Bygge

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-25 22:56:21

Jag tolkar orden så här

release - utgåva
 Normalt något som släpps relativt sällan, med större ändringar i
 sedan förra. För linuxkärnor skulle 2.4 kunna kallas en utgåva.

version - version
 Något som släpps lite oftare, med smärre ändringar och rättningar
 sedan förra. Förekommer flera inom en utgåva. För linuxkärnor
 skulle 2.4.20 kunna kallas en version (av utgåvan 2.4).

build - bygge
 En kompilering eller motsvarande som görs på just nu aktuell kod.
 Behöver inte ges nummer alls, kanske namnges med en tidpunkt. Man
 gör normalt flera byggen innan man är färdig med nästa version.

Jag påstår självklart inte att detta är någon allmän sanning, och att
det inte finns undantag eller tillägg. Ibland talar man om "patch"
som ytterligare ett steg: "release"."version"."patch". Ibland gör man
byggen och bestämmer att ett visst av dem skall BLI en viss version.
Ibland används "release" och "version" som synonymer.

Men för att behålla den betydelse som finns i olika orginal på ett
vettigt sätt tycker jag översättningarna ovan fungerar rätt bra. Även
i de fall orden tolkas annorlunda än jag skrivit ovan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.