Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 09:26:13

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Obs! Sänder igen pga att GPGrelay crashade (testar senaste
utvecklingsversionen). Ni behöver inte berätta om ni fick flera brev, jag
märker det själv och fixar i så fall felet. Beklagar.
Per Tunedal

At 17:42 2003-01-07 +0100, you wrote:
 >
 > > > 1) Varför kan man inte säga att anordningen som "reläar" är ett "relä"?
 > >
 > > För att det, som Janne påpekar, vanligtvis betyder en mekanisk kontakt.
 > > Att kalla det "reläserver" är en klar förbättring.
 >
 >I radiobranschen kallar man det som reläar en "relästation".
 >
 >/tg, SM7XQD

Nu har jag haft en givande e-postväxling med programmeraren. Han reducerar
antalet termer som betyder ungefär samma sak (thread, server, realy,
socket) så att endast termen "relay" används! (Både som substantiv och verb!)

Då skulle jag kunna skriva tex:

Under fliken "Reläer" med en lista på reläer väljer man att ändra ett
relä på en sida med rubriken "reläer". Där anger man att
reläet ska "reläa" från en lokal port till en extern adress på en
fjärrport. I hjälptexten som kommer upp när man stannar med markören
förklaras "reläa" med "vidarebefordra".

Jag tycker det skulle bli mindre klart om jag använde substantivet
"relästation" eller "reläserver" istället för "relä". Åsikter?

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.9095

iD8DBQE+G+CxV+WjFXkFqqkRAt3yAKC3cWNfeMtM5MYudZz2JfqMo8VruACg6ke+
70vazSVjEii2QOVnM5/PTfM=
=gftb
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.