Test.

Författare: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Datum: 2003-01-16 02:41:13

Jag skickade tidigare ett brev som inte kommit fram.

Om det här kommer fram så var det nog bara ett tillfälligt fel och jag
försöker då skicka det ursprungliga brevet igen.


-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.