Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-18 22:19:48

Janne Morén writes:
> > > #: plug-ins/common/uniteditor.c:545
> > > msgid ""
> > > "A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
> > > "checked."
> > > msgstr ""
> > > "En enhetsdefinition sparas innan GIMP avslutas endast om kolumnen är "
> > > "markerad."
> > 
> > Ingen översättning av "only"?
> 
> "..endast om kolumnen" - jag tyckte det blev klarare på det sättet.

Ok.

> > > #: plug-ins/common/uniteditor.c:549
> > > msgid "How many units make up an inch."
> > > msgstr "Hur många enheter går det på en (amerikansk) tum."
> > 
> > "(amerikansk)" behövs väl inte.  Tummen är ju lika långa (nuförtiden
> > :-).
> 
> Um, i Brittiska samväldet är väl en tum inte 2.54 cm? Och det svenska
> tummåttet är definitivt inte samma.

Som redan nämnts så är det visst samma sak idag.  Allt går ju att
bevisa på webben, så här är ett par URL:ar:

http://home.att.net/~ShipModelFAQ/OtherStuff/smf-RN-Inches.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Inch

(Sammanfattning: Det finns dock två sorters tum.  Hela världen
använder en internationell tum är exakt 25,4 mm.  USA använder
dessutom, en annan tum för lantmäteribruk på ungefär 25,40005 mm.  Om
inget annat anges avses dok den internationella tumen, även i USA.

Så att säga "amerikansk tum" är nog en ovanligt dålig definition,
vilken annan nationalitet som helst är entydigt, men just i USA (om
jag nu tolkar "amerikansk" så) är det faktiskt inte entydigt! :-)

> > > #: plug-ins/common/uniteditor.c:550
> > > msgid ""
> > > "This field is a hint for numerical input fields. It specifies how many "
> > > "decimal digits the input field should provide to get approximately the same "
> > > "accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
> > > msgstr ""
> > > "Detta fält är information för indatafält. Den visar hur många decimaler "
> > > "fältet bör använda för att få ungefär samma noggrannhet som inmatning i "
> > > "(amerikanska) tum med två decimalers noggrannhet."
> > 
> > Samma kommentar om "amerikanska".
> > 
> > Sedan, det står "decimal digits", vilket betyder decimala, till
> > skillnad från t.ex. oktala, siffror, inte decimaler.  Det är möjligt
> > att det faktiskt är decimaler som avses, men kolla gärna det.
> 
> Det är decimala. Det är om hur många siffrors noggrannhet din nya enhet
> behöver för att få samma spatiala upplösning som en tum med två siffrors
> noggrannhet.

Men när du beskriver det så så låter det som att det ÄR siffror som
avses, inte decimaler.  Om en enhet är tillräckligt liten så kan ju
alla siffrorna stå till vänster om kommatecknet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.