tearoff1"
msgstr "/Dokument/tearoff1"

#: ../src/menu.c:439
msgid "/Document/_Type"
msgstr "/Dokument/_Typ"

#: ../src/menu.c:440
msgid "/Document/Type/tearoff1"
msgstr "/Dokument/Typ/tearoff1"

#: ../src/menu.c:441
msgid "/Document/_Encoding"
msgstr "/Dokument/_Kodning"

#: ../src/menu.c:442
msgid "/Document/Encoding/tearoff1"
msgstr "/Dokument/Kodning/tearoff1"

#: ../src/menu.c:443
msgid "/Document/_Highlight syntax"
msgstr "/Dokument/_Färgkoda syntax"

#: ../src/menu.c:444
msgid "/Document/_Wrap"
msgstr "/Dokument/_Radbrytning"

#: ../src/menu.c:445
msgid "/Document/_Line numbers"
msgstr "/Dokument/R_adnummer"

#: ../src/menu.c:446 ../src/menu.c:450
msgid "/Document/sep1"
msgstr "/Dokument/sep1"

#: ../src/menu.c:447
msgid "/Document/_Update highlighting"
msgstr "/Dokument/_Uppdatera färgkodning"

#: ../src/menu.c:448
msgid "/Document/_Next"
msgstr "/Dokument/_Nästa"

#: ../src/menu.c:449
msgid "/Document/_Previous"
msgstr "/Dokument/F_öregående"

#: ../src/menu.c:451
msgid "/Document/_Word Count"
msgstr "/Dokument/Räkna _ord"

#: ../src/menu.c:452
msgid "/_Options"
msgstr "/_Inställningar"

#: ../src/menu.c:453
msgid "/Options/tearoff1"
msgstr "/Inställningar/tearoff1"

#: ../src/menu.c:454
msgid "/Options/_Preferences"
msgstr "/Inställningar/_Inställningar"

#: ../src/menu.c:455
msgid "/Options/_Display"
msgstr "/Inställningar/_Visning"

#: ../src/menu.c:456
msgid "/Options/Display/tearoff1"
msgstr "/Inställningar/Visning/tearoff1"

#: ../src/menu.c:457
msgid "/Options/Display/View _Main toolbar"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa _huvudlisten"

#: ../src/menu.c:458
msgid "/Options/Display/View _HTML toolbar"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa H_TML verktygen"

#: ../src/menu.c:459
msgid "/Options/Display/View _Custom menu"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa specialmenyn"

#: ../src/menu.c:460
msgid "/Options/Display/View _Left panel"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa vänstra panelen"

#: ../src/menu.c:462
msgid "/Options/_Tabsize"
msgstr "/Inställningar/_Indenteringsstorlek"

#: ../src/menu.c:463
msgid "/Options/Tabsize/tearoff1"
msgstr "/Inställningar/Indenteringsstorlek/tearoff1"

#: ../src/menu.c:464
msgid "/Options/Tabsize/_Increase tabsize"
msgstr "/Inställningar/Indenteringsstorlek/_Öka indenteringsstorleken"

#: ../src/menu.c:465
msgid "/Options/Tabsize/_Decrease tabsize"
msgstr "/Inställningar/Indenteringsstorlek/_Minska indenteringsstorleken"

#: ../src/menu.c:466 ../src/menu.c:468
msgid "/Options/sep2"
msgstr "/Inställningar/sep2"

#: ../src/menu.c:467
msgid "/Options/_Auto indent"
msgstr "/Inställningar/_Automatisk indentering"

#: ../src/menu.c:469
msgid "/Options/_Save settings"
msgstr "/Inställningar/_Spara inställningarna"

#: ../src/menu.c:470
msgid "/Options/Save shortcut _keys"
msgstr "/Inställningar/Spara _kortkomandon"

#: ../src/menu.c:602
msgid "/Document/Type"
msgstr "/Dokument/Typ"

#: ../src/menu.c:639
msgid "/Options/Display/View Main toolbar"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa huvudlisten"

#: ../src/menu.c:640
msgid "/Options/Display/View HTML toolbar"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa HTML verktygen"

#: ../src/menu.c:641
msgid "/Options/Display/View Custom menu"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa specialmenyn"

#: ../src/menu.c:642
msgid "/Options/Display/View Left panel"
msgstr "/Inställningar/Visning/Visa vänstra panelen"

#: ../src/menu.c:643
msgid "/Options/Auto indent"
msgstr "/Inställningar/Automatisk indentering"

