Re: gnumeric

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-14 21:27:11

fre 2002-12-13 klockan 18.08 skrev Göran Uddeborg:
> Jag körde just gnumeric 1.0.9 lite.  Nere till höger finns ett fält
> som i manualen beskrivs så här:
> 
>   5.4.3. The running calculation area
> 
>   In the bottom right hand corner, is an info area that shows some
>   constantly calculated values. The default set is to show the Sum of
>   all the currently selected cells.
> 
>   There is a right click option that includes a few more options. This
>   can include Sum, Min, Max, Average, Count.
> 
> Jag insåg just att "Count" här blivit översatt med "Räkna".  Det är
> det man ser i menyn, och sedan står det "Räkna=14" (när man valt 14
> celler).
> 
> Här skulle alltså "Antal" vara en bättre översättning.

Oj. Janne kan kanske fixa detta samtidigt som han uppdaterar
gnumeric-översättningen i övrigt. Janne?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.