Re: public private LÖST var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-08 22:50:58

Christian Rose writes:
> I allmänhet brukar vi väl inte föra in någon rekommendation i
> ordlistorna som ändå stämmer överens med Datatermgruppens
> rekommendation, utan bara om det skiljer sig. Men det är bara vad jag
> tror, Göran kanske är av en annan åsikt.

Det är vad jag tror också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.