#: ../src/menu.c:648
msgid "/External/Browsers/"
msgstr "/Externa/Webläsare/"

#: ../src/menu.c:651
msgid "/External/Commands/"
msgstr "/Externa/Kommandon"

#: ../src/menu.c:654
msgid "/External/Outputbox/"
msgstr "/Externa/Utskriftsfönster/"

#: ../src/menu.c:690 ../src/menu.c:710 ../src/menu.c:979 ../src/menu.c:992
#: ../src/menu.c:1008 ../src/menu.c:1022
msgid "/External"
msgstr "/Externa"

#: ../src/menu.c:708
msgid "/External/Outputbox"
msgstr "/Externa/Utskriftsfönster"

#: ../src/menu.c:747
msgid "Loading file(s)..."
msgstr "Laddar fil(er)..."

#: ../src/menu.c:750
msgid "Could not open file\n"
msgstr "Kan inte öppna filen\n"

#: ../src/menu.c:772
msgid "/File/Open recent"
msgstr "/Fil/Öppna senaste"

#: ../src/menu.c:793
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: ../src/menu.c:881
msgid "Bluefish error: no filename"
msgstr "Bluefish felmeddelande: inget filnamn"

#: ../src/menu.c:881
msgid "Could not view file in browser, the file does not yet have a name\n"
msgstr "Kan tyvärr inte visa filen i en webläsare då den saknar namn\n"

#: ../src/menu.c:990
msgid "/External/Browsers"
msgstr "/Extra/Webläsare"

#: ../src/menu.c:1020
msgid "/External/Commands"
msgstr "/Extra/Kommandon"

#: ../src/menu.c:1060
msgid "/Document/Encoding"
msgstr "/Dokument/Kodning"

#: ../src/menu.c:1303
msgid "This custom search and replace requires a selection"
msgstr "Den här sök och ersätt funktionen måste ha ett urval markerat"

#: ../src/menu.c:1377
msgid "/_Custom menu"
msgstr "/_Egen meny"

#: ../src/menu.c:1378
msgid "/Custom menu/sep"
msgstr "/Egen meny/sep"

#: ../src/menu.c:1379
msgid "/Custom menu/Edit custom menu..."
msgstr "/Egen meny/Redigera egen meny..."

#: ../src/menu.c:1541 ../src/menu.c:1669 ../src/menu.c:1879
msgid "in current document"
msgstr "i gällande dokument"

#: ../src/menu.c:1541 ../src/menu.c:1669 ../src/menu.c:1880
msgid "from cursor"
msgstr "från markören"

#: ../src/menu.c:1541 ../src/menu.c:1669 ../src/menu.c:1881
msgid "in selection"
msgstr "i urval"

#: ../src/menu.c:1541 ../src/menu.c:1669 ../src/menu.c:1882
msgid "in all open documents"
msgstr "i alla öppna dokument"

#: ../src/menu.c:1542 ../src/menu.c:1670 ../src/menu.c:1890
msgid "normal"
msgstr "normal"

#: ../src/menu.c:1542 ../src/menu.c:1670 ../src/menu.c:1891
msgid "posix regular expresions"
msgstr "posix regulärt uttryck"

#: ../src/menu.c:1542 ../src/menu.c:1670 ../src/menu.c:1892
msgid "perl regular expresions"
msgstr "perl regulärt uttryck"

#: ../src/menu.c:1607
msgid "Search pattern"
msgstr "Sökmönster"

#: ../src/menu.c:1608
msgid "Replace string"
msgstr "Ersätt sträng"

#: ../src/menu.c:1611
msgid "Formatstring before"
msgstr "Formatsträng före"

#: ../src/menu.c:1612
msgid "Formatstring after"
msgstr "Formatsträng efter"

#: ../src/menu.c:1640
msgid "the menupath you want to add exists already"
msgstr "menysökvägen som du vill lägga till finns redan"

#: ../src/menu.c:1648
msgid "the menupath should start with a / character"
msgstr "menysökvägen bör börja med ett / tecken"

#: ../src/menu.c:1790
msgid "Edit custom menu"
msgstr "Redigera egen meny"

#: ../src/menu.c:1799
msgid "Menu path"
msgstr "Menysökväg"

#: ../src/menu.c:1833
msgid "custom dialog"
msgstr "Egen dialogruta"

#: ../src/menu.c:1835
msgid "custom search and replace"
msgstr "egen Sök och Ersätt"

#: ../src/menu.c:1844
msgid "Number of variables"
msgstr "Antal variabler"

#: ../src/menu.c:1849
msgid "Variables"
msgstr "Variabler"

