korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-21 23:01:20

Nu har jag också tittat igenom dina bluefishöversättningar.

> En annan sak jag funderat över är hur man ställer sig till
> översättningar av meddelanden som egentligen är utdrag ur en cod?
> ex. en tooltip som säger "if isset", översätts det "ifall isset" eller
> låter man det vara? 

Det finns svåra fall här. Som princip tycker jag man kan ha att
översätta överallt så länge det inte blir svårare att förstå. Om man
valt att ha svenska meddelanden vill man inte ha svengelska utan
svenska.

Där det är direkta citat från koden, t.ex. ett taggnamn, så skall man
inte översätta till ett tänkt svenskt taggnamn som inte finns i
verkligheten. Det skulle kunna förvirra. Men om det går att
översätta utan att det blir oklart så gör det.

Så till själva översättningarna. Christian har ju redan gått igenom
och påpekat det mesta. Här är några detaljer som jag hittade och inte
tror han sade något om. I separata brev skickar jag också några
ytterligare kommentarer på hans kommentarer.

> #: ../src/document.c:1258
> #, c-format
> msgid "File %s is open, overwrite?"
> msgstr "Filen %s är öppen. Vill du skriva över den?"

Rätt stor skillnad i formuleringen. Både ny mening och mycket
längre. Jag skulle rekommendera att du håller dig närmare:

  Filen %s är öppen, skriv över?

> #: ../src/document.c:1303
> #, c-format
> msgid ""
> "File %s\n"
> "is modified by another process\n"
> "new modification time is %s\n"
> "old modification time is %s\n"
> "overwrite?"
> msgstr ""
> "Filen %s\n"
> "är ändrad av en annan process\n"
> "ny ändringstid är %s\n"
> "den gamla ändringstiden är %s\n"
> "Vill du skriva över filen?"

Liknande på slutet.

> #: ../src/document.c:1326
> msgid "File save aborted, could not backup file:\n"
> msgstr "Sparande av fil är avbruten. Kunde inte skapa någon säkerhetskopia:\n"
> 
> #: ../src/document.c:1332
> msgid "File save error, could not write file:\n"
> msgstr "Fel vid sparande av fil. Kunde inte skriva till filen:\n"

Återigen, varför tycker du det behöver delas upp på två meningar?

> #: ../src/document.c:1974
> msgid ""
> "Some file(s) are modified\n"
> "please choose your action"
> msgstr ""
> "En eller flera filer är ändrade\n"
> "Välj vad du vill göra"

Igen.

> #: ../src/gui.c:240
> msgid "Font Size -1"
> msgstr "Typsnittsstorlek +1"

Orginalet säger minus, men du översätter med plus! Det är kanske inte
så bra. :-)

> #: ../src/gui.c:292
> msgid "Span..."
> msgstr "Span..."

Jag förstår att du tänker på HTML-taggen. Men här är det snarare
substantivet som sådant som avses. Och då kan det översättas. På
svenska stavas det "spann" med två n.

> #: ../src/gui.c:462
> msgid "Heading"
> msgstr "Rubriker"

Det är singular: Rubrik

> #: ../src/gui.c:502
> msgid "New"
> msgstr "Nytt Dokument"

"Nytt" räcker

> #: ../src/gui.c:504
> msgid "Open..."
> msgstr "Öppna Dokument..."

"Öppna" räcker

> #: ../src/html.c:361
> #, c-format
> msgid " Time (%i:%i:%i)"
> msgstr " Tid (%i:%i:%i)"

Jag antar att detta blir en tidsangivelse, och då brukar man använda
punkter istället för kolon på svenska.

> #: ../src/html.c:395
> #, c-format
> msgid " Date (%i/%i/%i)"
> msgstr " Datum (%i/%i/%i)"

Stoppar de in månad/dag/år enligt amerikansk konvention här? Då
kanske man skall försöka rätta det till:

  Datum (%3$i-%1$i-%2i)

> #: ../src/html.c:572 ../src/html.c:810 ../src/html.c:1306 ../src/html.c:1731
> #: ../src/html_form.c:220 ../src/html_form.c:282 ../src/html_form.c:349
> #: ../src/html_form.c:411 ../src/html_form.c:467 ../src/html_form.c:530
> #: ../src/html_form.c:589 ../src/image.c:258 ../src/preferences.c:1463
> #: ../src/wizards.c:206
> msgid "Name"
> msgstr "Name"

