Re: Bygge

Författare: Johan Hilding (cooljon_at_telia.com)
Datum: 2002-12-26 23:41:41

On Wednesday 25 December 2002 22.56, Göran Uddeborg wrote:
> Jag tolkar orden så här
>
> release - utgåva
>  Normalt något som släpps relativt sällan, med större ändringar i
>  sedan förra. För linuxkärnor skulle 2.4 kunna kallas en utgåva.
>
> version - version
>  Något som släpps lite oftare, med smärre ändringar och rättningar
>  sedan förra. Förekommer flera inom en utgåva. För linuxkärnor
>  skulle 2.4.20 kunna kallas en version (av utgåvan 2.4).
>
> build - bygge
>  En kompilering eller motsvarande som görs på just nu aktuell kod.
>  Behöver inte ges nummer alls, kanske namnges med en tidpunkt. Man
>  gör normalt flera byggen innan man är färdig med nästa version.
>
> Jag påstår självklart inte att detta är någon allmän sanning, och att
> det inte finns undantag eller tillägg. Ibland talar man om "patch"
> som ytterligare ett steg: "release"."version"."patch". Ibland gör man
> byggen och bestämmer att ett visst av dem skall BLI en viss version.
> Ibland används "release" och "version" som synonymer.
>
> Men för att behålla den betydelse som finns i olika orginal på ett
> vettigt sätt tycker jag översättningarna ovan fungerar rätt bra. Även
> i de fall orden tolkas annorlunda än jag skrivit ovan.

Okej, din översättning är mycket bra! Är dessa ord med på våran lista med 
termer?

/ Jon

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.