#: ../src/menu.c:1889 ../src/snr2.c:1086
msgid "Matching"
msgstr "Matchar"

#: ../src/menu.c:1897
msgid "case sensitive"
msgstr "gör skillnad på versaler och gemener"

#: ../src/preferences.c:195
msgid "Select font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: ../src/preferences.c:507
msgid "Filetype"
msgstr "Filtyp"

#: ../src/preferences.c:515
msgid "Extensions (colon separated)"
msgstr "Filändelser (kolonseparerade)"

#: ../src/preferences.c:516
msgid "Highlight update characters"
msgstr "Färgkoda updateringstecken"

#: ../src/preferences.c:517
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: ../src/preferences.c:665
msgid "Filefilter"
msgstr "Filfilter"

#: ../src/preferences.c:670
msgid "Inverse filtering"
msgstr "Inverterad filtrering"

#: ../src/preferences.c:671
msgid "Filetypes (colon separated)"
msgstr "Filtyper (kolonseparerade)"

#: ../src/preferences.c:951
msgid "filetype"
msgstr "filtyp"

#: ../src/preferences.c:959
msgid "Pattern name"
msgstr "Mönsternamn"

#: ../src/preferences.c:1000
msgid "Start pattern and end pattern"
msgstr "Startmönster och slutmönster"

#: ../src/preferences.c:1002
msgid "Only start pattern"
msgstr "Endast startmönster"

#: ../src/preferences.c:1004
msgid "Subpattern from parent"
msgstr "Extramönster från ägaren"

#: ../src/preferences.c:1010
msgid "Start pattern"
msgstr "Startmönster"

#: ../src/preferences.c:1011
msgid "End pattern"
msgstr "Slutmönster"

#: ../src/preferences.c:1012
msgid "Case sensitive matching"
msgstr "Storlekskänslig matchning"

#: ../src/preferences.c:1013
msgid "Parentmatch"
msgstr "Ägarmatchning"

#: ../src/preferences.c:1014
msgid "Foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg"

#: ../src/preferences.c:1015
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: ../src/preferences.c:1023
msgid "don't change weight"
msgstr "ändra inte vikten"

#: ../src/preferences.c:1025
msgid "force non-bold weight"
msgstr "tvinga icke-fet vikt"

#: ../src/preferences.c:1027
msgid "force bold weight"
msgstr "tvinga fet vikt"

#: ../src/preferences.c:1033
msgid "don't change style"
msgstr "ändra inte stil"

#: ../src/preferences.c:1035
msgid "force non-italic style"
msgstr "tvinga icke-kursiv stil"

#: ../src/preferences.c:1037
msgid "force italic style"
msgstr "tvinga kursiv stil"

#: ../src/preferences.c:1172
msgid "Browser"
msgstr "Webläsare"

#: ../src/preferences.c:1177
msgid "%s = current filename"
msgstr "%s = gällande filnamn"

#: ../src/preferences.c:1178 ../src/preferences.c:1296
#: ../src/preferences.c:1471
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: ../src/preferences.c:1295
msgid ""
"%s = current filename\n"
"%f = output filename (for filters)"
msgstr ""
"%s = gällande filnamn\n"
"%f = filnamn som ges som svar (för filter)"

#: ../src/preferences.c:1468
msgid "File subpattern #"
msgstr "Fil-extramönster #"

#: ../src/preferences.c:1469
msgid "Line subpattern #"
msgstr "Rad extramönster #"

#: ../src/preferences.c:1470
msgid "Output subpattern #"
msgstr "Utdata extramönster #"

#: ../src/preferences.c:1472
msgid "Show all output"
msgstr "Visa all utdata"

#: ../src/preferences.c:1611
msgid "Edit preferences"
msgstr "Redigera inställningar"

#: ../src/preferences.c:1622
msgid "Editor"
msgstr "Redigerare"

#: ../src/preferences.c:1624
msgid "Editor options"
msgstr "Redigerares inställningar"

#: ../src/preferences.c:1630
msgid "Tab width"
msgstr "Tabbredd"

#: ../src/preferences.c:1631
msgid "Word wrap default"
msgstr "Ordbrytning standard"

#: ../src/preferences.c:1632
msgid "Line numbers by default"
msgstr "Radnummer som standard"

#: ../src/preferences.c:1633
msgid "Highlight syntax by default"
msgstr "Färgkoda syntax som standard"

#: ../src/preferences.c:1634
msgid "Highlight # lines"
msgstr "Färgkoda # rader"