Oöversatt: Namn

> #: ../src/html.c:604
> msgid "OnClick"
> msgstr "OnClick"
> 
> #: ../src/html.c:608
> msgid "OnDblClick"
> msgstr "OnDblClick"
> 
> #: ../src/html.c:612
> msgid "OnMouseOver"
> msgstr "OnMouseOver"
> 
> #: ../src/html.c:616
> msgid "OnMouseDown"
> msgstr "OnMouseDown"
> 
> #: ../src/html.c:620
> msgid "OnMouseMove"
> msgstr "OnMouseMove"
> 
> #: ../src/html.c:624
> msgid "OnMouseOut"
> msgstr "OnMouseOut"
> 
> #: ../src/html.c:628
> msgid "OnMouseUp"
> msgstr "OnMouseUp"
> 
> #: ../src/html.c:632
> msgid "OnKeyDown"
> msgstr "OnKeyDown"
> 
> #: ../src/html.c:636
> msgid "OnKeyPress"
> msgstr "OnKeyPress"
> 
> #: ../src/html.c:640
> msgid "OnKeyUp"
> msgstr "OnKeyUp"

Jat tyckera att du gärna kan översätta dessa med "Vid klick", "Vid
dubbelklick" o.s.v. Den som kan koderna förstår vad du menar. Och
den som inte kan koderna har en chans att använda bluefish ändå. Allt
enligt principen att översätta så mycket som möjligt.

> #: ../src/html.c:760
> msgid "Span"
> msgstr "Span"

Två "n".

> #: ../src/html.c:795 ../src/html.c:926 ../src/html.c:1829
> #: ../src/html_table.c:114 ../src/html_table.c:225 ../src/html_table.c:339
> #: ../src/image.c:278
> msgid "Align"
> msgstr "Horisontell Justering"

"Justera" står det bara.

> #: ../src/html.c:1154
> msgid "Body"
> msgstr "
> 
> #: ../src/html.c:1186
> msgid "OnLoad"
> msgstr "OnLoad"
> 
> #: ../src/html.c:1190
> msgid "OnUnLoad"
> msgstr "OnUnLoad"

Översätt enligt tidigare resonemang.

> #: ../src/html.c:1554
> msgid "Quick List"
> msgstr "Snabblist"

Handlar det inte om substantivet: Snabblista?

> #: ../src/html_table.c:170
> msgid "Rules"
> msgstr "Regler"

Antagligen handlar det om "linjer", inte "regler".

> #: ../src/image.c:479
> msgid "By width, keep aspect ratio"
> msgstr "Efter bredd. Behåll måttförhållanden"
> 
> #: ../src/image.c:480
> msgid "By height, keep aspect ratio"
> msgstr "Efter bredd. Behåll måttförhållanden"
> 
> #: ../src/image.c:481
> msgid "By width and height, ignore aspect ratio"
> msgstr "Efter bredd och höjd. Ingorera måttförhållanden"

Christian har redan påpekat felstavat ignorera. Men dessutom
- Varför uppdelat i meningar?
- Du har översatt "height" med "bredd" i andra fallet.
- "Aspect ratio" brukar med fördel kunna översättas "proportioner".

  Efter bredd, behåll proportioner
  Efter höjd, behåll proportioner
  Efter bredd och höjd, ignorera proportioner

> #: ../src/menu.c:121
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A circumflex "

Det heter cirkumflex på svenska.

> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/AE ligature "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/AE ligature "

Det heter ligatur på svenska.

> #: ../src/menu.c:124
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A diaerisis "

Det heter trema på svenska.

> #: ../src/menu.c:126
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/C cedilla "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/C cedilla "

Det heter cedilj på svenska.

> #: ../src/menu.c:144
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O slash "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O slash "

Det heter snedstreck på svenska.

> #: ../src/menu.c:366
> msgid "/Dialogs/General/Quick_list..."
> msgstr "/Dialoger/Vanliga/Snabb_list..."

Antaglien en listA igen.

> #: ../src/menu.c:1377
> msgid "/_Custom menu"
> msgstr "/_Egen meny"

Specialmeny skrev du på andra ställen.

> #: ../src/rcfile.c:653
> msgid "file (quoted) or variable (including $)"
> msgstr "fil (citatmarkerad) och variabel (inklusive $)"

Det står "eller", inte "och".

> #: ../src/snr2.c:1129
> msgid "Replace uppercase"
> msgstr "Omvandla versaler"

Ersätt, inte omvandla.

> #: ../src/snr2.c:1130
> msgid "Replace lowercase"
> msgstr "Omvandla gemener"

D:o

> #: ../src/wizards.c:196
> msgid "Frame's"
> msgstr "Ramar"

Om orginalet är rätt så är det genitiv, och alltså "rams" på svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.