Re: gphoto2-2.1.1 (0%, 237 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-09 07:03:08

Hej!

tor 2003-01-09 klockan 00.27 skrev Stefan Bj|rnelund:
> > > > Jag tar gärna hand om gphoto2. Jag hade även hand om den kopia som
> > > > tidigare funnits i gnome cvs.
> > > 
> > > Bara så att inga missförstånd uppstår vill jag kolla lite.
> > > 
> > > Det matades in en tidigare översättning till roboten strax efter.
> > > Christian Roses namn stod inte med, utan som Last-Translator angavs
> > > Stefan Björelund, medan Sverker Wiberg var den som stod längst ner
> > > bland översättarna uppe i kommentaren. Project-Id-Version på den
> > > inmatade filen var dock för gphoto 0.4.3, inte gphoto2 2.1.1.
> > 
> > Jag misstog mig. Jag har under lång tid haft för avsikt att uppdatera
> > översättningen av gphoto2 som en del i GNOME-översättningarna, men har
> > inte alls hunnit göra det. Jag bara trodde att jag hade pillat på den,
> > men förväxlade det med gphoto, där jag har varit aktiv och uppdaterat
> > översättningen tidigare. Och mitt i allt detta förstod jag att gphoto2
> > till skillnad från gphoto hade flyttat från GNOME cvs helt och hållet
> > och till någon annanstans, och bara en del av översättningarna fanns i
> > GNOME cvs, och då hamnade det ännu längre ner på min lista. Men jag är
> > fortfarande beredd att ta hand om översättningen av gphoto2 om jag får
> > möjlighet, och såg chansen när gphoto2 nu finns med i Translation
> > Project.
> > 
> > 
> > > Är ni alla tre överens om att det är Christian som skall ha hand om
> > > framtida översättningar av gphoto2? Eller har det blivit någon slags
> > > förvirring mellan olika grenar här som vi bör reda ut?
> > > 
> > > Vare sig Sverker eller Stefan verkar vara med i sv@li.org-listan för
> > > närvarande. Åtminstone inte med de ovanstående adresserna.
> > 
> > Om ni läser detta, så hör av er.
> 
> Tja, så vitt jag vet hittar man den den officella CVS-trädet på
>  gphoto.sourceforge.net
> 
> Jag har inte skrivrättingher på deras CVS-träd, utan har bara
> sporadiskt skickat in uppdateringar till colin@marquardt-home.de, 
> (som verkar vara den som intresserar sig mest för att se till att
> översättningarna hålls uppdaterade).
> 
> Så om du vill Christian vill hålla den svenska översättningen aktuell
> så har jag inga invändningar. 

Eftersom du Stefan fortfarande håller översättningen aktuell vill du
kanske fortsätta med det? Jag var osäker på om översättningen var
"övergiven", därav mitt intresse. Så vill du fortsätta så gör gärna det,
själv har jag ändå inte mycket tid att titta på gphoto2 under den
närmaste framtiden.

Vill du fortsätta underhålla svenska översättningen av gphoto2 så vore
det dock kanske smidigast om det kunde ske här inom TP (Translation
Project), eftersom översättningarna av gphoto2 har flyttat hit. I
praktiken innebär detta bara att du behöver gå med på denna lista
(sv@li.org) och sedan meddela ditt intresse att ta hand om gphoto2, så
antecknas detta. Instruktioner för hur man går med m.m. finns på
http://www.uddeborg.pp.se/sv/.

Svara gärna och meddela vad du tycker.


> (Jag skulle föreslå att ni utgår från mina filer, som är uppdaterade
> för gphoto2 v2.1.1...
>   gphoto2/po/sv.po:			  237 translated messages.
>   libgphoto2/po/sv.po:		  722 translated messages.
>   libgphoto2/libgphoto2_port/po/sv.po:  67 translated messages.
>   gtkam/po/sv.po:			  169 translated messages.
> )

Hmm, det verkar bara vara själva gphoto2 som finns inom TP (se
http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/domains.html). Är kanske ett
misstag?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.