#: ../src/preferences.c:1637
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: ../src/preferences.c:1639
msgid "HTML options"
msgstr "HTML inställningar"

#: ../src/preferences.c:1644
msgid "Lowercase HTML tags"
msgstr "HTML taggar som gemener"

#: ../src/preferences.c:1645
msgid "Use deprecated tags (e.g. <font> and <nobr>)"
msgstr "Använd gamla taggar(exempelvis <font> och <nobr>"

#: ../src/preferences.c:1646
msgid "Use XHTML style tags (<br />)"
msgstr "Använd XHTML syntax (såsom <br />)"

#: ../src/preferences.c:1649
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: ../src/preferences.c:1651
msgid "Encoding"
msgstr "Kodning"

#: ../src/preferences.c:1663
msgid "Default character set"
msgstr "Standardteckenuppsättning"

#: ../src/preferences.c:1666
msgid "Auto set <meta> encoding tag on change"
msgstr "Sätt <meta> kodningstaggen automatiskt vid ändring"

#: ../src/preferences.c:1668
msgid "Backup"
msgstr "Säkerhetskopia"

#: ../src/preferences.c:1672
msgid "Create backup on save"
msgstr "Skapa säkerhetskopia när man sparar"

#: ../src/preferences.c:1673
msgid "Backup file suffix"
msgstr "Säkerhetskopians sufix"

#: ../src/preferences.c:1678
msgid "Action on backup failure"
msgstr "Kunde inte göra säkerhetskopia"

#: ../src/preferences.c:1689
msgid "Undo history size"
msgstr "Storlek på Ångra-lista"

#: ../src/preferences.c:1690
msgid "Clear undo history on save"
msgstr "Rensa ångralista när man sparar"

#: ../src/preferences.c:1692 ../src/preferences.c:1713
msgid "Misc"
msgstr "Blandat"

#: ../src/preferences.c:1697
msgid "Allow multi instances of a file"
msgstr "Tillåt flera instanser av en fil"

#: ../src/preferences.c:1700
msgid "User interface"
msgstr "Användargränssnitt"

#: ../src/preferences.c:1702
msgid "Dimensions"
msgstr "Dimensioner"

#: ../src/preferences.c:1706
msgid "Restore last used dimensions"
msgstr "Återställ senast använda dimension"

#: ../src/preferences.c:1707
msgid "Initial left panel width"
msgstr "Initial bredd på vänstra panelen"

#: ../src/preferences.c:1708
msgid "Initial window height"
msgstr "Initial fönsterhöjd"

#: ../src/preferences.c:1709
msgid "Initial window width"
msgstr "Initial fönsterbredd"

#: ../src/preferences.c:1718
msgid "External browsers in submenu"
msgstr "Externa webläsare i undermeny"

#: ../src/preferences.c:1719
msgid "External commands in submenu"
msgstr "Externa kommandon i undermeny"

#: ../src/preferences.c:1720
msgid "External outputbox in submenu"
msgstr "Externa utskriftsfönster i undermeny"

#: ../src/preferences.c:1722
msgid "Notebook tab font (leave empty for gtk default)"
msgstr "Anteckningsboks tab typsnitt (lämna tom för gtk standard)"

#: ../src/preferences.c:1723
msgid "Make HTML dialogs transient"
msgstr "Gör HTML dialoger kortvariga"

#: ../src/preferences.c:1724
msgid "Advanced search and replace by default"
msgstr "Avancerad sök och ersätt som standard"

#: ../src/preferences.c:1726
msgid "File browser"
msgstr "Filutforskare"

#: ../src/preferences.c:1730
msgid "Show hidden files"
msgstr "Visa gömnda filer"

#: ../src/preferences.c:1731
msgid "Show other users files"
msgstr "Visa andra användares filer"

#: ../src/preferences.c:1732
msgid "Show backup files"
msgstr "Visa Säkerhetskopior"

#: ../src/preferences.c:1733
msgid "Unknown icon"
msgstr "Okänd ikon"

#: ../src/preferences.c:1734
msgid "Directory icon"
msgstr "Mappikon"

#: ../src/preferences.c:1737 ../src/rcfile.c:536
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#: ../src/preferences.c:1739
msgid "Thumbnails"
msgstr "Tumnaglar"

#: ../src/preferences.c:1743
msgid "Thumbnail suffix"
msgstr "Tumnagelsufix"

#: ../src/preferences.c:1747
msgid "Thumbnail filetype"
msgstr "Tumnagelfiletyp"

