Re: Förtroende och tillit

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-01-29 16:24:58

onsdagen den 29 januari 2003 kl 15.37 skrev Per Tunedal:
> Nivåer:
> - - Don't know
> - - I do NOT trust
> - - I trust marginally
> - - I trust fully
> - - I trust ultimately
>
> Gamla översättningen av GPG:
> - - Vet inte
> - - Jag litar INTE på denna användare
> - - Jag litar marginellt på denna användare
> - - Jag litar fullständigt på denna användare
> - - Jag litar helt och hållet på denna användare (även: "ovillkorligen")
>
> Det är skillnaden mellan "fully" och "ultimate" som vållar mest huvudbry.
> Det är mycket viktigt att alternativen inte förväxlas!

Förslag (av mer talspråkskaraktär kanske) på de två sista:

- - Jag litar på denna användare
- - Jag litar blint på denna användare

För mig är "litar marginellt på" svagare än "litar på" men det kanske
bara är jag som tycker det.  På samma sätt är "litar blint på" starkare
än "litar på".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.