Re: passphrase

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-17 16:17:12

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 12:55 2002-12-17 +0100, you wrote:
 >
 > > Lösenmening blir tydligast!
 >
 >Jag hittar inte en enda träff på det med Google, men nån ska ju vara den
 >första.
 >
 >/tg

Min fru påstår att jag är envis som en gammal get ;-)>

Per Tunedal 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/0BPV+WjFXkFqqkRAloOAKCIdmYU11uViOFzJorc6qp0AetvgwCePOTL
yOBItwmsAUvRb014U61E8BI=
=vOfw
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.