#: ../src/preferences.c:1752 ../src/preferences.c:1754
msgid "Filetypes"
msgstr "Filtyper"

#: ../src/preferences.c:1761
msgid "Filefilters"
msgstr "Filfilter"

#: ../src/preferences.c:1769
msgid "Syntax highlighting"
msgstr "Syntaxfärgkodning"

#: ../src/preferences.c:1771
msgid "Patterns"
msgstr "Mönster"

#: ../src/preferences.c:1779
msgid "External programs"
msgstr "Externa program"

#: ../src/preferences.c:1781
msgid "Browsers"
msgstr "Webläsare"

#: ../src/preferences.c:1788
msgid "Utilities and filters"
msgstr "Extrasaker och filter"

#: ../src/preferences.c:1796
msgid "Output parsers"
msgstr "Analyserare för utdata"

#: ../src/preferences.c:1798
msgid "Outputbox"
msgstr "Utdatabox"

#: ../src/rcfile.c:478
msgid "Galeon"
msgstr "Galeon"

#: ../src/rcfile.c:480
msgid "Mozilla"
msgstr "Mozilla"

#: ../src/rcfile.c:482
msgid "Opera"
msgstr "Opera"

#: ../src/rcfile.c:484
msgid "Netscape"
msgstr "Netscape"

#: ../src/rcfile.c:486
msgid "Gnome default"
msgstr "Gnome default"

#: ../src/rcfile.c:502
msgid "make"
msgstr "make"

#: ../src/rcfile.c:503
msgid "weblint HTML checker"
msgstr "weblint HTML verifierare"

#: ../src/rcfile.c:504
msgid "tidy HTML validator"
msgstr "tidy HTML validerare"

#: ../src/rcfile.c:505
msgid "javac"
msgstr "javac"

#: ../src/rcfile.c:511
msgid "Dos2Unix filter"
msgstr "Dos2Unix filter"

#: ../src/rcfile.c:513
msgid "Tidy cleanup filter"
msgstr "Tidy upprensningsfilter"

#: ../src/rcfile.c:530
msgid "C programming"
msgstr "C programmering"

#: ../src/rcfile.c:532
msgid "All web files"
msgstr "Alla webfiler"

#: ../src/rcfile.c:534
msgid "Java programming"
msgstr "Javaprogrammering"

#: ../src/rcfile.c:538
msgid "Hide objectfiles"
msgstr "Göm objektfiler"

#: ../src/rcfile.c:619
msgid "/php/ibase/ibase fetch row"
msgstr "/php/ibase/ibase hämta rad"

#: ../src/rcfile.c:619
msgid "ibase result variable name"
msgstr "ibase variabelnamn för resultat"

#: ../src/rcfile.c:619 ../src/rcfile.c:620
msgid "row variable name"
msgstr "variabelnamn för rad"

#: ../src/rcfile.c:620
msgid "/php/mysql/mysql fetch row"
msgstr "/php/mysql/mysql hämta rad"

#: ../src/rcfile.c:620
msgid "mysql result variable name"
msgstr "mysql variabelnamn för resultat"

#: ../src/rcfile.c:621
msgid "/php/mysql/mysql connect"
msgstr "/php/mysql/mysql koppling"

#: ../src/rcfile.c:621
msgid "mysql host"
msgstr "mysql värd"

#: ../src/rcfile.c:621
msgid "mysql username"
msgstr "mysql användarnamn"

#: ../src/rcfile.c:621
msgid "mysql password"
msgstr "mysql password"

#: ../src/rcfile.c:621
msgid "database name"
msgstr "databasnamn"

#: ../src/rcfile.c:622
msgid "/php/ibase/ibase connect"
msgstr "/php/ibase/ibase koppling"

#: ../src/rcfile.c:622
msgid "ibase host"
msgstr "ibase värd"

#: ../src/rcfile.c:622
msgid "ibase database path"
msgstr "ibase databassökväg"

#: ../src/rcfile.c:622
msgid "ibase username"
msgstr "ibase användarnamn"

#: ../src/rcfile.c:622
msgid "ibase password"
msgstr "ibase lösenord"

#: ../src/rcfile.c:623
msgid "/php/general/while each in array list"
msgstr "/php/vanliga/while each in array list"

#: ../src/rcfile.c:623
msgid "array name"
msgstr "array namn"

#: ../src/rcfile.c:624
msgid "/sql/select all from table"
msgstr "/sql/välj alla från tabell"

#: ../src/rcfile.c:624
msgid "table name"
msgstr "tabellnamn"

