Re: EudoraGPG första försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-15 22:00:10

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:10 2003-01-15 +0100, you wrote:
 >ons 2003-01-15 klockan 11.11 skrev Per Tunedal:
 >> Jag bifogar första försöket till översättning av insticksprogrammet för
 >> Eudora: EudoraGPG. En ny ännu bättre version av programmet ska strax
 >> publiceras!
 >
 >Du har inte möjlighet att få dem att använda po-format eller själv
 >konvertera till po-format? Personligen har jag av gammal vana lättare
 >att läsa po-format. Jag kan tänka mig att andra här på listan också är
 >mer vana vid det.
 >Nu var ju inte den här översättningen så stor eller formatet så knepigt,
 >men då borde det ju å andra sidan inte heller vara så svårt att byta
 >till po-format.
 >
 >
 >Christian

Programmeraren kommer att anpassa programmet för användning med flera språk
med hjälp av DLL-filer, liksom GPGrelay. Om han väljer samma lösning som
programmeraren för GPGrelay använder, så produceras po-filer som en
mellanprodukt, innan DLL-filen skapas. I så fall går din önskan i uppfyllelse!

Det är emellertid inte aktuellt för denna release, eftersom det kräver en
total omarbetning av programmet. Men han kommer att göra något, eftersom
flera språk är på gång.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.9096

iD8DBQE+Jcv3V+WjFXkFqqkRAnxvAKDXPAV1A5n4C0GwypKeRSsx/cfPaQCg+fbd
uxpMXdEfs1QgffHBz8XemT8=
=Q9bP
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.