header/header field

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-09 22:44:23

Per Tunedal writes:
> Hur översätter jag bäst header/header field i e-post?
> 
> Å ena sidan kan jag kalla header rubrik å andrasidan brevhuvud (bara huvud 
> blir inte så lyckat!).

Även om det i någon mening är "ledigt", tror jag rubrik kan
missförstås.  Visserligen översätts "subject" normalt med "ämne", men
man skulle mycket väl kunna se ämnet som brevets rubrik.  Att kalla
rader som finns där av tekniska skäl, "received" t.ex. för rubriker
känns konstigt.

Så jag ansluter mig till förespråkarna av "brevhuvud".  Om
sammanhanget är klart tycker jag även att "huvud" fungerar bra.
"Brevet hade väldigt mycket information i huvudet" känns inte
konstigt.  Och jag tror visst att "huvud" kan fungera även i
sammanhang där ordet "brev" inte finns uttryckligen nämnt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.