#: ../src/rcfile.c:625
msgid "/php/general/mail"
msgstr "/php/general/e-mail"

#: ../src/rcfile.c:625
msgid "email adress"
msgstr "e-post address"

#: ../src/rcfile.c:625
msgid "subject"
msgstr "ämne"

#: ../src/rcfile.c:625
msgid "mail body variable name"
msgstr "e-post innehållsvariabelnamn"

#: ../src/rcfile.c:626
msgid "/php/general/for loop"
msgstr "/php/vanliga/for loop"

#: ../src/rcfile.c:626
msgid "loop variable name"
msgstr "loop variabelnamn"

#: ../src/rcfile.c:626
msgid "from value"
msgstr "från värde"

#: ../src/rcfile.c:626
msgid "to value"
msgstr "till värde"

#: ../src/rcfile.c:627
msgid "/php/ibase/query"
msgstr "/php/ibase/fråga"

#: ../src/rcfile.c:627 ../src/rcfile.c:632 ../src/rcfile.c:650
#: ../src/rcfile.c:651
msgid "result variable name"
msgstr "variabelnamn för resultat"

#: ../src/rcfile.c:627
msgid "ibase connection id name"
msgstr "id för ibase koppling"

#: ../src/rcfile.c:627 ../src/rcfile.c:632 ../src/rcfile.c:650
msgid "query string (quoted) or variable (including $)"
msgstr "frågesträng (citatmarkerad) eller variabel (inklusive $)"

#: ../src/rcfile.c:628
msgid "/php/general/include file"
msgstr "/php/vanliga/inkludera fil"

#: ../src/rcfile.c:628
msgid "filename to include"
msgstr "filnamn att inkludera"

#: ../src/rcfile.c:629
msgid "/php/general/require file"
msgstr "/php/vanliga/fil som måste vara med (require)"

#: ../src/rcfile.c:629
msgid "filename to require"
msgstr "filnamn"

#: ../src/rcfile.c:630
msgid "/php/general/if isset"
msgstr "/php/vanliga/ifall isset"

#: ../src/rcfile.c:630 ../src/rcfile.c:631
msgid "variable name to test for"
msgstr "variabelnamn att testa mot"

#: ../src/rcfile.c:631
msgid "/php/general/if not isset"
msgstr "/php/general/if not isset"

#: ../src/rcfile.c:632
msgid "/php/mysql/query"
msgstr "/php/mysql/fråga"

#: ../src/rcfile.c:632
msgid "mysql connection id name"
msgstr "id för mysql koppling"

#: ../src/rcfile.c:633
msgid "/html/font symbol"
msgstr "/html/typsnittssymbol"

#: ../src/rcfile.c:634
msgid "/html/div with class"
msgstr "/html/div med class"

#: ../src/rcfile.c:634 ../src/rcfile.c:635
msgid "CSS class name"
msgstr "CSS klassnamn"

#: ../src/rcfile.c:635
msgid "/html/span with class"
msgstr "/html/span med class"

#: ../src/rcfile.c:636
msgid "/php/php block"
msgstr "/php/php block"

#: ../src/rcfile.c:637
msgid "/html/made with bluefish"
msgstr "/html/gjord med bluefish"

#: ../src/rcfile.c:638
msgid "/html/meta keywords"
msgstr "/html/meta -nyckelord"

#: ../src/rcfile.c:638
msgid "keywords, space separated"
msgstr "nyckelord; mellanslagsindelade"

#: ../src/rcfile.c:639
msgid "/html/meta refresh (client pull)"
msgstr "/html/meta -omladdning (klientförfrågan)"

#: ../src/rcfile.c:639
msgid "refresh time, in seconds"
msgstr "omladdningstid i sekunder"

#: ../src/rcfile.c:639
msgid "URL to redirect to"
msgstr "den URL som man skall dirigeras till"

#: ../src/rcfile.c:640
msgid "/active html/form"
msgstr "/aktiv html/form"

#: ../src/rcfile.c:641
msgid "/active html/form and action"
msgstr "/aktiv html/form och action"

#: ../src/rcfile.c:641
msgid "Submit button text"
msgstr "Submitknapps text"

#: ../src/rcfile.c:642
msgid "/active html/input text"
msgstr "/aktiv html/textfält"

#: ../src/rcfile.c:642 ../src/rcfile.c:643 ../src/rcfile.c:644
#: ../src/rcfile.c:645 ../src/rcfile.c:646 ../src/rcfile.c:647
msgid "variable name"
msgstr "variabelnamn"

