Re: passphrase

Författare: Veronica Loell (lista_at_nakawe.se)
Datum: 2002-12-18 13:31:17

Eftersom jag är datalingvist så blir det lätt formellt... Om man går på
det utmärkta lösensystemet att ta en mening som lösen och sedan antingen
använda hela eller endast initiala bokstäver och så mycket specialtecken
som möjligt, beroende på lösenets maximala längd så skulle man kanske
kunna kalla detta lösenmening eller lösenfras men det känns inte riktigt
bra i mina öron. Att bara använda lösen är inte att tänka på?

- Veronica

>
>Subject: Re: passphrase
>   From: Per Tunedal <pt@radvis.nu>
>   Date: Tue, 17 Dec 2002 22:55:24 +0100
>     To: sv@li.org
>
>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>Hash: SHA1
>
>Hej Veronica!
>Din argumentation förefaller mig lite formell, även om den har sina 
>poänger. Jag tycker "sträng" låter alldeles för tekniskt. Jag strävar efter 
>att popularisera kryptering!
>Per Tunedal
>
>At 20:29 2002-12-17 +0100, you wrote:
> >Jag skulle dock hellre använda "sträng" för mig beskriver det bättre
> >än mening, fras eller något annat. Om man skall se rent lingvistiskt
> >så finns det ju faktiskt vissa krav på vad en fras är, framför allt
> >är det ju i princip bara frasstrukturgrammatikerna som talar om fraser.
> >Sedan är ju inte detta med vad en "mening" är helt obestritt framför
> >allt inte om man sysslar med talspråk.
> >
> >Om man använder ord som fras och mening så försvinner också lite av
> >det mycket viktiga att få folk att använda specialtecken, förutom då
> >kanske skiljetecken...
> >
> >lösensträng alltså.
> >
> >- Veronica
> >
> >>
> >>Subject: Re: passphrase
> >>   From: Christian Rose <menthos@menthos.com>
> >>   Date: 17 Dec 2002 17:58:07 +0100
> >>     To: sv@li.org
> >>
> >>tis 2002-12-17 klockan 12.55 skrev Tomas Gradin:
> >>>  > Lösenmening blir tydligast!
> >>>
> >>> Jag hittar inte en enda träff på det med Google, men nån ska ju vara den
> >>> första.
> >>
> >>Håller med i att även lösenfras är mer välkänt än lösenmening.
> >>En mening är för mig också något som ska vara grammatiskt korrekt och
> >>påbörjas med stor bokstav och avslutas med punkt, medan en fras inte
> >>behöver följa några grammatiska regler på det sättet. T.ex. är "svettig
> >>bulgarisk kulstöterska" en fullgod fras och kanske även en bra
> >>lösenfras, men det är inte en korrekt mening i sig självt, och det är
> >>definitivt inte bara ett ord. Så varken "lösenmening" eller "lösenord"
> >>ger korrekta associationer här.
> >>
> >>
> >>Christian
> >>
> >>
> >>
>
>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907
>
>iD8DBQE9/544V+WjFXkFqqkRAjSbAKD0bsAV7BP4tysxj1yLTYhLQNPi4ACfbZoI
>WAeBOohB91X+NFGauMujMK4=
>=T9V0
>-----END PGP SIGNATURE-----
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.