Re: gnome-utils (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-05 12:36:04

Christian Rose writes:
> > >   #: gsearchtool/gsearchtool.c:483
> > > N msgid "Entry changed called for a non entry option!"
> > > N msgstr "Poständring anropades för ett alternativ som inte är en post!"
> > 
> > Vad handlar egentligen det här om?  Jag förstår inte orginalet.
> 
> Inte jag heller...
> 
> void
> update_constraint_info (SearchConstraint 	*constraint, 
> 			gchar 			*info)
> {
> 	switch (templates[constraint->constraint_id].type) {
> 	case SEARCH_CONSTRAINT_TEXT:
> 		constraint->data.text = info;
> 		break;
> 	case SEARCH_CONSTRAINT_NUMBER:
> 		sscanf (info, "%d", &constraint->data.number);
> 		break;
> 	case SEARCH_CONSTRAINT_TIME:
> 		sscanf (info, "%d", &constraint->data.time);
> 		break;
> 	default:
> 		g_warning (_("Entry changed called for a non entry option!"));
> 		break;
> 	}
> }
> 
> Säger mig inte så mycket.

Jag får känslan att "entry" kan vara "inmatnings" (-fält eller
liknande).  Men jag blir inte heller speciellt mycket klokare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.