#: ../src/rcfile.c:643
msgid "/active html/input checkbox"
msgstr "/aktiv html/kryssruta"

#: ../src/rcfile.c:643
msgid "value when checked"
msgstr "värde vid vald"

#: ../src/rcfile.c:644
msgid "/active html/textarea"
msgstr "/aktiv html/flerradigt textfält"

#: ../src/rcfile.c:645
msgid "/active html/select options/from array"
msgstr "/aktivt html/formulärlista/från array"

#: ../src/rcfile.c:645
msgid "array name containing options"
msgstr "namn på array som innehåller entiteterna"

#: ../src/rcfile.c:646
msgid "/active html/select options/from mysql result"
msgstr "/aktivt html/formulärlista/från mysql resultat"

#: ../src/rcfile.c:646
msgid "mysql query result"
msgstr "mysql frågeresultat"

#: ../src/rcfile.c:646 ../src/rcfile.c:647
msgid "index of the value"
msgstr "värdets index"

#: ../src/rcfile.c:646 ../src/rcfile.c:647
msgid "index of the label"
msgstr "ettikettens index"

#: ../src/rcfile.c:647
msgid "/active html/select options/from ibase result"
msgstr "/aktivt html/formulärlista/från ibase resultat"

#: ../src/rcfile.c:647
msgid "ibase query result"
msgstr "ibase frågeresultat"

#: ../src/rcfile.c:648
msgid "/DHTML/mouseover image"
msgstr "/DHTML/\"mus-över\" bild"

#: ../src/rcfile.c:648
msgid "unique name"
msgstr "unikt namn"

#: ../src/rcfile.c:648
msgid "onMouseOut src"
msgstr "\"onMouseOut\" sökväg"

#: ../src/rcfile.c:648
msgid "onMouseOver src"
msgstr "\"onMouseOver\" sökväg"

#: ../src/rcfile.c:649
msgid "/php/odbc/odbc connect"
msgstr "/php/odbc/odbckoppling"

#: ../src/rcfile.c:649
msgid "odbc data source name"
msgstr "odbc -namn på datakälla"

#: ../src/rcfile.c:649
msgid "username"
msgstr "användarnamn"

#: ../src/rcfile.c:649
msgid "password"
msgstr "lösenord"

#: ../src/rcfile.c:650
msgid "/php/odbc/odbc exec query"
msgstr "/php/odbc/odbc exekvera fråga"

#: ../src/rcfile.c:650
msgid "odbc connection id name"
msgstr "id på odbckoppling"

#: ../src/rcfile.c:651
msgid "/php/odbc/odbc fetch row"
msgstr "/php/odbc/odbc hämta rad"

#: ../src/rcfile.c:652
msgid "/php/general/echo date"
msgstr "/php/vanliga/skriv ut datum"

#: ../src/rcfile.c:653
msgid "/php/filesystem/open and echo file"
msgstr "/php/filsystem/öppna och skriv ut fil"

#: ../src/rcfile.c:653
msgid "file (quoted) or variable (including $)"
msgstr "fil (citatmarkerad) och variabel (inklusive $)"

#: ../src/rcfile.c:654
msgid "/php/general/location header"
msgstr "/php/vanliga/\"location\" huvud"

#: ../src/rcfile.c:654
msgid "location (URL) to redirect to (quoted) or variable (including $)"
msgstr ""
"platts (URL) som man skall bli omdirigerad till (citatmarkerad) eller "
"variabel ( inklusive $)"

#: ../src/rcfile.c:655
msgid "/apache/basic password required"
msgstr "/apache/lösenord behövs"

#: ../src/rcfile.c:655
msgid "full path to password file"
msgstr "full sökväg till lösenordsfil"

#: ../src/rcfile.c:655
msgid "security description"
msgstr "säkerhetsbeskrivning"

#: ../src/rcfile.c:656
msgid "/apache/deny access to .inc"
msgstr "/apache/neka åtkomst till .inc"

#: ../src/rcfile.c:657
msgid "/replace/strip <font>"
msgstr "/ersätt/rensa <font>"

#: ../src/rcfile.c:658
msgid "/replace/strip <any tag> in selection"
msgstr "/ersätt/rensa <en tagg> i urval"

#: ../src/rcfile.c:659
msgid "/replace/convert <td> in <th> in selection"
msgstr "/ersätt/konvertera <td> i <th> i urval"

#: ../src/rcfile.c:660
msgid "/replace/convert <any tag> in <any other tag> in selection"
msgstr "/ersätt/konvertera <en tagg> i <vilken annan tag som helst> i urval"

