Re: header/header field

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2003-01-10 01:49:31

>
>
>Även om det i någon mening är "ledigt", tror jag rubrik kan
>missförstås.  Visserligen översätts "subject" normalt med "ämne", men
>man skulle mycket väl kunna se ämnet som brevets rubrik.  Att kalla
>rader som finns där av tekniska skäl, "received" t.ex. för rubriker
>känns konstigt.
>
>Så jag ansluter mig till förespråkarna av "brevhuvud".  Om
>sammanhanget är klart tycker jag även att "huvud" fungerar bra.
>"Brevet hade väldigt mycket information i huvudet" känns inte
>konstigt.  Och jag tror visst att "huvud" kan fungera även i
>sammanhang där ordet "brev" inte finns uttryckligen nämnt.
>  
>
Jag är benägen att sträcka mig ännu längre, huvud som samlingsord för 
"email headers" känns nästan bättre än brevhuvud. Ett vanligt 
pappersbrev har knappast något som kan kallas huvud, möjligtvis sidhuvud 
och sidfot t ex, men inte något huvud. Att säga brevhuvud får det att 
låta som att det skulle kunna vara en visuellt synlig del av brevet, en 
dekoration av brevet...

Det är min spontana reflektion.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.