Re: nautilus-media (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-15 01:00:37

fre 2003-02-14 klockan 22.15 skrev Göran Uddeborg:
> > #: audio-view/audio-view.c:598
> > msgid "Make a selection first !"
> > msgstr "Skapa en markering först!"
> 
> Tänkbart lite enklare alternativ: "Gör en markering först!"

Ok, fixat. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.