passphrase

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-17 12:23:12

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ur "mini how to":

"Slutligen krävs ett lösenord (lösenfras är ett bättre ord i sammanhanget 
eftersom blanksteg kan användas). Detta lösen krävs för att kunna använda 
den privata nyckeln. Ett bra lösen innehåller följande element:
·    långt (använd gärna en hel mening),
·    innehåller specialtecken (ej bokstäver eller siffror),
·    är något speciellt (inte ett namn),
·    svårgissat (d.v.s INTE namn, födelsedagar, telefonnummer, 
kreditkortsnummer etc.)
Genom att ibland använda KaPItaLeR oCH IblANd InTe kan ytterligare säkerhet 
byggas upp. Detta lösen FÅR EJ GLÖMMAS BORT. Nycklarna blir värdelösa 
eftersom meddelanden inte kan avkodas. Se < ref id="GPG-Minihowto-Revoke" 
name="Revoke">. "

Här utläser jag stöd både för lösenfras och lösenmening!

"långt (använd gärna en hel mening)"

Lösenmening blir tydligast!

Per Tunedal


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/wtKV+WjFXkFqqkRAt1SAKCAqdgHjynp7GH0miwO3Mn2HxwqmACg4P8X
cI4JzngimPbHaSediPsSXJs=
=zFaK
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.