nautilus-media (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-14 22:15:51

> #: audio-view/audio-view.c:598
> msgid "Make a selection first !"
> msgstr "Skapa en markering först!"

Tänkbart lite enklare alternativ: "Gör en markering först!"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.