Re: gnome-utils (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-05 12:07:35

tis 2003-02-04 klockan 12.45 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
> > N msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
> > N msgstr "_Standard (samma som snabbläget, men dessutom med lågnivåformetering)"
> 
> "formatering" är felstavat.

Oj. Tack!


> >   #: gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
> > N msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
> > N msgstr "ext2 för linux inbyggda filsystem eller fat för DOS-filsystemet."
> 
> "Inbyggda" är lite missvisande egentligen.  "Egna" kanske vore
> bättre.  Men det är ingen allvarlig sak.

Jag har ändrat nu.


> >   #: gsearchtool/gsearchtool.c:483
> > N msgid "Entry changed called for a non entry option!"
> > N msgstr "Poständring anropades för ett alternativ som inte är en post!"
> 
> Vad handlar egentligen det här om?  Jag förstår inte orginalet.

Inte jag heller...

void
update_constraint_info (SearchConstraint 	*constraint, 
			gchar 			*info)
{
	switch (templates[constraint->constraint_id].type) {
	case SEARCH_CONSTRAINT_TEXT:
		constraint->data.text = info;
		break;
	case SEARCH_CONSTRAINT_NUMBER:
		sscanf (info, "%d", &constraint->data.number);
		break;
	case SEARCH_CONSTRAINT_TIME:
		sscanf (info, "%d", &constraint->data.time);
		break;
	default:
		g_warning (_("Entry changed called for a non entry option!"));
		break;
	}
}

Säger mig inte så mycket.


> >   #: gsearchtool/gsearchtool.c:594
> > N msgid "Set the text of 'look in folder'"
> > N msgstr "Ställ in texten "
> 
> Här fattas lite.

Stämmer, "Ställ in texten för \"leta i mappen\"" ska det vara.
Du ska ha många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.