Re: maps to

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-09 08:10:08

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 22:50 2003-01-08 +0100, you wrote:
 >Janne Morén writes:
 >> On Wed, 2003-01-08 at 14:37, Per Tunedal wrote:
 >> > Jag har prövat att översätta "maps to key" med "passas ihop med nyckeln".
 >> >
 >> > Synpunkter?
 >
 >> "kopplas till nyckeln", kanske? Eller "associeras med nyckeln"?
 >
 >Jag röstar för "kopplas till".

Ja, "kopplas till" är bra! Associeras är lite vagt.

I GPGrelay används "associate" i samband med "profile". 
"key/e-mail[address] associated to profile" (profile=regel för hur post ska 
hanteras). Jag ser nu att där används även "maps to" i en rubrik!  "45 
emails mapped to 97 keys"

Jag har översatt detta med "Nycklar/e-postadresser är knutna till profilen."

Kanske ska jag be programmeraren att begränsa sig till ett uttryck???

Eller räcker det att jag översätter båda med "koppla till", eller är det 
bättre att skilja på dem? maps to = kopplas till, associated to=är knutna 
till ???

I praktiken är det (nästan) samma sak: Profilen kopplar/knyter en nyckel 
(med hjälp av en e-postadress) till en regel för posthanteringen. Alias 
kopplar en e-postadress till en nyckel (som anges med en e-postadress dvs 
del av användar-ID:t). Och alla nycklar (dvs. e-postadresser i nycklarnas 
användar-ID:n) hänförs till någon profil.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.909

iD8DBQE+HSPAV+WjFXkFqqkRAm+MAJwIlq9esjjdhE4EeM6ZoikDuYgZKACcCfIb
67nAE+PgTB8opBBpqC9V8+Q=
=Vv0U
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.