Re: nautilus (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-15 01:14:02

tor 2003-02-13 klockan 22.08 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
> > N msgid ""
> > N "Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
> > N "to be valid images."
> > N msgstr ""
> > N "En del av emblemen kunde inte läggas till som emblem eftersom de inte verkar "
> > N "vara giltiga bilder."
> 
> Det står: En del av FILERNA kunde inte läggas till ...

Hoppsan! Tack.


> >   #: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:595
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Error while moving.\n"
> > N "\n"
> > N "\"%s\" cannot be moved because it or its parent folder are contained in the "
> > N "destination."
> > N msgstr ""
> > N "Fel vid flyttning.\n"
> > N "\n"
> > N "\"%s\" kan inte flyttas eftersom den eller dess föräldermapp finns på målet."
> 
> Jag är inte riktigt säker på hur de menar här, men jag tror att något
> finns I målet, som antagligen är en katalog/ett filträd.

Du har nog rätt, jag ändrar.


> >   #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:10
> > N msgid "New T_erminal"
> > N msgstr "Nytt _terminalfönster"
> 
> Du tycker inte det räcker med "ny terminal" som i orginalet?

Nä, tror inte jag ändrar.


> >   #: src/nautilus-window-manage-views.c:1324
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot determine what type of file "
> > N "it is."
> > N msgstr ""
> > N "Kunde inte visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan bestämma vilken filtyp "
> > N "det är."
> 
> Jag tycker det skulle passa bättre stilistiskt med "... bestämma
> vilken typ av fil det är".

Ja. Fixat.
Stort tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.