Re: gtk+ (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-05 12:32:17

Christian Rose writes:
> ons 2003-02-05 klockan 12.08 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: gtk/gtktable.c:202
> > > N msgid "Left attachment"
> > > N msgstr "Vänsterfäste"
> > 
> > Gamla ord får nya betydelser! :-)
> 
> Jaja. :)
> Har du synpunkter på översättningen som sådan?

Nej, nej.  Det var bara en roande observation.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.