#: ../src/snr2.c:188
msgid "Regular expression error: "
msgstr "Fel i regulärt uttryck: "

#: ../src/snr2.c:189 ../src/snr2.c:233
msgid "Bluefish warning: regular expression error"
msgstr "Bluefish varning: fel i regulärt uttryck"

#: ../src/snr2.c:232
#, c-format
msgid "Regular expression error: %s at offset %d"
msgstr "Fel i regulärt uttryck: %s at offset %d"

#: ../src/snr2.c:670
msgid "Confirm replace"
msgstr "Godkänn ersättning"

#: ../src/snr2.c:673
msgid "Are you sure you want to replace this?"
msgstr "Är du säker på att du vill ersätta detta?"

#: ../src/snr2.c:678
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: ../src/snr2.c:813 ../src/snr2.c:820
msgid "Bluefish message"
msgstr "Bluefish: meddelande"

#: ../src/snr2.c:813 ../src/snr2.c:820
msgid "Search: no match found"
msgstr "Sökning: hittade inget"

#: ../src/snr2.c:988
msgid "Hide advanced <<"
msgstr "Göm avancerad <<"

#: ../src/snr2.c:1005 ../src/snr2.c:1144
msgid "Show advanced >>"
msgstr "Visa avancerad >>"

#: ../src/snr2.c:1051
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: ../src/snr2.c:1068
msgid "Find: "
msgstr "Hitta: "

#: ../src/snr2.c:1077
msgid "Where"
msgstr "Där"

#: ../src/snr2.c:1081
msgid "Start at beginning of document"
msgstr "Börja från början av dokumentet"

#: ../src/snr2.c:1082
msgid "Start at cursor position"
msgstr "Börja vid markörens position"

#: ../src/snr2.c:1084
msgid "In all open files"
msgstr "I alla öppna filer"

#: ../src/snr2.c:1091
msgid "Normal matching"
msgstr "Normal matchning"

#: ../src/snr2.c:1092
msgid "Use posix regular expression matching"
msgstr "Använd posix regulärt uttryck för matchning"

#: ../src/snr2.c:1093
msgid "Use perl compatible regular expression matching"
msgstr "Använd perlkompatibelt regulärt uttryck för matchning"

#: ../src/snr2.c:1098
msgid "Case sensitive"
msgstr "Känslig för versaler/gemener"

#: ../src/snr2.c:1099
msgid "Overlapping searches"
msgstr "Överlappande sökningar"

#: ../src/snr2.c:1106
msgid "\\0 refers to the first subpattern, \\1 to the second etc."
msgstr "\\0 refererar till det första undermönstret, \\1 till det andra osv."

#: ../src/snr2.c:1110
msgid "Replace with: "
msgstr "Ersätt med: "

#: ../src/snr2.c:1128
msgid "Replace text"
msgstr "Ersätt text"

#: ../src/snr2.c:1129
msgid "Replace uppercase"
msgstr "Omvandla versaler"

#: ../src/snr2.c:1130
msgid "Replace lowercase"
msgstr "Omvandla gemener"

#: ../src/snr2.c:1134
msgid "Prompt before replacing"
msgstr "Fråga före ersättning"

#: ../src/snr2.c:1135
msgid "Replace once"
msgstr "Ersätt en gång"

#: ../src/stringlist.c:371
msgid " Up "
msgstr " Upp "

#: ../src/stringlist.c:373
msgid " Down "
msgstr " Ner "

#: ../src/stringlist.c:375
msgid " Sort "
msgstr " Sortera "

#: ../src/wizards.c:68
msgid "Table Wizard"
msgstr "Tabellguide"

#: ../src/wizards.c:74
msgid "Number of rows"
msgstr "Antal rader"

#: ../src/wizards.c:78
msgid "Number of Columns per row"
msgstr "Antal kollumner per rad"

#: ../src/wizards.c:82
msgid "Tablerows on one line"
msgstr "Tabellrader på en rad"

#: ../src/wizards.c:86
msgid "Indent table code"
msgstr "Indentera tabellkod"

#: ../src/wizards.c:174
msgid "Frame Wizard"
msgstr "Ramguide"

#: ../src/wizards.c:184
msgid "Use DTD"
msgstr "Använd DTD"

#: ../src/wizards.c:187
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"

#: ../src/wizards.c:188
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"

#: ../src/wizards.c:193
msgid "Number of Frames"
msgstr "Antal ramar"

#: ../src/wizards.c:196
msgid "Frame's"
msgstr "Ramar"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.