Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-17 11:07:29

Janne Morén writes:
> #: plug-ins/common/sunras.c:395
> msgid "Can't open file as SUN-raster-file"
> msgstr "Kan inte öppna filen i SUN-raster-format"

Det engelska skulle jag trott kunde betytt att öppnandet gick bra, men
att det kanske inte var en Sun-rasterfil.  Det svenska låter mer som
att filen definitivt har det formatet, men att den inte gick att
öppna.

Kanske: "Kan inte öppna filen som en Sun-rasterfil"?

> #. regular tga parameter settings
> #: plug-ins/common/tga.c:1195
> msgid "Targa Options"
> msgstr "Targa-inställningar"

Där behövs väl inget bindestreck?  (Och inget mellanrum istället
heller! :-)

> #. rle
> #: plug-ins/common/tga.c:1205
> msgid "_RLE compression"
> msgstr "_RLE komprimeringsnivå"

Där däremot kanske ett bindestreck istället för mellanrummet skulle
passa.

> #: plug-ins/common/threshold_alpha.c:107
> msgid "<Image>/Layer/Alpha/Threshold Alpha..."
> msgstr "<Image>/Lager/Tröskla alfa..."

Du har tappat bort komponenten "Alpha"

> #: plug-ins/common/uniteditor.c:231
> msgid "Digits:"
> msgstr "Decimaler:"

Är det verkligen rätt?  Det skall inte vara "Siffror:"?

> #: plug-ins/common/uniteditor.c:545
> msgid ""
> "A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
> "checked."
> msgstr ""
> "En enhetsdefinition sparas innan GIMP avslutas endast om kolumnen är "
> "markerad."

Ingen översättning av "only"?

> #: plug-ins/common/uniteditor.c:549
> msgid "How many units make up an inch."
> msgstr "Hur många enheter går det på en (amerikansk) tum."

"(amerikansk)" behövs väl inte.  Tummen är ju lika långa (nuförtiden
:-).

> #: plug-ins/common/uniteditor.c:550
> msgid ""
> "This field is a hint for numerical input fields. It specifies how many "
> "decimal digits the input field should provide to get approximately the same "
> "accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
> msgstr ""
> "Detta fält är information för indatafält. Den visar hur många decimaler "
> "fältet bör använda för att få ungefär samma noggrannhet som inmatning i "
> "(amerikanska) tum med två decimalers noggrannhet."

Samma kommentar om "amerikanska".

Sedan, det står "decimal digits", vilket betyder decimala, till
skillnad från t.ex. oktala, siffror, inte decimaler.  Det är möjligt
att det faktiskt är decimaler som avses, men kolla gärna det.

> #: plug-ins/common/uniteditor.c:581
> msgid "Digits"
> msgstr "Decimaler"

Som ovan.

> #: plug-ins/common/vpropagate.c:261
> msgid "<Image>/Filters/Generic/Erode"
> msgstr "<Image>/Filter/Allmänna/Erodera..."
> 
> #: plug-ins/common/vpropagate.c:273
> msgid "<Image>/Filters/Generic/Dilate"
> msgstr "<Image>/Filter/Allmänna/Vidga..."

Inga prickar på slutet i orginalen här.  Men det kanske det skulle
varit?

> #. Displacement map menu
> #: plug-ins/common/warp.c:469
> msgid "Displacement Map:"
> msgstr "Placeringskarta:"

Inte t.ex. "förskjutningskarta"?  Jag vet inte riktigt vad det är, så
jag frågar.

> #: plug-ins/common/xwd.c:380
> msgid "can't open file for reading"
> msgstr "Kan inte läsa filen"
> 
> #: plug-ins/common/xwd.c:387
> msgid "can't open file as XWD file"
> msgstr "Kan inte öppna filen i XWD-format"
> 
> #: plug-ins/common/xwd.c:408
> msgid "can't get memory for colormap"
> msgstr "Har inte minne för färgkarta"
> 
> #: plug-ins/common/xwd.c:427
> msgid "can't read color entries"
> msgstr "Kan inte läsa färgposter"

> #: plug-ins/common/xwd.c:525
> msgid "cannot operate on unknown image types"
> msgstr "Kan inte arbeta med okända bildtyper"
> 
> #: plug-ins/common/xwd.c:534
> msgid "can't open file for writing"
> msgstr "Kan inte skriva till filen"

Var det meningen att övergå till stor bokstav?  Om det är ett fel i
orginalet, har du rapporterat det?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.