Re: Gimp plugins, resten!

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 17:46:54

mån 2003-01-06 klockan 17.03 skrev Göran Uddeborg:
> > #: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:79
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "<html><head><title>Document Not Found</title></head><body bgcolor=\"white"
> > "\"><div align=\"center\"><div>%s</div><h3>Could not locate help "
> > "documentation</h3><tt>%s</tt></div><br /><br /><div align=\"justify"
> > "\"><small>The requested document could not be found in your GIMP-Help path "
> > "as shown above. This means that the topic has not yet been written or your "
> > "installation is not complete. Ensure that your installation is complete "
> > "before reporting this error as a bug.</small></div></body></html>"
> > msgstr ""
> > "<html><head><title>Dokumentet kan inte hittas</title></head><body bgcolor="
> > "\"white\"><div align=\"center\"><div>%s</div><h3>Kunde inte hitta hjälp-"
> > "dokumentationen</h3><tt>%s</tt></div><br /><br /><div align=\"justify"
> > "\"><small>Det begärda dokumentet kunde inte hittas i din GIMP-hjälp sökväg. "
> > "Det betyder antingen att dokumentet ännu inte är skrivet eller att din "
> > "installation inte är komplett. Kontrollera att din installation är komplett "
> > "innan du rapporterar detta som en bugg.</small></div></body></html>"
> 
> Skriv gärna ihop "hjälpdokumentationen" utan bindestreck.

"GIMP-hjälp sökväg" ska även det vara ett ord och inte särskrivet:
"GIMP-hjälpsökväg". Alternativt "sökväg för GIMP-hjälp".


> > #: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:140
> > msgid ""
> > "Guides are pre-defined rectangles covering the image. You define\n"
> > "them by their width, height, and spacing from each other. This\n"
> > "allows you to rapidly create the most common image map type -\n"
> > "image collection of \"thumbnails\", suitable for navigation bars."
> > msgstr ""
> > "Hjälplinjer är fördefinierade rektanglar som täcker bilden. Du\n"
> > "definierar dem genom deras bredd, höjd och avstånd från varandra.\n"
> > "Detta låter dig snabbt skapa den vanligaste bildkartetypen -\n"
> > "en samling \"tumnaglar\", användbara för navigeringsrader."
> 
> Jag vill minnas att "thumbnails" har översatts med "miniatyer" i något
> annat sammanhang.  Men någon annan på den här listan har säkert bättre
> koll på det.

"Miniatyrbilder" är det vi brukar använda i GNOME och det vi har i vår
ordlista.


> > #: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:478
> > #, c-format
> > msgid "Area #%d Settings"
> > msgstr "Område #%d inställningar"
> 
> Använd inte "#" som tecken för "nummer" på svenska.  Använd istället
> antingen "nr." eller utelämna det helt, beroende på vad som passar.

Och ordföljden bör väl ändras på svenska. "Inställningar för område %d"
tycker jag låter bättre.


> > #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:433
> > msgid ""
> > "Position the image on the page.\n"
> > "Click and drag with the primary button to position the image.\n"
> > "Click and drag with the second button to move the image with finer "
> > "precision; each unit of motion moves the image one point (1/72\")\n"
> > "Click and drag with the third (middle) button to move the image in units of "
> > "the image size.\n"
> > "Holding down the shift key while clicking and dragging constrains the image "
> > "to only horizontal or vertical motion.\n"
> > "If you click another button while dragging the mouse, the image will return "
> > "to its original position."
> > msgstr ""
> > "Placera bilden på sidan.\n"
> > "Klicka och drag med första knappen för att placera bilden.\n"
> > "Klicka och drag med andra knappen för att flytta bilden med bättre "
> > "precision; varje enhet du drar flyttar bilden en punkt (1/72\")\n"
> > "Klicka och drag med tredje (mitten) knappen för att flytta bilden i enheter "
> > "av bildstorleken.\n"
> > "Hålls shift-knappen ner under flytten begränsas bilden till att endast "
> > "flytta horisontellt eller vertikalt.\n"
> > "Om du klickar på en annan knapp under flytten, återgår bilden till sin "
> > "ursprungliga plats."
> 
> Skriv ut "tum" istället för att använda citationstecken (").

"Shift button" kan man översätta med "skiftknapp" (observera k:et i
skift). Oavsett vilket ska det inte vara särskrivet på svenska.


> > #. stat error (file does not exist)
> > #: plug-ins/xjt/xjt.c:2469 plug-ins/xjt/xjt.c:2476
> > #, c-format
> > msgid "Can't open (read): %s"
> > msgstr "Kan ej öppna (skriva): %s"
> 
> Försök en gång till! :-)

Kanske hellre "inte" än "ej". Smaksak, men försök hålla dig till en av
varianterna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.