Re: gnumeric

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-12-14 21:51:12

Oj, skulle ha svarat på det mailet - fixade det igår (fredag).


On Sat, 2002-12-14 at 21:27, Christian Rose wrote:
> fre 2002-12-13 klockan 18.08 skrev Göran Uddeborg:
> > Jag körde just gnumeric 1.0.9 lite. Nere till höger finns ett fält
> > som i manualen beskrivs så här:
> > 
> >  5.4.3. The running calculation area
> > 
> >  In the bottom right hand corner, is an info area that shows some
> >  constantly calculated values. The default set is to show the Sum of
> >  all the currently selected cells.
> > 
> >  There is a right click option that includes a few more options. This
> >  can include Sum, Min, Max, Average, Count.
> > 
> > Jag insåg just att "Count" här blivit översatt med "Räkna". Det är
> > det man ser i menyn, och sedan står det "Räkna=14" (när man valt 14
> > celler).
> > 
> > Här skulle alltså "Antal" vara en bättre översättning.
> 
> Oj. Janne kan kanske fixa detta samtidigt som han uppdaterar
> gnumeric-översättningen i övrigt. Janne?
> 
> 
> Christian
> 
-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.